Ošetřovatelský proces u chronických ran

Obě kazuistiky jsou příkladem toho, jak je potřeba přistupovat ke každému klientovi individuálně.

Kazuistika 1

Paní L. Z. (1907) byla naší klientkou několik let, léčila se s chronickou žilní ulcerací, zdravotní stav byl komplikován nádorovým onemocněním, omezenou hybností klientky a její neochotou spolupracovat. Do péče předána praktickým lékařem. S kožním lékařem spolupráce nulová.

* Srpen 2004

Terapie zavedena praktickým lékařem, špatná spolupráce s odbornými lékaři, téměř ve všech lékařských zprávách psáno: defekt klidný, bez povlaků… Praktický lékař bez problému péči indikuje. Zavedena terapie: obložky – Ringerův roztok + Betadine roztok (obr. 1).

* Únor 2005

Medikace stále stejná, po toaletě rány a ošetření okrajů kalciovou mastí, opět aplikace obložek Betadine + Ringerův roztok. Pacientka si stěžuje na výraznější bolesti, na DKK znatelný otok – lymfedém, související s omezenou hybností. Defekt zmenšený, povlak a sekrece přetrvávají. Stále špatná spolupráce s odbornými lékaři, neochota zavádět nový způsob léčby. Návštěvy 5krát týdně, zvýšené materiálové náklady (obr. 2).

* Květen 2005

Vřed opět s hojným povlakem, výraznější otok nohou, pacientka pouze leží nebo sedí na posteli, s končetinami dolů. V bytě klientky pes, je problém se znečištěním rány, klientka si samovolně odstraňuje obvaz před příchodem sestry. Rodina spolupracuje minimálně, omezeně komunikuje se sestrou i s pacientkou.

Krátkodobá hospitalizace, během které diagnostikováno nádorové onemocnění střev, bez aktivní léčby vzhledem k věku. Terapie nezměněna, stále se na ránu aplikují obložky s Betadine a Ringerovým roztokem, na okraje vředu kalciová a zinková pasta. Snaha o změnu terapie, špatná spolupráce s ošetřujícím kožním lékařem (obr. 3).

* Září 2005

V oblasti kotníku utvořen výrůstek, který při kontaktu krvácí – nutné šetrné ošetření ulcu. V terapii dochází ke změně, na ránu po toaletě se obden aplikuje TenderWet a betadinové obložky, okolí rány je ošetřované kalciovou a zinkovou pastou (obr. 4a).

* Leden 2006

Zajištěna konzultace s lékařkou z oddělení chronických ran, po zhlédnutí fotodokumentace a zjištění anamnézy změněna medikace. Zavedeny obložky s Dermacynem na 30 minut, na defekt Actisorb plus, na okolí rány mast, Glyvenol tbl., převazy denně a elastické bandáže. Otoky DKK mírnější, vřed s mírnějším povlakem (obr. 5). V květnu loňského roku byla pacientka hospitalizována pro zhoršení stavu, opakovaně během hospitalizace CMP a 15. května umírá.

Kazuistika 2

Klient K. L. (1938) předán do péče praktickou lékařkou, indikovány převazy DKK, dlouhodobě chronická žilní ulcerace – nehojící se. Klient se léčí s diabetem na PAD a hypertenzí. Do péče převzat 5. 10. 2006 – DKK s otoky, kůže suchá, několik menších defektů na PDK, sekrece mírná. Klient si stěžuje na bolest DKK. Na defekty magistraliter mast podle předpisu praktické lékařky, na okolí defektů kalciová mast, klient více aktivizován – chůze, střídání poloh, odlehčení DKK. Defekty téměř vyhojeny během měsíce, k 1. listopadu 2006 péče ukončena (obr. 6).


SOUHRN

Na dvou kazuistikách je ukázán vhodný postup i volba prostředků, abychom došly k optimálnímu zhojení.

SUMMARY

Two case studies are used to demonstrate appropriate procedure and material that will lead to optimal healing.


O autorovi: Eva Lenochová, Miroslava Vyskočilová, Sanus Brno o. s., domácí péče, Brno (lenochova@volny.cz)

Ohodnoťte tento článek!