Ojedinělá operace v liberecké nemocnici

Chirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., provedlo jako jedno z prvních v České republice ojedinělou operaci – torakoskopickou lobektomii, tj. odstranění plicního laloku včetně spádových uzlin při nádorovém postižení za pomoci miniinvazivní endoskopické metody.

Tato metoda představuje pro pacienty minimální bolest po operaci, rychlejší obnovu dechových funkcí, zkrácení rekonvalescence a doby návratu do plného života. Velkým přínosem je i kosmetický efekt, kdy po operaci zůstávají čtyři drobné jizvy. Na druhou stranu tato metoda klade mimořádné nároky na operatéry, a i cena těchto operací několikanásobně přesahuje cenu operací klasických.

Ohodnoťte tento článek!