Ošetřovatelství bez hranic

Na snímku V. Brady Mgr. E. Červinková z IDV PZ, P. Thurnberger z Görlitzu a J. Pavlicová, hlavní sestra MZ ČR

První česko-německé ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účastí „Ošetřovatelsví bez hranic“ bylo zahájeno ve čtvrtek 11. května v Kongresovém sále centra Babylon PhDr. Alenou Riegerovou, náměstkyní ošetřovatelské péče v nemocnici Liberec. Za pořadatele – Nemocnici Liberec, kliniku v Görlitz a za organizátory – Euro Kongres Liberec a Verein für medizinische Kongresse Euroregion Neisse přivítala hosty a garanty sympózia. Dále v krátkých sděleních promluvili k sestrám a hostům místopředseda senátu ČR MUDr. P. Sobotka, hlavní sestra MZ ČR J. Pavlicová, hlavní sestra kliniky Görlitz paní Theileis a ředitel nemocnice Liberec MUDr. Krutský. Regionální zástupkyně ČR při WHO MUDr. Alena Petráková představila programy WHO pro 21. století včetně začlenění ošetřovatelství do těchto programů.

V pátek 12. května začalo sympózium přednáškou P. Thurnbergera z kliniky Görlitz o ošetřovatelské péči a vzdělávání v Evropě. Velmi zajímavá byla sdělení nazvaná Nová koncepce přípravy žáků z pohledu praxe od B. Bieder z kliniky v Görlitzu, dále přednáška Vliv vzdělávacích systémů na efektivitu péče – CASE management v ošetřovatelství Mgr. E. Červinkové a sdělení hlavní sestry pražské TFN Mgr. D. Juráskové o kvalitě ošetřovatelské péče v praxi.

Pro větší pohodlí se pořadatelům podařilo zajistit videopřenos z Kongresového centra do prostor Královské zahrady. Celkově byli účastníci a mnou dotazované sestry nadšeni výběrem přednášejích, tématy a v neposlední řadě i volbou Centra Babylon.

V průběhu následující tiskové konference na dotaz, jaké jsou rozdíly v ošetřovatelských postupech u nás, Polsku a Německu, odpověděl MUDr. J. Nedvídek, primář všeobecné interny v Nemocnici Liberec, že žádné, jenom v Německu prý mají více finančních prostředků. V roce 2001 byli všichni zúčastnění pozváni do Görlitzu na druhé česko- -německé ošetřovatelské sympózium.

Hana Černá-Šípková

Ohodnoťte tento článek!