Ostravská univerzita zřídí Lékařskou fakultu

Ostravská univerzita v Ostravě uspěla u Akreditační komise a může zřídit Lékařskou fakultu.

Komise udělila akreditaci oboru všeobecné lékařství, který je klíčovým pro přeměnu současné Fakulty zdravotnických studií na plnohodnotnou Lékařskou fakultu Ostravské univerzity (OU). První studenti Lékařské fakulty by mohli nastoupit na podzim, tzn. v akademickém roce 2010/2011. Do prvního ročníku lékařského oboru pak bude moci letos v říjnu nastoupit zhruba 80 uchazečů. Pro chod Lékařské fakulty Ostravské univerzity je již nyní v Ostravě prakticky vše připraveno.

Univerzita o tom Akreditační komisi opakovaně ujistila. Naposledy v únoru, kdy se členové komise osobně přijeli do krajského města Moravskoslezského kraje přesvědčit, že je zde možné studia všeobecného lékařství skutečně povolit. Dosavadní Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity má přibližně 1600 studentů a tradičně připravuje odborníky například pro oblast nukleární medicíny, ochrany veřejného zdraví, rychlé záchranné služby, ale také vysokoškolsky vzdělané sestry, porodní asistentky nebo fyzioterapeuty a laboranty.


O autorovi: (Ostravská univerzita v Ostravě)

Ohodnoťte tento článek!