Ortopedické operace vykonávané v lokální anestezii

Ortopedických diagnóz, které jsou vhodné k operaci v lokální anestezii, je několik. Postupně zmíním operace, se kterými se na našem ortopedickém oddělení setkáváme nejčastěji.

SUMMARY

In the article I will list orthopedic conditions that can be operated under local anesthesia.

Některé operační výkony v oboru ortopedie lze provádět v lokální anestezii. Pacient je operován u většiny případů ambulantně, bez nutnosti hospitalizace, popřípadě s jednoaž dvoudenní hospitalizací. Jednou z výhod je, že se klient může v den výkonu lehce nasnídat. Tyto výkony obvykle trvají 20 až 30 minut.K lokální anestezii používáme léky, které přerušují přenos vzruchu z periferie do centra nervové soustavy. Pro určitý druh místní anestezie používáme specifické látky. Na našem ortopedickém oddělení se nejčastěji v lokální anestezii provádějí tyto operační výkony:

Syndrom karpálního tunelu (Syndrom canalis carpi): Jedná se o mechanický útlak středového nervu dlaně ruky. Mezi nejčastější příčiny, které vedou k tomuto onemocnění, patří zánět šlach, chronická mechanická iritace dlaně při těžké manuální práci, zmnožení vaziva ve dlani ruky, stav po zlomenině zápěstí, práce na PC s myší a v neposlední řadě např. hormonální dysbalance.

Typickým projevem je mravenčení v prstech ruky, necitlivost prvního až třetího prstu, často se přidruží noční bolestivost a obtížná jemná manipulace prsty. Ve většině případů lze potvrdit diagnózu neurologickým EMG vyšetřením. Při přetrvávajících potížích se doporučuje operační řešení problému. Při operačním výkonu dojde k přetětí zápěstních vazů a tím k odstranění útlaku nervu. Uvolnění nervu přináší ve většině případů rychlou a trvalou úlevu. Po operaci má pacient ruku po několik dní fixovanou v zápěstní ortéze.

Lupavý, skákavý prst (digitus saltans, trigger finger): Jedná se o zúženou šlachovou pochvu znemožňující plynulý pohyb palce či dalších prstů ruky. Příčinou vzniku může být zánět šlach, vrozená dispozice či mechanická iritace prací. Mezi projevy patří bolestivost a zejména zaskakování nebo obtížný pohyb, především při ohnutí některého z prstů ruky do dlaně. Následuje operační řešení, které spočívá v podélném protětí šlachové pochvy a poutek s odstraněním malé části šlachové pochvy v oblasti zduření, čímž se obnoví volný pohyb šlachy a zduření šlachy se postupně vstřebává.

Dupuytrenova kontraktura: Hovoříme o bolestivých, někdy i nebolestivých tuhých vazivových pruzích a uzlech ve dlani ruky, často spojených s postižením prstů, které nejdou narovnat. Příčina je nejasná, ve většině případů lze vysledovat souvislost s dědičností, kouřením, epilepsií, cukrovkou či cévním onemocněním. Hlavním projevem je omezení hybnosti prstů. Operační řešení spočívá v odstranění uzlů a vazivových pruhů z dlaně ruky. V tomto případě je operace časově náročnější (mnohdy trvá déle než jednu hodinu). Po výkonu můžeme očekávat částečné zlepšení, nelze však vyloučit recidivu, tedy návrat postižení.

Ganglion: Je drobný kulovitý útvar velikosti 1 až 3 cm. Nejčastěji je útvar vyplněn rosolem. Ganglion se vyskytuje na spodní nebo horní části zápěstí, tato místa bývají velmi bolestivá a obtěžující. Příčinou je zbujelá šlachová nebo nitrokloubní výstelka. Obsah ganglionu lze vysát pomocí injekční stříkačky, lékař se snaží občas místo rozmasírovat. Pokud není jiné cesty, rozhodne se pro finální řešení, tzn. operaci. V tomto případě dojde k odstranění nádorku v celém jeho rozsahu. Rizikem však zůstává recidiva.

Burza na lokti (bursitis olecrani): Většinou se jedná o nehnisavý zánět váčku v oblasti lokte, jehož příčinou může být místně ohraničená infekce, nebo obtíže vznikající po pádu na loket či po dlouhodobém přetížení s mechanickou iritací váčku. Mezi nejčastější projevy řadíme bolestivost. Váček na lokti je vyplněn viskózní hlenovou tekutinou. Projevy onemocnění jsou u většiny klientů velmi bouřlivé. Dochází k zarudnutí na lokti a k následnému otoku celé horní končetiny. Prvotním řešením problému je zpočátku klidový režim, ledování postiženého místa, podávání analgetik a antibiotik, eventuálně punkce spojená s obstřikem. Pokud nedojde ke zlepšení stavu, je vhodné v období klidového stadia, tedy v období bez infektu, váček operačně odstranit a předejít tak budoucím obtížím.

Drobné deformity prstů nohou: Ráda bych se zde zmínila o onemocnění, kterému říkáme kladívkovitý prst (digitus hammatus). Příčinou vzniku je vrozeně nevhodný tvar nohy, špatná obuv klienta, stav po úrazu. Projevuje se bolestivými otlaky a nevzhledným zakřivením prstů nohy. Operačním řešením je osteotomie, což je chirurgické protětí kosti. Jedná se o jednoduchou operaci, kdy se zkrátí první článek prstu, kost se poté nastaví do přímé osy.

Závěr

Klient u všech těchto operací většinou vystačí s běžně dostupnými analgetiky, jako jsou Ibalgin nebo Paralen. Druhý den po výkonu následuje dezinfekce a převaz operační rány, další kontrola klienta je s vytažením stehů za 7 až 10 dní. Délka pracovní neschopnosti se pohybuje různě podle diagnózy, rozsahu operace a zejména podle typu pracovního zařazení.

Literatura
Ortopedie. Koudela, K. Praha, Karolinum 2004.

Monika Broskovicsová, Ortopedické oddělení, Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Most (monika.broskovicsova@centrum.cz)

Ortopedické operace vykonávané v lokální anestezii
Ohodnoťte tento článek!