Ošetřování chronických ran na ortopedické klinice

První pokusy přinesly nadšení

Kazuistika 1

Kalkulace léčby (kazuistika 1)

Kazuistika 2

Kalkulace léčby (kazuistika 2)

Kazuistika 3

Kalkulace léčby (kazuistika 3)

Péče o rány směřuje k samostatnosti

Foto archív autorky

Ohodnoťte tento článek!