Pacientka s diagnózou mentální anorexie

Onemocnění se objevuje zejména u dospívajících dívek, v době objevení sekundárních pohlavních znaků, kdy dochází k nárůstu objemu tělesného tuku a ke změně hormonálních poměrů v těle. Dochází k postupnému snižování tělesné hmotnosti až k extrémnímu hubnutí. Je narušeno vnímání tělového schématu. K udržení nízké hmotnosti si pacientky vyvolávají zvracení, průjmy, užívají anorektika, laxativa, diuretika, nadměrně cvičí.


SOUHRN: Mentální anorexie patří mezi poruchy příjmu potravy (PPP). Jejich charakteristickým rysem jsou poruchy myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a k vlastnímu vzhledu. Jedná se o neustálé zabývání se jídlem na úkor jiných sociálních aktivit a naléhavé kontrolování výživy.
Klíčová slova: porucha příjmu potravy, nechutenství, kachexie, metabolický rozvrat


Na rozvoji tohoto onemocnění se spolupodílejí mechanismy biologické, psychologické a sociokulturní. Výskyt těchto onemocnění má vzestupný trend a tendenci k chronifikaci s častými exacerbacemi. Velmi častá je kombinace obou typů PPP (mentální anorexie a mentální bulimie).

Mentální anorexie (MA) se projevuje úmyslným snižováním hmotnosti o více než 15 % předpokládané váhy (BMI méně než 17,5) nebo udržováním podváhy. Základními příznaky jsou: chorobný strach z tloušťky a odmítání jídla, které vede postupně až ke ztrátě chuti k jídlu a ztrátě pocitu hladu.

Psychopatologické příznaky: anxiozita, deprese, afektivní labilita, fobické, obsedantní, hysterické příznaky.

Somatické příznaky: nápadné vyhubnutí až kachexie, suchá, vrásčitá, bledá pokožka, vypadávání vlasů, lámání nehtů, amenorea, snížení tělesné teploty, pulzu a krevního tlaku, zvýšená kazivost zubů, leukopenie, postupně může dojít k metabolickému rozvratu.

Diagnostika MA bývá obtížná pro popírání potíží, zatajování bizarních jídelních rituálů a odmítání léčby. Nutné je vyloučit tělesná onemocnění. Důležitý je odběr anamnézy. Počítá se BMI; vždy by mělo být provedeno důkladné laboratorní vyšetření a EKG. Pokud je amenorea další než 3 měsíce, doporučuje se vyšetření kostní denzity, u mužů s úbytkem hmotnosti a podezřením na anorexii také vyšetření testosteronu.

Léčení pacientů s touto chorobou vyžaduje komplexní individuální přístup a spolupráci širokého týmu odborníků. Základním bezprostředním cílem je navození normálního stravovacího režimu a odstranění psychopatologických a somatických důsledků podvyživení. Z psychofarmakologie se preferují antidepresiva, ojediněle nízké dávky antipsychotik ke korekci agitovanosti nebo anxiety. Důležitou roli hraje psychoedukace, svépomocné skupiny. Do léčby je vhodné zapojit i rodinu. Většina pacientů je léčena ambulantně, k hospitalizaci je přistupováno v případě akutní suicidality nebo v případě výskytu život ohrožujících somatických komplikací. Při metabolickém rozvratu je nutno nemocné umístit na jednotkách intenzivní péče.

Vzhledem k tendencím ke chronifikaci a vleklému průběhu onemocnění zůstává zhruba třetina pacientů nevyléčena. Mentální anorexie je zatížena 5–20% mortalitou zapříčiněnou srdeční zástavou, banální infekcí nebo sebevraždou.

Kazuistika

Na naše oddělení byla 29. 7. 2011 přijata k hospitalizaci pacientka XY (*1995). Jako hlavní diagnóza byla stanovena mentální anorexie (restrikční subtyp), vedlejší diagnóza: proteinenergetická podvýživa středního stupně; sekundární amenorea. Při příjmu pacientka vážila 37,7 kg při výšce 167 cm, BMI 13,4.

V době přijetí k hospitalizaci měla pacientka dokončený první ročník studia na střední škole s průměrným prospěchem. Alergie neguje. Při příjmu byla ordinována vegetariánská dieta.

RA: Matka (*1973) pracuje jako OSVČ, vzdělání SOU. Otec (*1971) původně voják z povolání, v současné době řidič kamionu; vzdělání SŠ; v minulosti gambler (absolvoval odvykací léčbu), nyní nehraje. Rodiče rozvedeni 8 let (s otcem se vídá až poslední 2 roky). Sestra (*1993), vztahy dobré; studuje SŠ.

OA: Porod před termínem (3100 g, 50 cm); psychomotorický vývoj v normě; kojena 3 měsíce; hygienu dodržovala od 2 let. Očkovaná řádně; prodělala neštovice.

Pacientka je tichá, do kolektivu se začleňuje málo, je citlivá, tvrdohlavá, neprůbojná. Má málo kamarádů a většinu času tráví doma. Zájmy: tanec, jízda na kole, četba.

FA: Od 7/2011 Elicea 10 mg 1–0–0

GA: Menses v 15 letech (při váze 46 kg). Po snížení hmotnosti amenorea.

SA: Žije s matkou a sestrou v rodinném domě.

Medikace na JIP, PK: Fresubin 250 ml–250 ml–250 ml, Protifar 3–4–3 odměrky, Fantomalt 3–4–3 odměrky, Glukopur 2–2–2 odměrky, fosfátové cps. 2–2–2, Magnesium eff. 0–1–0, Kalnormin tbl. 0–0–1. Od 9. 8. 2011 přiordinovány léky: Prosulpin 50 mg tbl. 1–1–1, Aktiferin compositum tbl. 1–0–1, Lactulosa 1 lžíce podle potřeby. Od 15. 8. 2011 doplněna medikace o Zoloft 50 mg. 1/2–0–0.

Psychiatrická péče: Pacientka se léčila na psychiatrii od 4/2011. Hubnout začala asi od 4/2010. Podle matky byla důvodem obava, aby nedopadla jako otec (jako voják v Bosně hodně ztloustl). Hmotnost se snížila ze 46 kg na 40 kg. V té době následovala psychologická a psychiatrická pomoc – posun v náhledu na nemoc nebyl. Hmotnost šla ještě níž (na 35 kg) – pacientka byla unavená, apatická. Hospitalizována byla nejprve v nemocnici ve Valašském Meziříčí 6/2011, poté také na JIP v Olomouci. Zde byla ordinována parenterální výživa, hmotnost se zvýšila o 3 kg. Perorální příjem byl méně než 1/2 porce každého jídla, tzn. polovina snídaně, oběda, večeře.

Pacientka byla na našem oddělení hospitalizována přibližně 5 týdnů. V průběhu hospitalizace se její celkový stav zlepšil, upravilo se vnitřní prostředí a mohla být přeložena na dětské oddělení psychiatrické kliniky.

Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách (seřazeny podle domén):

* 00078 Neefektivní léčebný režim
* 00099 Neefektivní podpora zdraví
* 00163 Ochota ke zlepšení výživy
* 00002 Nedostatečná výživa
* 00011 Zácpa
* 00093 Únava
* 00126 Deficitní znalost (základní diagnózy – PPP)
* 00161 Ochota doplnit deficitní informace
* 00153 Riziko situačně nízké sebeúcty
* 00118 Porušený obraz těla
* 00159 Ochota ke zlepšení funkce rodiny
* 00055 Neefektivní plnění role
* 00146 Úzkost
* 00069 Neefektivní zvládání zátěže
* 00079 Nedodržení (doporučení lékaře přijímat dostatečné množství potravy)
* 00004 Riziko infekce
* 00132 Akutní bolest
* 00134 Nauzea
* 00101 Neprospívání dospělé osoby

Závěr

Hospitalizace na psychiatrickém oddělení trvá obvykle 1–2 měsíce. Pacienti trpící poruchou příjmu potravy potřebují pomoc v několika směrech: změnit vztah k jídlu, vyřešit emocionální problémy a často změnit svůj vztah k rodině. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je naučit pacienta správným stravovacím návykům a dodržování jídelního režimu. Přístup k pacientům je komplexní, systém péče je založený na režimové léčbě.


O autorovi: Bc. Lenka Novotná, Luděk Janíček, DiS. JIP, Psychiatrická klinika, FN Brno (lenka.novotna87@seznam.cz)

Pacientka s diagnózou mentální anorexie
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 2 hlas/ů