Pacient se stomií v následné péči

Pracuji jako stomasestra již řadu let a prošla jsem různými typy zdravotnických i sociálních zařízení. Z profesionálního hlediska jsem si vždy všímala způsobu ošetření a péče o pacienty se stomií.

Někdy to bylo přímo v náplni mé práce, jinde jsem se snažila své zkušenosti nabídnout ke zkvalitnění péče. Po celou dobu však působím v poradně pro stomiky, kde získávám množství poznatků o kvalitě i rozsahu péče od pacientů.

Ve většině případů, zvláště u osob vyššího věku, dochází ke konstrukci stomie z důvodu maligního procesu střeva. Bohužel ne vždy přichází pacient včas, a proto nebývá problém defi nivně vyřešen, ale zhoubný proces se dříve či později obnoví a od toho se pak odvíjí další osud stomika. Pokud to zdravotní stav dovoluje, jsou pacienti propuštěni do domácího ošetřování. Jestliže operace proběhla bez komplikací a ošetření a péči o vývod zvládají, jsou evidováni ve stomaporadně -pokud je součástí zařízení, kde byl pacient operován. V případě, že tento článek komplexní péče v ústavu chybí, měl by být stomik na nejbližší poradnu kontaktován. Mnohdy je ale předán praktickému lékaři, který se však stává až na velmi ojedinělé výjimky pouze prostředníkem k získání poukazu na pomůcky. Zde bývá ovšem kámen úrazu, protože stomie není pod kontrolou a často dochází ke komplikacím. Pacient se pak dříve nebo později ocitá ve stavu, kdy je nutná hospitalizace. Pokud je problém možno radikálně odstranit, což může být prolaps -výhřez, stenóza – zúžení střeva nebo parastomální hernie – kýla v bezprostředním okolí stomie, je opět načas vše v pořádku.

„Kam s ním“…

Stane-li se však stomik dočasně nebo trvale nesoběstačným, začne kolotoč problémů, nerudovsky řečeno „kam s ním“. Obvykle je transferován na oddělení následné péče, kde je ovšem hospitalizace časově limitována. Zde je mu již dnes , až na drobné výjimky, poskytnuta erudovaná péče proškoleným personálem, který má možnost konzultace se stomasestrou z nejbližší stomaporadny. Také existují možnosti umístění onkologicky nemocného pacienta se stomií v hospici. Pacientovi je tu poskytnuta péče jednak na velmi dobré odborné úrovni, ale významnou roli zde hraje i přístup ve smyslu empatie. Nesporným kladem hospiců je možnost ubytování nejbližšího příbuzného.

Ten se podle zájmu může podílet na péči, a pokud byl instruován stomasestrou a poskytoval svému partnerovi ošetření stomie doma, je pro něj nesmírnou oporou. Je pravda, že tato bezesporu obětavá a ničím nenahraditelná pomoc bývá ze strany příbuzných spíše ojedinělá, a to ke škodě obou stran. Pro stomika není v žádném případě suplováním péče ošetřovatelského personálu, ale projevem vyvrcholení hodnotného celoživotního vztahu a druhá strana se pak o pocit zadostiučinění v tomto směru ochuzuje. Vedle péče o stomii je zde samozřejmě věnována pozornost dalším průvodním znakům tohoto těžkého onemocnění, což je na prvním místě bolest.

Analgetická léčba je vyhodnocována a podle potřeby upravována. Řešením jednoho problému -bolesti, zvláště v případě podávání opioidů, dochází často pro stomika k závažné komplikaci – obstipaci. Pokud se nepodařilo při současném podávání projímadel této situaci zabránit, ráda bych se podělila o své zkušenosti „jak na to“. Pacientovi je potřeba pomoci střeva vyprázdnit. Řada firem nabízejících pomůcky pro stomiky dodává takzvanou irigační soupravu. Všechny uvedené typy komplikací nejsou bohužel ojedinělé. Důležitou informací je však ta skutečnost, že pro ošetření existují pomůcky, které problematickou stomii vyřeší.

Napříč škálou pomůcek všech firem, které jsou v současnosti na trhu (Biotrol, Coloplast, Convatec a Dansac), najdeme pro každý jednotlivý typ stomie vyhovující… Ať je to řešení nevhodného umístění stomie jednodílným fl exibilním systémem nebo retrakce, kde je pro zobrazený typ nejvhodnější systém dvoudílný s konvexní podložkou.

Přes ošetření veškerých nerovností v okolí stomie způsobených různými druhy deformit pomůckami o různém průměru, fl exibilitě a druhu co do počtu dílů, samozřejmě s použitím příslušenství. Je třeba se o nabízený sortiment pomůcek zajímat a vyzkoušet jej v praxi. K řešení hernie i prolapsu je osvědčenou metodou použití podpůrného pásu upraveného nejlépe na míru, a to s vyšitím otvoru pro stomii u hernie a naopak bez otvoru pro stomii u prolapsu (ovšem za předpokladu, že má pacient pravidelnou defekaci s tvarovanou stolicí). Výsledkem je pak spokojený a vděčný pacient, a to je doufám naším cílem. Závěrem bych ráda podotkla, že zařízení tohoto typu, kde by se pacientům dostalo komplexní péče je u nás stále nedostatek a velkým přínosem jsou v tomto směru existující služby „Domácí péče“, které klientům s možností propuštění do domácího prostředí, a samozřejmě při zájmu rodiny, zajistí důstojný odchod ze života.


SOUHRN

Péče o stomii je náročná jak na samotné ošetřování, tak i na psychiku pacienta, ale i jeho okolí. V článku autorka popisuje, jak by měla vypadat tato pomoc v zařízeních následné péče.

SUMMARY

A stoma not only presents psychological burden for the patient and his relatives, it also presents a challenge to the nursing care. The author describes how to address this problem in long term care facilities.


O autorovi: Olga Tellerová, chirurgická ambulance, KEPHAS, s. r. o., Brno (otellerova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!