Opomíjená mužská inkontinence

Poruchy kontinence moči trápí více mužů, než se obecně předpokládá.

Global Forum of Incontinence, jehož třetí ročník se uskuteční ve dnech 26.–28. dubna v Praze, doporučuje nepodceňovat mužskou inkontinenci. Potíže s únikem moči trápí ve větší míře ženy, ale ani mužům se tento problém zcela nevyhýbá. U mužů je výskyt inkontinence ve věkové kategorii pod 50 let sice méně častý než u žen, ale s rostoucím věkem její výskyt stoupá. Důvodem, proč by se mužská inkontinence neměla podceňovat, je především to, že se obvykle nejedná o prostý projev stárnutí, ale spíše o průvodní jev jiného onemocnění.

Mezi hlavní příčiny patří benigní hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, roztroušená skleróza a Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Mezi méně časté příčiny řadíme např. obezitu nebo cukrovku. Málokterý muž je ochoten o takovém problému mluvit, spíše ho skrývá a odbornou pomoc vyhledává se zpožděním, což je nebezpečné především v případě, je-li inkontinence způsobena karcinomem prostaty či jiným závažným onemocněním. Nemluvě pak o diskomfortu, který s sebou inkontinence přináší. Vyšetření lékařem spočívá v pohovoru s pacientem, inspekci břicha, pánve, konečníku (prostaty per rectum) a pečlivém neurologickém vyšetření.

Pro zmapování základních poměrů v pánvi (prostata, močový měchýř, močovody, ledviny) je využíván ultrazvuk a vhodné je i vyšetření množství reziduální moči. V některých případech mužské inkontinence postačí změna životního stylu spočívající především v redukci tělesné hmotnosti, léčbě nikotinismu, omezení užívání kofeinu a dodržování pitného režimu. Pro inkontinentní muže existují i speciální jednorázové absorpční pomůcky respektující mužskou anatomii. Avšak na základě nedávno provedené studie společnosti SCA používají tyto pomůcky jen necelá 3 % mužů trpících inkontinencí, přičemž hlavním důvodem je právě nízká informovanost a přetrvávající tabu.

Ohodnoťte tento článek!