Ošetřování ran na oddělení následné péče

Hojení ran může být komplikováno několika rizikovými faktory. Jsou to faktory celkové a místní. Mezi místní patří lokalizace rány a její namáhání, kvalita ošetřování. Za nejčastější lokální rizikový faktor považujeme infekci. Z celkových je to věk, přidružená onemocnění a celkový stav výživy.


SOUHRN: V článku je popsána kazuistika pacientky, která měla 4 znaky charakteristické pro dlouhodobé a zhoršené hojení rány na DK, jimiž jsou malnutrice, alkoholismus, casus socialis a faktor, jakým byla rána způsobena, tj. pokousání zvířetem.
Klíčová slova: rizikové faktory, lokální a celková léčba ran, ošetřovatelská péče


Dne 4. 7. 2011 byla na naše oddělení následné ústavní péče přijata na doporučení chirurgického oddělení 82letá pacientka z důvodu rehabilitace a doléčení flegmony v oblasti levého hlezna. Zánětlivá reakce vznikla po kousnutí kocourem. Pacientka trvale neužívá žádné léky.

Na chirurgickém oddělení byla pacientka zaléčena antibiotiky – Augmentin 625 mg p. o. – po dobu 12 dní, rána byla převazována za použití antiseptik, po incizi proplachována peroxidem, aplikovány ledové obklady. Rizikovými faktory u pacientky byly abúzus alkoholu, malnutrice, casus socialis.

1. den (4. 7. 2011): Lokálně – LDK s mírným prosakem, erytém v regresi, na hleznu viditelné 3 incize bez sekrece, velikost 1 x 1 cm, palpační citlivost. Převaz – incize propláchnuty H2O2, poté ošetřeny mastným tylem a Flamigelem, sterilní krytí, ledový obklad.

5. den (8. 7. 2011): Lokálně – mírná sekrece z defektů, pacientka afebrilní. Léčba – odebrán stěr na kultivaci a citlivost. Převaz – rána ošetřena stejně.

12. den (15. 7. 2011): Lokálně – velikost 1 x 1 cm, sekrece z ran vyšší, zvýšená bolestivost, pacientka afebrilní. Léčba – kultivace stěru z 8. 7. 2011 prokázala Enterobacter, proto zahájena léčba podle zjištěné citlivosti. Nasazena antibiotika – Ciprinol 500 mg p. o. (na 12 dní). Převaz – obklad s Dermacynem, sterilní krytí s Višněvského balzámem, ledový obklad.

15. den (18. 7. 2011): Lokálně – progrese velikosti na 4 x 3 cm, na vnitřním kotníku 3 otevřené plochy se sekrecí, dolní končetina silně oteklá. Léčba – pacientka odeslána na rtg a chirurgické vyšetření, kde lékař naplánoval incizi. Převaz – defekt ošetřen sterilním krytím s Dermacynem.

17. den (20. 7. 2011): Lokálně – stav stejný, pacientka připravena na chirurgický výkon. Léčba – v analgosedaci provedena incize, odebrán stěr z rány. Převaz – sanace H2O2, roztokem Betadine, sterilní krytí.

18. den (21. 7. 2011): Lokálně – spodina granulující, velikost 6 x 4 cm, fibrinózní povlaky, okolí bez erytému, sekrece přiměřená (obr. 1), pacientka afebrilní. Převaz – obklad Dermacyn, Cerdak, sterilní krytí.

Obr.1

25. den (27. 7. 2011): Lokálně – rána granulující, velikost 5 x 3 cm, od okrajů epitelizace, defekt růžový, klidný, sekrece mírná (obr. 2), bolest menší. Léčba – podle výsledků stěru (Staphylococcus aureus) nasazena antibiotika podle citlivosti – Amoksiklav 375 mg (na 14 dní). Převaz – obklad s Dermacynem, aplikován Hyiodine, sterilní krytí.

Obr.2

43. den (15. 8. 2011): Lokálně – defekt výrazně zmenšený (4 x 1 cm), čistý, ve stadiu epitelizace (obr. 3). Převaz – stejný.

Obr.3

47. den (23. 8. 2011): Lokálně – defekt opět menší, mírná hypergranulace, bez sekrece (obr. 4). Převaz – stejný.

Obr.4

66. den (2. 9. 2011): Defekt zcela zhojen (obr. 5).

Obr.5

Závěr

Hospitalizace pacientky trvala celkem 83 dní, z toho 13 dní na chirurgickém oddělení a 70 dní na oddělení následné ústavní péče, ze kterého byla pacientka propuštěna do domácího prostředí v dobré kondici. Po celou dobu léčby probíhala intenzivní rehabilitace chůze.


O autorovi: Blanka Koňáková, Následná ústavní péče, NsP Semily (konakovablanka@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!