Ošetřovatelská intervence u dítěte po požití ropného produktu – kazuistika

Dítě ze 3. těhotenství proběhlého bez komplikací, porod ve 41. týdnu, po 8 týdnů byl chlapec plně kojen, dále na umělé výživě.

Nyní plně toleruje stravu pro batolata. V psychomotorickém vývoji se zprvu objevuje opoždění chůze.dítě se začíná začíná později stavět; dispenzarizován v neurologické ordinaci pro pozdější vertikalizaci, nyní je z dispenzarizace vyřazen. Jinak 0A bez zátěže.

Průběh hospitalizace

Dne 22. března ve večerních hodinách je chlapec po požití ropného produktu přivezen RZS na ambulanci dětské kliniky v doprovodu matky. Oba silně páchnou naftou. Doma se kolem 18. hodiny napil nafty z láhve (mají doma naftová kamna). Ihned poté začal kašlat a následně opakovaně zvracet. Po přijetí ve 21 hodin je na našem oddělení zahájen trvalý monitoring vitálních funkcí (dech, puls, tlak krevní, tělesná teplota, saturace kyslíkem). Glasgow coma score je 10 bodů, dítě je neklidné. Zavádíme periferní žilní kanylu a nabíráme kompletní laboratoř podle ordinace lékaře. Rychle se rozvíjí inspirační insuficience a ARDS (adult respiratory distress syndrome), na RTG snímku se objevuje pravděpodobná aspirace. Pacient ihned nazotracheálně intubován a řízené ventilován na režimu BIPAP. Každou 3. hodinu, celkem čtyřikrát po 15 minutách, zvyšujeme inspirační tlak na 10 dechů tak, aby celkový dechový objem byl 10 ml/kg, a dítě ventilujeme v pronační poloze vždy 6 hodin a následně 6 hodin v poloze supinační. Také intenzívně rehabilitujeme. Mikronebulizací podáváme inhalační steroid (Pulmicort). Adekvátnost ventilační léčby je kontrolována a korigována po 6 hodinách dle výsledků krevních plynů.¨

Zavádíme CŽK (centrální žilní katetr) k totální parenterální výživě, k podání léků i. v. – ATB (Vulmizolin a Gentamicin), mukolytikum a antioxidant – ACC, diuretika – Furosemid a kontinuálně Sufenta v kombinaci s Dormicum. Dále k podání inhibitoru H2-receptorů – Ranital, inhibitor cytokinů – Agapurin a také pro podání krevních derivátů (plazma a erymasa). Hodinovou diurézu sledujeme pomocí PMK (permanentního močového katétru).

Zavádíme NG sondu pro sledování množství a charakteru žaludečního obsahu po 3 hodinách, v závislosti na zbytcích podáváme malé množství WHO roztoku (NaCl – 3,5 g; KC1 -1,11 g; Glukóza – 20 g – vše v 1000 ml sterilní kojenecké vody) pro zachování střevní peristaltiky. Téměř po celou dobu hospitalizace odsáváme ze žaludku velké množství silně páchnoucího obsahu, ze začátku s příměsí natrávené krve. Během celé hospitalizace přetrvávají vzestupy teplot, proto jsou opakovaně odebrány hemokultury, které jsou negativní.

Postupně se lepší plieni mechanika, krevní plyny a z dolních cest dýchacích je odsáváno minimální množství sputa. Vzhledem ke zlepšení klinického stavu a laboratorních výsledků u dítěte, je možno 29. března pozvolna snižovat farmakologické tlumení. Po 8 dnech UPV (umělá plieni ventilace) je bez komplikací ukončena ventilační léčba.

V bezprostředním období s oxygenoterapiíí (nostrily) přetrvává inspirační dyspnoe a inspirační stridor, proto podáváme inhalace Adrenalinu. Oběhově je pacient stabilní.

Další den po extubaci přetrvávají ještě mírné abstinenční příznaky (motorický neklid), inspirační dyspnoe a štěkavý kašel. Postupně zatěžujeme zažívací trakt vyššími dávkami WHO roztoku, poté je dítě převáděno na čaj podávaný lžičkou, který dobře toleruje. Chlapec dostatečně močí a spontánně vyprazdňuje stolici. Mluví, ale stále přetrvávají potíže s dýcháním. Je nutná inhalace Beclazone forte a dále pokračujeme v léčbě ATB.

12. den hospitalizace překládáme dítě i s matkou na standardní lůžko dětské kliniky. Zde je pro přetrvávající námahový inspirační stridor bez dusnosti a dysfonii doporučeno ORL vyšetření. Podezření na subglotickou stenózu nebylo fibrolaryngoskopickým vyšetřením potvrzeno.

Ošetřovatelská péče v době UPV

Péče o dýchací cesty

* odsávání DCD (dolních cest dýchacích) uzavřeným systémem Trach-Care – masivně odsáváme husté sputum páchnoucí naftou * odsávání HCD (horních cest dýchacích) * převaz ET (endotracheální) kanyly podle potřeby * výměna ventilačního okruhu po 3 dnech a bakteriálního filtru po 24 hodinách

Péče o invazívní vstupy

* pravidelná výměna infúzní linky po 24 hodinách * aseptické ošetřování CŽK * péče o PMK (permanentní močový katetr) – aseptický přístup

Antidekubitní opatření

* polohování podle potřeby – supinační a pronační poloha podle ordinace lékaře + ä 1 hod. polohování z boku na bok * molitanová kolečka, antidekubitní podložka

Péče o oči

* Ophtalmo-Septonex gtt. po dvou hodinách, mast na noc; upravujeme podle kontrol očního konziliáře

Péče o dutinu ústní

* Tantum Verde k dezinfekci * glycerinové štětičky * péče o NG sondu

Péče o kůži

* celková koupel na lůžku * vitaminová AD mast * menalindová řada (tekuté mýdlo, čisticí pěna)

Sledování bilance tekutin po 24 hodinách, pravidelná kontrola hmotnosti 2x denně, řádné vedení ošetřovatelské dokumentace.

Závěr

I minimální požití ropného produktu může způsobit aspirační pneumonitidu. Následky se mohou projevit ihned, jako u našeho pacienta, anebo s určitým časovým odstupem. Intoxikace tohoto druhu jsou velmi nebezpečné pro možné trvalé následkypostižení dýchacích cest. Dochází k nim poměrně často a mohou být i smrtelné.

Ohodnoťte tento článek!