Ošetřování ran

Terapeutické obvazy v léčbě sekundárně se hojících traumatických ran

Jana Kubešová, 1. stomatologická klinika, VFN, Praha

Kazuistika

Na naší klinice byl dne 10. 4. tohoto roku hospitalizován pacient ( M. A., 24 let) 8. den po autohavárii pro následující diagnózy: fractura compl. zygomaticomaxillaris l. dx., fractura ossicum nasalium. Bezprostředně po havárii (2. 4.) byl nejdříve hospitalizován na ARO klinice FNKV Praha .

Pacient má devastující poranění měkkých částí hlavy a obličeje (vulnera lacera faciei multipl.), kvůli nimž nebylo možno provést rekonstrukční chirurgický zákrok obličejového skeletu. Rány jsou nekroticky povleklé, zčásti pokryté suchými krustami, horní část pravé tváře podminována (viz obr. 1a). Zraněné pravé rameno je povleklé silnou vrstvou nekrotického povlaku (viz obr. 1b).

Léčbu jsme zahájili na pravém rameni dne 12. 4. aplikací hydrogelového obvazu Nu- -Gel (Johnson & Johnson), který jsme kryli filmovým obvazem Bioclusive (Johnson & Johnson). Nu-Gel je amorfní hydrogel obsahující alginát, který je určený k rehydrataci a následnému autolytickému odloučení nekrotické tkáně a nekrotických povlaků. Filmový obvaz Bioclusive, transparentní semipermeabilní film, nám velmi výrazně urychlil proces rehydratace a následného debridementu.

Protože předchozí léčba pravé tváře (rána krytá mastným tylem, krusty potírány Infadolanem) se neosvědčila, po konzultaci s ošetřujícím lékařem jsme tuto léčbu změnili a přistoupili jsme k ošetřování terapeutickými obvazy (dne 17. 4). Postupovali jsme podobně jako u postiženého ramene – aplikace přípravku Nu-Gel v kombinaci s Bioclusivem.

V prvních dnech terapie jsme převazy prováděli jednou za 48 hodin. Později intervaly převazů prodlužujeme na 3 až 4 dny. Obě rány se díky volbě vhodného materiálu velmi rychle čistí, granulují (viz obr. 2a, 2b). V této fázi granulace pravé rameno ošetřujeme neadherentním antiseptickým obvazem Inadine (Johnson & Johnson) v kombinaci se Surgipadem – savou kompresí. Pravou tvář ošetřujeme stále hydrogelem Nu-Gel, nyní však již v kombinaci s obvazem Inadine a neadherentním savým krytím Release (Johnson & Johnson).

Vzhledem k drobnému přegranulování obou defektů (viz obr. 3a, 3b) jsme k odstranění této hypergranulace, která bránila pře epitelizování, použili 10% Argentum nitricum. Poté kryjeme obě rány antiseptickým obvazem Inadine. Převazy opět provádíme jednou za 48 hodin. Rány rychle granulují a epitelizují (viz obr. 4a, 4b).

Závěr

V době uzávěrky tohoto čísla jsou oba defekty téměř zepitelizovány. Soustřeďujeme se na ochranu nové tkáně aplikací neadherentní ho obvazu Release. K samotnému rekonstrukčnímu výkonu obličejového skeletu bude pacient přijat po kompletním zhojení výše uvedených defektů.

Terapie výše uvedenými obvazy nám urychlila celý proces hojení k velké spokojenosti ošetřujícího personálu i samotného pacienta. Musíme se také zmínit o velmi dobré kosmetickém efektu a snížení celkových nákladů na lokální léčbu.

Fota archív autorky

Obr. 1a: 17. 4.

Obr. 2a: 26. 4.

Obr. 3a: 3. 5.

Obr. 4a: 14. 5.

Obr. 1b: 12. 4.

Obr. 2b: 17. 4.

Obr. 3b: 3. 5.

Obr. 4b: 14. 5.

Ohodnoťte tento článek!