Operační technika podle Nusse na COS – FN Motol

Na Klinice dětské chirurgie FN Motol bylo operováno během let 1975-2004 celkem 348 pacientů s diagnózou vpáčeného hrudníku tzv. otevřenou metodou.

V roce 2004 byla zavedena metoda nazvaná minimální invazivní způsob, podle prof. Nusse (Norfolk, USA). Indikací k operaci touto metodou je věk mezi 12.-16. rokem, symetrická či lehce asymetrická deformita, vzhledem k 3letému ponechání dlahy a omezení fyzické aktivity je vhodnější pro dívky. Možnost využití metody se týká asi 30 % dětí postižených touto vrozenou vadou.

Operace (obr. 2-6)

– všeobecná příprava pacienta je shodná u obou metod, – naměření a úprava dlahy podle deformity hrudníku (nutná speciální sada instrumentária – dlahy, ohybače, zavaděč, stabilizátory),- incize – 2 malé laterální řezy,- zavedení zavaděče pod thorakoskopickou kontrolou nejprve zprava a poté zleva pod sternem (důležitá spolupráce s anesteziologem), poté navázání pečlivě proměřené vybrané dlahy silnou nití nebo pupečníkovou tkanicí do silikonové hadice (lépe se protahuje) a protažení dlahy hrudníkem na pravou stranu ohnutím vzhůru. Po protažení se pomocí speciálního instrumentária ohnou konce dolů a fixují pomocí stabilizátorů k hrudní stěně. Dlaha zůstává 3 roky – doporučeno,- nebezpečím je pneumothorax, poranění srdce.

Komplikace

U našich pacientů během operace zatím komplikace nenastaly, v pooperačním období si jedna pacientka déle stěžovala na tlak na hrudníku, ale vše se později upravilo. Zahraniční literatura uvádí deviaci dlahy, poranění srdce a při časném odstranění dlahy zborcení hrudníku do původní deformity.

Výsledky

– Otevřená metoda, dlouhodobé sledování: 80 % výborný efekt, 20 % dobrý efekt. – Nuss: nelze zatím posoudit pro krátký časový odstup od operací, nejsou odstraněné dlahy.

Porovnání metod Na Klinice dětské chirurgie FN Motol

– Operace otevřenou metodou – délka 2 hodiny, krevní ztráty nulové, kosmetický efekt – v 1 % hypertrofi cká jizva. – Operace Nussovou metodou – délka 2 hodiny i s přípravou a proměřením dlahy (vlastní výkon 1 hod.), krevní ztráty nulové, kosmetický efekt zatím není možné posoudit.

Na zahraničních pracovištích

– Operace otevřenou metodou – trvá 4-6 hodin, je udávána ztráta krve, kosmetický efekt -velká jizva. – Operace Nussovou metodou – trvá kolem 40 minut, bez ztráty krve, jizva je menší.

Závěr: ekonomicky je Nussova metoda výrazně dražší (dlaha zhruba 35 tisíc Kč), propagována výrobci technického vybavení, otevřená metoda v některých zdravotnických zařízeních nemá vždy dobrou úroveň, omezení fyzické námahy v době nošení dlahy (neumožňuje provozovat kontaktní sporty).

LITERATURA
Hoel T. N., Rein K. A., Svennevig J. L.: A life-threatening complication of the Nuss-procedure for pectus excavatum deformity. Eur J. Cardiothorac Surg., 2006, Jan. 29 (1). Leonhart J., Kubler J., F. Feiter J., Ure B. M., Petersen: C. J. Pediatr Surg., 2005, Nov. 40 (11), e. 7-9.

SOUHRN

Na pražské Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol byla v roce 2004 zavedena nová metoda operace vpáčeného hrudníku podle prof. Nusse. V našem sdělení konfrontujeme tuto metodu se stále používanou metodou tzv. otevřenou, podle Welsche a Holcomba jr.

SUMMARY

The Clinic of Pediatric Surgery of the 2nd LF UK and FN Motol implemented a new method of surgical treatment of inverted chest according to prof. Nuss. We compare this method with so called open surgery according to Welsch and Holcomb jr. that has also been used.


O autorovi: Drahomíra Fryčová, Lenka Baierová, COS – děti FN Motol, Praha (Drahomira.frycova@fnmotol.cz)

Operační technika podle Nusse na COS – FN Motol
Ohodnoťte tento článek!
3.5 (70%) 2 hlas/ů