Ošetřovatelská péče o pacienty s para- a tetraplegií

V liberecké nemocnici se provádějí operace páteře od roku 1993. K dnešnímu datu bylo provedeno 883 operací páteře a míchy. 605 operací bylo provedeno na Th-L páteři a 278 operací na C páteři. Operace provádí spinální tým, složený z traumatologů, neurochirurgů a sálových sester. Liberecká nemocnice pracuje jako spinální centrum pro spádovou oblast severní Čechy, ale i další oblasti celé České republiky. Jedna třetina úrazů má neurologické příznaky od naprosto lehkých až po ty nejtěžší, kam patří paraplegie a tetraplegie. Traumatologové v naší nemocnici jsou schopni odoperovat kterýkoliv úsek poraněné páteře. Celých 24 hodin je dosažitelný odborný spinální tým a proškolené sestry jak na operačních sálech, tak na jednotlivých odděleních, kde jsme schopni poskytnout kvalitní odbornou péči v prvních hodinách, ale i dalších dnech po úrazu. Pacienty, kteří mají neurologické poškození míchy, se snažíme odoperovat do 4 až 6 hodin po úrazu. Naše nemocnice je vybavena moderní technikou (pojízdné rtg přístroje, speciální operační stoly, operační mikroskop, CT, magnetická rezonance, kvalitní instrumentária).

Dosažitelnost spinálního týmu je důležitá i z hlediska úvahy o předoperačním ošetření a transportu. Domníváme se, a souhlasí to i s moderním trendem v traumatologii, že těžce zraněný pacient by neměl být dovezen do nejbližší nemocnice, ale přímo do Traumacentra. Tím se vyhneme řadě tzv. sekundárních transportů, kdy neúplně ošetřený pacient je znovu nakládán do sanity a vrtulníkem je transportován k další léčbě na jiné pracoviště.

Ošetřovatelská péče

Poraněný pacient je přivezen RZP do naší nemocnice v anatomické neutrální poloze s fixovanou hlavou. Po přijetí na ambulanci uložíme pacienta na lůžko a připravujeme ho co nejrychleji na operaci. Zajistíme předoperační přípravu a potřebná konzilia. Ze základních farmaceutických opatření se doporučuje v akutní fázi podávat vysoké dávky kortikoidů. Podle nejnovějších poznatků americké studie NASCIS III aplikujeme Solu-Medrol v délce 24 nebo 48 hodin, podle toho, kdy byla podána první dávka. Aplikujeme naordinované léky a infúzní roztoky, měříme fyziologické funkce.

Nedílnou součástí ošetřovatelské péče je hygiena, péče o kůži, nehty, dutinu ústní. Omývání provádíme v prvních dnech po operaci na lůžku 2krát denně, později přistupujeme k celkové koupeli ve speciálně upravené vaně pro ležící pacienty. Důležitý úsek hygieny je péče o kůži, kdy provádíme mazání a masáže kafrovými a mentolovými přípravky.

Péče o pacienta je především zaměřena na prevenci dekubitů. Používáme antidekubitní matrace, paty a kotníky chráníme antidekubitními botičkami. Při poloze na boku podkládáme polštářem zvlášť exponovaná místa, např. kolena. Při vzniku dekubitů, kterých máme na našem oddělení velmi malé procento, konzultujeme jejich terapii nejenom s lékařem, ale i se speciálně proškolenými sestrami. Polohování plegického pacienta provádíme přes den po 2 hodinách, v noci po 3 hodinách.

Výživa pacientů je zaměřena na dostatečný příjem tekutin 2 až 2,5 litru za den. Po stabilizaci stavu postupně přecházíme na enterální výživu, tekutou, kašovitou a nakonec racionální.

S urologem konzultujeme otázku vyprazdňování moči. Všem pacientům se zlomeninou páteře a pozitivní neurologií zavádíme permanentní katetr. U indikovaných stavů (kompletní míšní léze) zakládají urologové epicystostomii a nemocní jsou převedeni na intermitentní vyprazdňování močového měchýře. Cévkujeme v pravidelných 4 až 6hodinových intervalech, aby náplň měchýře nepřesahovala 400 ml. Pokud je pacient schopen, učíme ho samocévkovat. Neméně důležité je vyprazdňování stolice, sledujeme pravidelný odchod plynů a medikamentózně se snažíme o vyprázdnění nejméně každé dva dny.

Náročný psychologický přístup

Úraz způsobuje pacientovi nejenom fyzickou bolest, ale také ho uvádí do stresové situace. Nemocní na naše oddělení přicházejí většinou z plného zdraví, a jejich zdravotní stav se tedy změnil skokem. U mladých lidí to znamená snížení společenského uplatnění, u starých lidí nebezpečí bezmocnosti a trvalé závislosti na okolí, což vede k frustraci. U úrazů vzniklých při autonehodách k tomu přistupuje ještě pocit případné viny, trauma ze zranění nebo ztráty blízkých. Psychika nemocných je závislá nejenom na charakteru úrazu, ale především na stáří pacienta, i jeho osobnosti.

Na našem oddělení navazují lékaři a sestry kontakt s rodinou již v prvních dnech po úraze. Pokud to stav pacienta dovolí, podporujeme návštěvy, přes den jsou možné téměř neomezeně. Psychickou rehabilitaci doplňujeme poslechem hudby, sledováním televizoru, četbou. Můžeme využít pomoci psychologa, který je k dispozici. Co se týká sexu, dáváme našim pacientům kontakty na sexuologa.

Naše pacienty si pravidelně zveme ke kontrolám do traumatologické poradny, kde zjistíme nejen jejich zdravotní stav, ale i to, jak se jim dále daří. Foto archív oddělení

Ohodnoťte tento článek!