Otevřený dopis generálnímu řediteli

Česká ženská lobby, síť organizací hájících práva žen v republice, apeluje na generálního ředitele OZP.

Vážený pane generální řediteli, obracíme se na Vás ve věci vymáhání nákladů na léčbu vůči paní Ivaně Königsmarkové. Odhlížíme nyní od toho, jakým způsobem proběhl soud v její věci, a zamýšlíme se nad samotnou otázkou vymáhaní nákladů léčení. V žádném podobném případě jsme od Vaší ani žádné jiné zdravotní pojišťovny v České republice nezaznamenali, že by kdy vymáhala podobnou částku na souzeném lékaři. Takto neodůvodněně diametrálně odlišný přístup k podobným případům lékařů a samostatné porodinfo ní asistentky vnímáme jako diskriminační.

Vůči paní Königsmarkové jde o částku existenčně likvidační. Navíc u velké části požadovaných nákladů ani není nijak vysvětlena souvislost s jejím údajným zaviněním (např. pozdější náklady na léčbu infekce nebo pobyt na JIP kvůli vdechnutí mléka). Porodní asistentky svým důrazem na osvětu a prevenci, a zejména paní Königsmarková, za roky své praxe také Vaší pojišťovně ušetřily mnohé náklady na zbytečné zásahy. Jejich práce je pro nás rodiče a naše děti nenahraditelná. Díky nim se můžeme svobodně rozhodnout, jaký typ služeb a místo si vybereme během těhotenství a porodu. Jejich péče je pro nás spojena se vzorným respektováním našeho práva na informovaný souhlas. Představuje pro nás a naše děti péči maximálně šetrnou a bezpečnou, tak jak to sledují doporučení Světové zdravotnické organizace. Bohužel v České republice je dosud velmi náročné samostatnou porodní asistentku najít.

Velmi se obáváme, že v důsledku uvedeného postupu Vaší pojišťovny se pro nás dostupnost péče samostatných porodních asistentek ještě podstatně zhorší a dojde tak k normalizaci porodnictví podobné té komunistické. Vždyť skutečná volba je možná jen tam, kde jsou k dispozici různé druhy péče. Na základě těchto argumentů Vás žádáme o přehodnocení postupu Vaší pojišťovny a ustoupení od vymáhání této úhrady výloh na léčení. Dáte tak Vašim klientům a klientkám jasný signál, že jste pojišťovna moderní, která stojí na straně svých pojištěnců. Ukážete, že Vaše pojišťovna respektuje nezbytnost celé škály služeb v období těhotenství a porodu tak, jak je to již běžné ve vyspělých demokratických zemích. S pozdravem

Jana Smiggels Kavková

Předsedkyně České ženské lobby (kavkova@padesatprocent.cz, www.czlobby.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!