Osobností v ošetřovatelství je nevyčerpatelná řada

Když tato soutěž vznikala, byla jejím mottem snaha ocenit významné osobnosti českého ošetřovatelství, které zanechaly nesmazatelné stopy ať v pacientech, spolupracovnících, nebo žácích. Mělo to být ocenění nejen velkých srdcí a v dobrém slova smyslu dobrých lidí, ale i erudovaných odborníků, tahounů, inovátorů a těch, kteří ošetřovatelství v jistém slova smyslu budují. Poprvé v historii je pojmu ošetřovatelství a ošetřovatelská obec dán nový rozměr. Poprvé je nominován na titul Sestra roku příslušník jiné odbornosti než sestra, zdravotnický záchranář. Česká asociace sester – a věříme, že i odborná veřejnost – vnímá ošetřovatelství jako multioborovou týmovou spolupráci. Proto vítáme rozšíření soutěže i na obory, se kterými v přímé péči o pacienta spolupracujeme. V neposlední řadě to mělo být také ocenění, které dává členům ošetřovatelské obce signál, že si jich společnost váží a je si vědoma toho, že je potřebuje. Myslím, že všechny tyto záměry byly a jsou v plné míře naplněny. Jsme sice malá země, ale po celou dobu existence soutěže lze říci, že osobností v ošetřovatelství je nevyčerpatelná řada. Česká asociace sester si velmi váží své nové role v soutěži, role velmi zodpovědné a současně velmi prestižní, role garanta soutěže. Bude ji plnit nezávisle a veskrze odborně.
Na závěr chci poděkovat organizátorům soutěže za to, že se jim celá léta daří organizovat velmi pěkný slavnostní večer. Účast na něm je zpočátku čest a s přibývajícím večerem i příjemná zábava. I samotná účast na tomto večeru je již považována za ocenění, a to je výborné hodnocení. Dovolte mi, abych jménem České asociace sester a jejího prezidia poblahopřála všem finalistkám a finalistům soutěže Sestra roku, a zejména těm, kteří v soutěži ve svých kategoriích zvítězili. Aby titul Sestra roku 2012 nesli hrdě, zaslouží si jej.

O autorovi| Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA prezidentka České asociace sester, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Ohodnoťte tento článek!