Ortopedie

Artroskopické ošetření traumat kloubů

Artroskopické vyšetření a ošetření traumat kloubů provádíme na našem pracovišti od roku 1993. Standardně je užívána artroskopická sestava s optikou s úhlem pohledu 30 st. Dalšími možnostmi jsou 70 a 180 st. Ke standardnímu vybavení patří videořetězec, tj. videokamera, zdroj studeného světla, barevný monitor a videorekordér k dokumentaci. K operační artroskopii je dále nutná sada speciálních operačních nástrojů pro artroskopii a pro složitější artroskopické operace pumpa.

Artroskopicky lze vyšetřovat veškeré velké klouby, rameno, loket, karpální kloub, kyčel, koleno a hlezno. Artroskopie výrazně zpřesnila diagnostiku (přesnost vyšetření je téměř 100procentní). Celý kloub je dostatečně přehledný, je zde možnost palpace jednotlivých částí sondou, či odstranění překážejících struktur. Narušení kůže kloubního pouzdra je omezeno na několik bodových vpichů. Operační zákrok trvá asi 15 – 60 minut. Nemocného zatěžuje podstatně méně než artrotomie.

K dnešnímu dni jsme provedli asi 2000 artroskopií, z toho asi 2/3 operačních. Od prostých revizí kloubů přes menisektomie, extrakce volných kloubních tělísek, až po artroskopicky asistované plastiky zkřížených vazů.

Operační zákrok provádíme v celkové i ve svodné anestezii – epidurální, spinální či femorální blok. Při zákroku používáme turniket, k vlastnímu rozepnutí kloubu užíváme Ringer-laktát. Pacient se k výkonu umyje dezinfekčním mýdlem, musí mít standardní laboratorní soubor výsledků a rtg snímky operovaného kloubu, včetně speciálních projekcí (FRIK).

Pooperační období

V pooperačním období prakticky ihned začínáme s rehabilitačním cvičením, zapínáním stehenního svalu. K prevenci tromb-embolické nemoci (TEN) – v indikovaných případech – podáváme před i v pooperačním období nízkomolekulární heparin. Důvodem je užití turniketu u rizikových pacientů. Podle operačního nálezu vertikalizujeme pacienty týž, nebo druhý den po operaci, v závislosti na typu užité anestézie. Berle dáváme podle operačního nálezu (poškození kloubního povrchu, léze vazů).

Velký význam v pooperačním období má cvičení stehenních svalů, vedoucí k obnovení hmoty stehenního svalu a restauraci sekundárních stabilizátorů kolenního kloubu. Cvičení přispívá k prevenci TEN.

Menší artroskopické výkony by bylo možno provádět též ambulantně – v současnosti však pojišťovna ambulantní artroskopie nehradí. Celková doba hospitalizace se pohybuje od 3 do 5 dnů. Kromě chronických obtíží ošetřujeme akutní traumata s postižením jak měkkého kolena, tak i kostěných struktur. Nejčastěji se jedná o ošetření lézí zkřížených vazů a osteochondrálních zlomenin chrupavky. Přínos artroskopické operativy není jen v přesné a šetrné diagnostice, ale i ve výrazném zkrácení pobytu v nemocnici. Je tedy ekonomicky přínosná.

Ilustrační foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!