Ošetřování ran

Podíl sestry na léčbě abscesu bérce

Na našich 22 lůžkách se vystřídá za rok zhruba 250 nemocných s různými diagnózami. Dovolím si vám nabídnout jednu z našich zajímavých kazuistik.

Kazuistika

Nemocná, diabetička, hospitalizovaná na oddělení kardiovaskulární chirurgie v Praze pro lýtkové klaudikace. Bylo provedeno základní vyšetření a nemocná operována. Jednalo se o bypass femorotibiální vlastní cévou.

Po primární operaci dochází k trombóze rekonstrukce a ta je (dalším operačním zákrokem) nahrazena protetickou cévní náhradou. Vzhledem k ischémii se rozvinul compartement syndrom s rozvojem ischémie na přední straně bérce, rozvojem parézy n. peroneus, jsou zřejmé známky myonekrózy. Opakovaně prováděna nekrektomie na přední straně levého bérce. Po tříměsíční hospitalizaci byla nemocná propuštěna do domácího ošetřování.

Za několik dnů byla nemocná znovu hospitalizována na chirurgické klinice pro absces přední strany levého bérce. Byla provedena incize s excizí, evakuace, kontraincize a drenáž. 10 dnů po operaci byla přeložena na naše oddělení doléčování nemocných k ošetřování defektu s doporučením obkladovat.

Rána v den překladu měla velikost 6,5 x 3 cm, hloubku 3 cm. (Viz obr. 1). Vysvětlili jsme nemocné, že po dohodě s lékařem změníme léčebný postup rozpadlé rány a pokusíme se ji zhojit. Bylo velmi důležité, aby nám důvěřovala a spolupracovala. Ordinace zněla – výtěr na kultivaci a citlivost, potom výplach rány fyziologickým roztokem, do rány Nu-gel (pro vyčistění spodiny a podporu vzniku granulace) a Inadine (účinné baktericidní činidlo se širokým spektrem účinnosti). Tím jsme zajistili vlhké prostředí pro hojení rány.

V ráně byl zjištěn výtěrem MRSA (methicilin resistentní Stafylococcus aureus), tedy volba obvazu Inadine byla správná. Rána se začala čistit, secernovala, prováděli jsme převazy denně po 10 dnů, poté obden, stále ve stejné kombinaci Nu-gel a Inadine.

19. den léčby (viz obr. 2), byla již rána čistá, pokračovali jsme v převazech pouze s Inadine 3 x týdně, rána se zmenšovala, sekrece ustávala, přibývaly granulace a ze stran rány probíhala epitalizace. Za dalších 18 dnů byla rána téměř zhojena (viz obr. 3). V této fázi je nemocná propuštěna, rána je plochá o velikosti 0,5 x 1 cm. K provádění převazů do úplného zhojení pomocí Inadine byla zajištěna domácí péče.

Hojení rány přinášelo radost nemocné i ošetřujícímu personálu. Inadine velmi dobře přilne k ráně, možné je při větší sekreci přiložit až 4 vrstvy, aby bylo zajištěno dostatečné množství účinné látky. Inadine lze různě tvarovat a také drénovat. Převazy jsou podstatně méně bolestivé než u klasického způsobu ošetřování ran. Podle našich zkušeností se zkrátí i doba hospitalizace.

Foto archív autorky

1

2

3

Obr. 1.

Rána v den překladu. Defekt o velikosti 6,5 krát 3 cm. Hloubka 3 cm.

Obr. 2.

19. den léčby

Obr. 3.

37. den léčby. Rána je téměř zhojena.

Ohodnoťte tento článek!