Ošetřovatelská péče o pacienta s peritonsilárním abscesem

Peritonzilární flegmona nebo absces je zánět, který více postihuje raně dospělý věk. Je vyvolán nejčastěji streptokoky a anaeroby a odehrává se v pouzdru mandle. Absces vzniká dílem po proběhlé angíně, dílem z prosté chronické tonzilitidy.

Pacient J. H., 31 let, odeslán na ambulanci ORL kliniky praktickým lékařem pro náhlé zhoršení stavu při angíně. Stav při přijetí: pacient schvácený, opocený, stěžuje si na krutou bolest v krku, velmi obtížně polyká, pouze pije, huhňá a obtížně artikuluje. Hlavní přijímací diagnóza: peritonzilární absces vlevo.

Průběh hospitalizace

Pacient byl přijat s peritonzilárním abscesem vlevo a rozvíjející se lymfadenitidou na krku vlevo. Po vyšetření lékařem je pacient indikován akutně k operačnímu výkonu – tonzilektomii vlevo „za tepla“. Pacient je okamžitě připravován na operaci. Předoperační vyšetření zahrnuje odběry krve, natočení EKG, konziliární vyšetření internistou a anesteziologem, rtg plic, sonografické vyšetření krčních uzlin.

Vzhledem k celkovému stavu pacienta provádíme všechna předoperační vyšetření na lůžku. Podle ordinace lékaře jsou podána intravenózně antibiotika, antipyretika, kortikoidy, studené obklady, z důvodu dehydratace podáváme infuzní terapie. Pacient je informován o nutnosti operačního výkonu a o jeho průběhu. Připravený pacient je odeslán na operační sál a po výkonu umístěn na standardní oddělení ORL kliniky.

Ošetřovatelský plán

Ošetřovatelská diagnóza 1

Bolest z důvodu peritonsilárního abscesu (operační den, 1. až 4. pooperační den). Cíl: Pacient bude bez bolesti nebo bude bolest mírnější. Realizace: Podávat analgetika podle ordinace lékaře, dodržovat časové rozmezí, aktivně se nemocného vyptávat na intenzitu bolesti, kontrola účinku analgetik, záznam do dokumentace. Hodnocení: Pacient je bez bolesti.

Ošetřovatelská diagnóza 2

Hypohydratace až dehydratace z důvodu sníženého příjmu tekutin. Cíl: Pacient bude dostatečně zavodněn. Realizace: Podávání infuzní terapie podle ordinace lékaře, sledování přijmu + výdeje tekutin, zápis do dokumentace, kontrolní laboratoř. Hodnocení: Pacient přijímá dostatečné množství tekutin. Příjem a výdej tekutin je v rovnováze.

Ošetřovatelská diagnóza 3

Ztížené dýchání z důvodu otoku v krku. Cíl: Pacient bude mít dostatečný přísun kyslíku. Realizace: Uložit pacienta do zvýšené polohy, podávat nebulizaci O2, podávat kortikoidy podle ordinace. Hodnocení: Pacient dýchá bez potíží.

Ošetřovatelská diagnóza 4

Neschopnost přijímat potravu v důsledku operačního výkonu a závažnosti stavu. Cíl: Pacient bude dostatečně vyživován. Realizace: První pooperační den parenterální výživa – podle ordinace lékaře, další dny postupně přechod na enterální tekutou výživu, postupně kašovitá. Kontrola laboratoře. Kontrola vyprazdňování. Hodnocení: Pacient bude dostatečně vyživován.

Ošetřovatelská diagnóza 5

Riziko krvácení v důsledku operačního výkonu. Cíl: Pacient nebude krvácet, při případném krvácení bude včas a řádně ošetřen. Realizace: Ledové obklady na krk ihned po operaci, plnění ordinace lékaře – podávání Dicynone l amp. i. v., kontrola krevního obrazu, častá kontrola pacienta, klid na lůžku. Hodnocení: U pacienta je vhodným ošetřovatelským postupem a edukací sníženo riziko krvácení. Edukace pacienta: Pacient je edukován v oblasti hygienické péče -nekoupat se v horké vodě, v oblasti stravování – nepít horké nápoje, nejíst tuhou stravu. Dodržovat klidový režim.

Závěr

Pacient 8. pooperační den propuštěn v celkově dobrém stavu do domácího ošetřování, dále zůstává v pracovní neschopnosti. Edukován v dodržování klidového režimu, přijímání potravy, informován o přetrvávání problému – riziko krvácení. Z histologického vyšetření potvrzena klinická dg.: peritonzilární absces, mikrobiologicky zjištěn Streptococcus beta hemoliticus, dobře reagující na podávaná ATB. Pacient dále předán do péče praktického lékaře.


SOUHRN

Kazuistika pacienta s peritonzilárním abscesem a následnou jednostrannou tonzilektomií „za tepla“. Příspěvek je zaměřen na ošetřovatelský proces.

SUMMARY

The article describes a case report of a patient suffering from peritonsillar absces solved by unilateral tonsillectomy. The report is focused on the nursing process.


O autorovi: Bc. Jana Janská, ORL klinika, FN Plzeň (janska@fnplzen.cz)

Ohodnoťte tento článek!