Paliativní medicína

Zveme vás na setkání k tématu „Paliativní medicína – domácí hospicová péče“, které se uskuteční dne 25. 11. 2000, od 8.30 až 17.00 hod. Sejdeme se v Šafránkově pavilonu – Alej Svobody 32, v Plzni.

Přednášející jsou z řad pracovníků v oblasti paliativní a hospicové péče v České republice a hosty budou představitelé hospicové péče z Rakouska.

Akce je garantována ČLK, č. j. 817/2000, má hodnotu 5 bodů v systému kontinuálního vzdělávání lékařů a každý účastník obdrží certifikát o účasti.

Organizátoři: Hospic sv. Lazara, Plzeň, Sdružení praktických lékařů, Plzeň-město, LF UK, Plzeň a Sdružení poskytovatelů hospicové péče ČR se sídlem v Praze. Zájemce o účast prosíme, aby se nahlásili na adrese:

Hospic sv. Lazara,

Sladkovského 66, 301 44 Plzeň, tel.: 019/74 31 386.

Ohodnoťte tento článek!