Pacientů s hematologickými nádory v ČR přibývá

Jen v ÚHKT a VFN v Praze přibude v oboru hematoonkologie přes 1000 nových pacientů za rok.

„Výsledky léčby se zlepšují a transplantaci kostní dřeně podstupují i lidé mezi 60 až 65 lety, zatímco dříve byla hranice 40, maximálně 45 let,“ řekl ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) prof. Marek Trněný. Peníze od zdravotních pojišťoven na moderní léčbu podle něj zatím stačí, ale nedostává se jich na vylepšení prostředí a rozšíření počtu lůžek. „V tuto chvíli nemusíme odmítat pacienty, že bychom pro ně neměli přípravky cílené biologické léčby, nevíme ale, zda to tak bude i příští rok,“ řekl ředitel. Zdravotní pojišťovny se v krizi snaží platby omezovat. „Na základní léčbu zatím máme, léčit více pacientů je však obtížné. Usilujeme také o zlepšení podmínek, v nichž ji poskytujeme. Do budoucna bude potřeba více transplantací a více lůžek. To se snažíme koncepčně řešit s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami,“ doplnil ředitel. ÚHKT ročně provádí 60 až 70 alogenních transplantací, I. interní klinika VFN uskuteční ročně 90 autologních transplantací.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!