Parkinsonova choroba a vliv bílkovin ve stravě

Parkinsonovu chorobu provázejí nepříjemné symptomy, které může ovlivňovat i způsob stravování a množství bílkovin obsažených ve stravě – deficitní jídelníček však není pro pacienty s Parkinsonovou chorobou východiskem. Klíčová slova: Parkinsonova choroba, výživa, bílkoviny, rozložení, dopamin, levodopa

SUMMARY Parkinson’s disease is accompanied by adverse symptoms that can influence eating habits and the intake of proteins. Deficient diet should not be an outcome for these patients though. Key words: Parkinson’s disease, nutrition, proteins, distribution, levodopa

Parkinsonova choroba (PCH) je degenerativní onemocnění nervového systému. V mozku odumírají buňky nazývané bazální ganglia, což je provázeno poklesem produkce dopaminu, který se účastní na přenosu vzruchu mezi jednotlivými nervy.

Ve většině případů není příčina vzniku známa, v ostatních případech může být příčinou virová infekce mozku, antipsychotika, dlouhodobá expozice herbicidům nebo některé další toxiny. Počáteční příznaky bývají mírné, v průběhu onemocnění se však vždy postupně zhoršují. Nedostatek dopaminu je příčinou progresivní ztuhlosti, třesu a chvění končetin, ztráty svalové koordinace, dalšími typickými projevy je pomalá až šouravá chůze, slintání, řídké mrkání, potíže s polykáním a mluvením, inkontinence moči a zácpa. Na tyto komplikace nasedá úzkostný stav, deprese, někdy zmatenost a ztráta paměti.

Lékem první volby při Parkinsonově chorobě je levodopa kombinovaná s inhibitorem dopadekarboxylázy. Levodopa má četné vedlejší účinky (nauzea, zvracení, kardiovaskulární efekt), její podávání je komplikovanější u starších osob a u dlouhodobě nemocných pacientů. Bývá u nich horší tolerance dávek, které jsou potřebné k potlačení projevů nemoci.
Jedním z velmi nepříjemných symptomů PCH je nepředvídatelnost projevů nemoci. Sledování pacientů ukázalo, že jedním z faktorů ovlivňujících distribuci a účinek léku po těle je výživa.

Léčba Parkinsonovy choroby a výživa

Léky se obvykle podávají 15-20 minut před jídlem, aby se zajistilo co nejlepší vstřebání. Často je doporučováno užívat levodopu zároveň s jídlem, sníží se tak výskyt vedlejších účinků – zejména zažívacích obtíží. To však může ovlivnit vstřebání a distribuci léku v organismu. Složení stravy totiž ovlivňuje rychlost vyprazdňování žaludku, což znamená, že čas, který potřebuje lék, aby se dostal ze žaludku do té části střeva, kde se vstřebá, je různý.

Dalším faktorem vedoucím k nepředvídatelnosti motorické kolísavosti je množství aminokyselin v krvi. Bílkoviny konkurují nebo snižují vstřebání léku v části tenkého střeva, kde se levodopa vstřebává, a poté i při prostupu do mozku. Proto je pro pacienty, kteří užívají levodopu a mají problémy se stabilitou účinku léku, vhodné přizpůsobit této situaci svou stravu. Vynechat bílkoviny ze svého jídelníčku by bylo velmi krátkozraké. Bílkoviny jsou důležitou součástí výživy, neboť aminokyseliny jsou stavebním materiálem tkání, hormonů, enzymů – jsou důležité i v rámci imunitního systému organismu a účastní se mnoha pochodů v těle. Pokud by měl pacient s PCH nedostatek bílkovin ve stravě, do budoucna se jeho stav nepochybně spíše ještě zhorší. Ve věci příjmu bílkovin je tedy nutné snažit se o nalezení kompromisu.

Například snížení příjmu bílkovin v ranních a dopoledních hodinách může pomoci zabránit nepředvídatelné motorické fluktuaci a zvýšit odezvu/citlivost na léčbu. Vhodnější je zařadit bílkovinné jídlo v době, kdy pomalá odezva na léčbu nevadí tolik jako v jiné části dne. V praxi to znamená, že ke snídani a dopolední svačině je vhodné konzumovat stravu spíše sacharidovou (pečivo, ovoce, džem, med, přesnídávky) a tuky (máslo, pomazánky), v průběhu dne konzumovat stravu s menším množstvím kvalitních bílkovin (jogurty, mléko, vajíčka) a koncentrované bílkovinné zdroje, jakými jsou maso, tvrdé sýry, tvaroh, zařadit spíše do druhé části dne a k večeři.

Je nutné zdůraznit, že bílkoviny nejsou jedinou složkou výživy, na kterou je třeba brát při PCH zřetel. Tím, že je onemocnění doprovázeno nepříjemnými symptomy, jako jsou třes, špatná koordinace pohybů i při kousání a polykání, nauzea, ztráta čichu a chuti, deprese, snížená kognice apod., může velmi snadno dojít při nekvalitní výživě k chřadnutí nemocného. Je proto třeba hlídat celkový příjem stravy nemocného, jeho hmotnostní křivku, schopnost polykání, kousání, soběstačnosti.
Hospitalizovaným pacientům je vhodné zajistit vysokoenergetickou stravu s obsahem bílkovin asi 0,8 g/kg hmotnosti. Neméně důležitý je dostatek času na konzumaci a případnou dopomoc. Není-li toto možné stoprocentně zajistit, je třeba sáhnout k vhodným doplňkům výživy. I zde je však zapotřebí opatrnosti, protože vstřebávání levodopy ovlivňují i další složky výživy.


O autorovi: Eva Chocenská, Oddělení klinické výživy, FTNsP Praha (ChocenskaEva@seznam.cz)

Parkinsonova choroba a vliv bílkovin ve stravě
Ohodnoťte tento článek!
3.5 (70%) 2 hlas/ů