Ošetřovatelská péče o klientku s poplenkovou dermatitidou

Domovy důchodců v mnoha případech suplují chybějící lůžka pro chronicky nemocné či LDN. Jedním z nejčastějších ošetřovatelských problémů je těžká inkontinence klientů, týkající se často i více než poloviny obyvatel domova. Její komplikací je poplenková dermatitida.

Poplenková dermatitida

Poplenkové dermatitida je široký pojem počínající opruzeninami, přes bakteriální nebo kvasinkové infekce až po vznik závažných nádorových onemocnění. Na zcitlivělou pokožku nepříznivě působí i přesušení při častém mytí detergentními mýdly, dráždivý vliv amoniaku z moči a případně i zvýšené pH moči, působení enzymů ze stolice – popřípadě i druhotná kvasinková infekce nebo přemnožení bakterií. Riziko vzniku kožních defektů navyšuje narušený metabolizmus části postižených. Kůže postiženého s plenkovou dermatitidou je lesklá, zarudlá, a proto může připomínat popáleninu. Mohou však být přítomny i červené pupínky, otok a šupinky. Průběh onemocnění je často kolísavý se zhoršováním a zlepšováním. Pokud se vlivem tepla, tření a vlhka pod plenami přemnoží kvasinky, je plocha kůže zarudlá, v jejích okrajích jsou pupínky a puchýřky, které se snadno strhávají. Postižení je někdy značně rozsáhlé, včetně celých genitálií. Někdy se plenková dermatitida spojuje s dalšími kožními problémy – například s atopickým exémem. Velký pokrok v péči o postižené přineslo používání jednorázových plen a kosmetiky určené pro stárnoucí pokožku.

Zkušenosti s poplenkovou dermatitidou v DD Sokolnici

V památkovém objektu sokolnického zámku je v současnosti domov důchodců, v němž žije 145 seniorů. Komplexní ošetřovatelskou péči o klienty tu zajišťuje kolektiv 14 diplomovaných sester, 3 ošetřovatelky, 16 sanitárek a jeden fyzioterapeut. I když se často veřejně diskutuje o míře potřebnosti odborného personálu v zařízeních sociální péče, ve zdejším domově důchodců by si bez jejich péče neuměla život představit více než polovina obyvatel.

Samozřejmě i zde jsou soběstační a aktivní lidé. Ale větší část tvoří lidé částečně či úplně nesoběstační, lidé s demencí, diabetici, klienti s bércovými vředy, urostomiemi, kolostomiemi, tracheostomií. Péče o ně vyžaduje odborný a specifický přístup sester, které se musí umět samostatně a zodpovědně rozhodovat – protože lékař do DD přichází jen dvakrát týdně. Úspěchy jsou pro nás v této situaci povzbuzením, které nám dává uspokojení ze smysluplnosti naší práce i pocit radosti, shodují se sestry z DD Sokolnice.

Problematika při používání plen

Kvalitní jednorázové pleny by měly být prodyšné a nedráždivé – se savým jádrem absorbujícím moč v nepropustném gelu. Důležitá je volba správné velikosti a technika nasazení i využití všech výhod plenky. V DD Sokolnice preferují pleny, které v oblasti boků mají místo polyetylenové fólie jemný netkaný textil a jsou napuštěné panthenolem. Samozřejmostí je očištění kůže od zbytků moči a stolice čisticí pěnou s obsahem ochranných látek (panthenol, kreatin, urea). Po aplikaci pěny na kůži je dobré pár sekund počkat, aby se kůže nepoškodila hrubou buničinou. Následuje fáze ochrany, při níž sestry aplikují kožní ochranné krémy.

Kazuistika: jak jsme řešili poplenkovou dermatitidu

Paní M. S. (nar. v roce 1932) jsme do našeho DD přijali před pěti lety z LDN s dg. encefalopatie při základním onemocnění chronickou hepatitidou, jícnovými varixy, polyneuropatií, polycystickou ledvinou a splenomegalií. Při přijetí byla částečně nesoběstačná, trpěla těžkou inkontinencí, nekomunikovala a měla projevy svědčící o demenci. Vlivem zánětlivých defektů v dutině ústní nebyla schopná sama jíst, byla kachektická a zanedbaná i po stránce hygieny. Během pětiletého ošetřování u nás se její psychika zlepšila – po operaci katarakty může číst s pomocí brýlí, sama se nají, má zájem o okolní dění, je orientovaná místem a časem, má sama zájem o péči o své zdraví, sleduje TV, je v kontaktu s rodinou a je psychicky vyrovnaná. Naším cílem byla aktivizace sebepéče, vytvoření rovnováhy jejích metabolických funkcí (dieta, medikamenty) a zvládnutí projevů encefalopatie, to vše za pomoci fyzioterapie a promyšleného ošetřovatelského přístupu. Pacientka je sice stále částečně imobilní, ale s dopomocí sestry je schopna se pohybovat na invalidním vozíku.

Začarovaný kruh

Při péči o pacientku bylo obtížné zvládnout její těžkou inkontinenci se sklonem k tvorbě poplenkové dermatitidy v oblasti boků. Projevy se zhoršovaly podle stavu její látkové výměny a také vzhledem k jejímu základnímu onemocnění. V akutním stavu pacientce lékař ordinoval zavedení močového katetru, obklady s Višněvského balzámem, kortikoidní mast a Endiaron pasty. My jsme přidaly důslednou hygienickou péči o pokožku za použití prostředků, které pokožku nevysušují, ale chrání (čisticí pěna s kreatinem, kožní ochranný krém s kreatinem). Po zklidnění dermatitidy (a také vzhledem k opakovaným zánětům močových cest) musel být katetr vyňat. Vzhledem k síle inkontinence jsme znovu přiložili absorpční pomůcky. Koloběh se opakoval. Zkoušeli jsme změnu pomůcek, kombinaci vložných plen a síťových kalhotek, ale dermatitidy vznikaly po jakémkoliv produktu. V říjnu 2004 jsme vyzkoušeli prodyšné MoliCare od firmy Hartmann. Zpočátku jsme byli zdravě skeptické a jen čekali „co to udělá“. Pacientka ale hlásila, že se cítí dobře, a pleny hodnotila jako příjemné. Během čtrnácti dní se její kůže zklidnila, zmizelo zarudnutí a snížila se svědivost pokožky. Po měsíci aplikace se dermatitida ztratila a ani po dvou měsících se dosud neobjevila. Viditelné je pouze pigmentové ztmavnutí kůže na místě zhojeného defektu. Po psychické stránce se pacientka cítí mnohem lépe. Takový interval bez dermatitidy ještě nezaznamenala a díky tomu oslavila Vánoce bez své urputně nepříjemné „společnice“. Jsme rádi, že se nám díky trpělivé a promyšlené péči a díky novému produktu podařilo klientce pomoci ke zlepšení kvality života.


O autorovi: Ivana Mácová (macova1@volny.cz), Věra Mrkvicová a kol., DD Sokolnice

Ohodnoťte tento článek!