Omluva

V Sestře č. 3 došlo u článku Péče o nemocné s ICHS k záměně popisek u obrázků č. 1 a 2. V článku Ošetřování klienta odmítajícího krev a krevní deriváty bylo uvedeno, že kardiochirurgický výkon v kazuistice byl proveden na pracovišti autorky.

Nebylo tomu tak. V Sestře č. 4 nás tiskařský šotek bohužel neopustil. Autorka článku Ošetřování chronických ran u duševně nemocného nepracuje v Psychiatrické léčebně Brno, jak bylo omylem redakce uvedeno, ale v Psychiatrické léčebně Opava. Čtenářům i autorkám se omlouváme.

Ohodnoťte tento článek!