Ohlédnutí za týdnem Dekády kostí a kloubů

Výsledky celosvětové spolupráce v prevenci a léčení nemocí kostí a kloubů. Odborníci na artritidu, osteoporózu, bezpečnost silničního provozu, páteř a úrazy nacházejí neobvyklou společnou oblast působení v Dekádě kostí a kloubů.

Dekáda kostí a kloubů je nezávislá, celosvětová a nezisková iniciativa, jejímž účelem je zlepšit kvalitu života lidí na celém světě, kteří jsou postiženi nemocemi kostí a kloubů. Je to zastřešovací organizace, ve které National Action Networks, profesionální medicínské společnosti, pacientské organizace, vlády, průmysl a výzkum jsou partnery za účelem provádění změny prostřednictvím:

– zvýšení povědomí o významu nemocí kostí a kloubů ve společnosti

– zmocnění pacientů, aby se podíleli na své vlastní medicínské péči

– provádění efektivní prevence a léčby

– výzkumem pokročit v porozumění kostem a kloubům, aby se mohla zlepšit jejich léčba a prevence.

Tato iniciativa, která byla nazvána Dekádou kostí a kloubů 2000 až 2010, je podporována Organizací spojených národů, Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou, Vatikánem, a za svou ji přijalo více než 700 národních a mezinárodních odborných a pacientských organizací. K účasti se přihlásili i představitelé většiny vlád.

Celosvětové aktivity zdůrazněné během týdne 12. – 20. října zahrnují:

12. října: Světový den artritidy

Artritida je hlavní chronickou nemocí, která se vyskytuje u starších lidí a je číslem jedna mezi příčinami způsobujícími omezení pohybu, a to dokonce více než nemoci srdce, rakovina nebo cukrovka. Statistiky z úřadu Veřejných zdravotních úřadů pro kontrolu a prevenci nemocí (Health Centers for Disease Control and Prevention) ve Spojených státech amerických vykazují, že 43 milionů amerických dětí a dospělých je postiženo sta druhy artritidy a předpokládá se, že toto číslo dosáhne epidemických rozměrů 60 milionů v roce 2020.

Mezinárodní Liga revmatologických asociací (International League of Associations in Rheumatology), která zastupuje 80 národních revmatologických společností, se spojila s organizací Arthritis and Rheumatism International (ARI), jež zastupuje Nadaci pro artritidu (Arthritis Foundation) a pacientské organizace, aby tak společně uplatňovaly princip „myslet globálně, jednat místně“ a snížily tak dopad artritidy na populaci.

16. října: Světový den páteře

Prevence bolestí zad byla upřednostněna z důvodu neustále se zvyšujícího počtu pracujících, kteří jsou těmito nemocemi postiženi, a v souvislosti s jejich ekonomickými důsledky. Podle nedávného evropského výzkumu si 30 % pracujících stěžovalo na bolest zad, 17 % si stěžovalo na bolesti svalů a kloubů na pažích a nohou, 45 % si stěžovalo na práci v nevhodných pozicích. V některých zemích jsou nyní onemocnění kostí a kloubů nejvíce převažující nemocí z povolání.

„Otočte se zády k nemocem kostí a kloubů“ je tématem vzdělávacího programu na pracovištích v 15 členských zemích Evropské unie prováděného Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci.

17. října: Světový den úrazů

Každých 30 vteřin zemře někde na světě na silnici jeden člověk. Ročně více než 1 milion lidí zemře a 25 milionů lidí je zraněno nebo do konce života postiženo následkem dopravních nehod. 75 % úmrtí a zranění při dopravních nehodách se stane v rozvojových zemích. Tento problém stále vzrůstá. Zpráva „Světový dopad nemocí“ předpovídá, že dopravní nehody se ve světovém seznamu příčin úmrtí a invalidity přesunou z devátého místa na místo třetí.

20. října: Světový den osteoporózy

Osteoporóza byla oficiálně uznána nemocí až v posledním desetiletí. Podle zpráv Mezinárodní nadace osteoporózy (IOF) se celosvětové riziko osteoporotických zlomenin u žen pohybuje od 30 do 40 %, u mužů je toto riziko 13 %. Riziko zlomenin kyčelního kloubu u žen je celkově vyšší než riziko rakoviny prsu, děložní sliznice nebo vaječníku. Riziko zlomeniny kyčelního kloubu u mužů je větší než riziko rakoviny prostaty.

„Investujte do svých kostí“ je téma vzdělávacích aktivit Mezinárodní nadace pro osteoporózu (International Osteoporosis Foundation. Mezinárodní nadace osteoporózy (IOF) sdružuje 96 národních organizací v 56 zemích světa.

Připravila Hana Černá-Šípková

Ilustrační foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!