Operační ústenky a norma ČSN EN 14683

Jak správně vybrat ústenku a jaké vlastnosti by rozhodně měla mít, aby splňovala normu? Autorka článku zodpovídá nejen tyto, ale i další otázky z této oblasti.

SUMMARY

How to make the right choice concerning the face mask, which properties it should not miss to comply with the Standard. Autor response not only these but also other questions from this area.

Operační ústenky patří mezi výrobky, bez nichž si práci na operačním sále neumíme představit. Bez ústenky nesmí vlastně nikdo na operační sál ani vstoupit. Přestože ji dennodenně bereme do rukou, nasazujeme si ji a nosíme po většinu pracovní doby, víme o ní velmi málo.Možná si umíte odpovědět na následující otázky: Chrání ústenka zejména nositele, nebo pacienta? Jak často je třeba si ústenku měnit? Záleží na tom, kolik má ústenka vrstev? Podle čeho si ústenku vybíráme? Pokud si na ně odpovíte, není třeba, abyste četli dál.

Ve vyhlášce č. 440/2000 Sb. bylo napsáno, že operační ústenky musí být před použitím sterilní. Tento požadavek se buď do vyhlášky dostal omylem, nebo se její tvůrci domnívali, že se na operačních sálech ještě perou a žehlí textilní ústenky. V každém případě se našli i tací, kteří si řekli, že vyhláška je vyhláška, a jednorázové ústenky strčili do autoklávu, čímž je zpravidla znehodnotili. Naštěstí novela této vyhlášky (č. 195/2005 Sb.) už nic takového nepožaduje.

Kolik má ústenka vrstev

Zkusme si tedy zopakovat, k čemu slouží operační ústenka. V prvé řadě chrání pacienta. Vlastnosti ústenky musí tento požadavek naplnit. Především musí mít nejméně tři vrstvy. Vnitřní, jemná vrstva, ze které se během používání neuvolňují vlákna. Jinak se stane, že v průběhu instrumentování vás nepříjemně šimrá. Zevní vrstva bývá zpravidla barevná, a tak mj. na první pohled poznáte, kterou stranou si ji máte nasadit. Nejdůležitější vrstva je ta prostřední. Slouží jako filtr. Ten zachytí většinu mikroorganismů pocházejících z dýchacího ústrojí nositele ústenky. Norma specifikuje, jaké množství mikroorganismů filtr musí zachytit. Zkuste si rozstřihnout tu svoji. Zjistíte-li, že má jen dvě vrstvy, pak už nějakou dobu vyhazujete peníze za prostředek, který svůj účel neplní.

Jak často měnit ústenku

Jak už jsem se zmínila, filtr je nezbytnou součástí ústenky. V průběhu času svoje vlastnosti nemění. Znamená to tedy, že ústenku nemusíte měnit po určité době, ale jen v případě, že filtr je poškozen, a ztrácí tak svoji účinnost. To může nastat například v případě, že filtr byl potřísněn krví nebo jinou tekutinou. Pak je nutné ústenku měnit. Jen pro zajímavost – měla by se měnit vždy, když ji sundáte z tváře a jen tak vám visí u krku. Jinými slovy – ke každé operaci je nutná nová ústenka. Předpokládáteli, že operační výkon bude trvat delší dobu a je tu větší nebezpečí potřísnění ústenky krví nebo jinou tekutinou, použijete čtyřvrstevnou ústenku. Čtvrtá vrstva totiž chrání filtr, aby nedošlo k jeho znehodnocení.

Další vlastnosti ústenky

Tři vrstvy ale ještě neznamenají, že máte tu pravou ústenku. K tomu, abyste se v ní cítili dobře, musí se vám i bez většího omezení dobře dýchat. Dýchací odpor je jednou z vlastností, které sleduje norma. Pokud se vám přes ústenku špatně dýchá, pak může dojít k tomu, že se vám zapotí oblast kolem úst, a to někdy vede k podráždění pokožky. Záleží i na materiálu. Ten v některých případech bývá tak poddajný, že se vám při dýchání doslova přilepí na tvář. Správný materiál musí držet tvar. Důležitý je i proužek, ze kterého je vyroben nosní klip. Je velmi nepříjemné, když se vám během výkonu klip začne opět narovnávat a na nose nedrží. Tím ztrácí svůj význam. Tkaničky by měly být dostatečně dlouhé, abyste si je mohli zavázat kolem krku a druhý pár přes nejvyšší část hlavy. Spodní tkaničky jsou kratší než horní.

Zápach

Při výrobě ústenek se dá šetřit nejen na materiálu, ale i na krabičkách, do kterých se vkládají. Netkaný materiál, ze kterého se ústenky vyrábějí, velmi snadno nasává nejrůznější pachy. Pokud je krabička z nekvalitního materiálu, je na její spoje použito lepidlo a ústenky se skladují v nevhodných prostorách, pak se může stát, že vám nepříjemně zapáchají. Kromě již popsaných vlastností musejí ústenky splňovat i některé další. Existuje ústenka s velmi jemnou vnitřní vrstvou. Je vhodná pro citlivou pleť. Pokud nosíte brýle, oceníte ústenku, která zabrání zamlžování brýlí. Během operací, při nichž může dojít k potřísnění tváře, by se měly používat ústenky se štítem.

Co sleduje norma

V uvedené tabulce vidíte vlastnosti a jejich hodnoty, které sleduje norma (ČSN EN 14683). Ústenky jsou rozděleny do dvou tříd a sledují se u nich tyto hodnoty: filtrační schopnost, dechový odpor a odolnost proti potřísnění. To, jestli ústenky, které používáte, normy splňují, byste se měli dozvědět z informací na krabičkách nebo z přiložených letáků.

Osobní ochranné prostředky

Výše uvedené informace se týkají ústenek, které slouží především k ochraně pacientů. Ústenky, které spadají do kategorie osobních ochranných prostředků – slouží tedy k ochraně nositele ústenky, musejí splňovat jiná kritéria a týká se jich jiná norma. O těchto ústenkách se dozvíte více v některém z příštích čísel.


Miluše Bělíková Product Manager Mölnlycke Health Care (info.cz@molnlycke.com)

Operační ústenky a norma ČSN EN 14683
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů