Organizační změna

S účinností od 9. ledna 2006 došlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR ke sloučení odboru vědy a vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů s odborem vzdělávání a uznávání kvalifi kací nelékařských zdravotnických pracovníků a ošetřovatelství.

Tímto byl vytvořen nový odbor s názvem odbor vědy a vzdělávání (VZV). Jeho ředitelkou se stala PhDr. Erika Gerlová a zástupcem ředitelky PhDr. Radek Ptáček. Odbor se člení na oddělení vědy a vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (VZV 1) a oddělení vzdělávání a uznávání kvalifi kací nelékařských zdravotnických pracovníků a ošetřovatelství (VZV 2), jehož součástí je detašované pracoviště se sídlem v Brně, Vinařská 6, tedy tzv. Uznávací jednotka Ministerstva zdravotnictví ČR, Brno. Vedoucím oddělení VZV 1 se stal PhDr. Radek Ptáček, řízením oddělení VZV 2 je pověřena Mgr. Dagmar Prokopiusová. Náplň činnosti VZV 2 zůstala nezměněná.

Ohodnoťte tento článek!