Patnáct let pro život

Dne 23.11. 2004 se již podruhé sešly děti, a dnes již také mladí lidé, kteří v období let 1989 – 2004 podstoupily úspěšnou transplantaci kostní dřeně na našem pracovišti. Tentokrát to bylo na Trojském zámečku.

Program transplantací kostní dřeně (kmenových buněk krvetvorby) byl zahájen před 15 lety na bývalé II. Dětské klinice FN Motol, tehdy v rámci hematologického oddělení. V únoru 2004 spojením hematologického oddělení II. dětské kliniky a Transplantační jednotky s Klinikou dětské onkologie vznikla současná Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol. První transplantace se uskutečnila 28. listopadu 1989. V té době pětiletý chlapec byl úspěšně transplantován od svého bratra pro pokročilou fázi akutní leukémie. Dnes je mu již 20 let a je zcela zdráv. Od té doby podstoupilo na této jednotce transplantaci od sourozence cca 150 dětí, dalších více než 80 bylo transplantováno štěpem nepříbuzenského dárce z mezinárodních registrů, desítky dalších byly transplantovány vlastní kostní dření. Již 14 dětí bylo transplantováno s použitím pupečníkové krve zdravého sourozence či nepříbuzenského dárce. Nejmladšímu dítěti, transplantovanému na naší jednotce, byly v době transplantace dva měsíce. Na Klinice dětské onkologie byl zahájen program autologní transplantace krvetvorných buněk v roce 1992. Zpočátku probíhal samostatně, od roku 2003 pak byl spojen s dárcovskou transplantací v nové transplantační jednotce. Autologní transplantaci podstoupilo v Motole více než 250 dětí, indikací byly většinou zhoubné nádory.

U většiny dětí byla transplantace dárcovské kostní dřeně provedena pro různé formy akutní či chronické leukémie, řada dětí byla však transplantována i pro těžké vrozené nebo získané poruchy krvetvorby, vrozené těžké poruchy obranyschopnosti a některé vrozené metabolické vady. Postupem doby se významně mění struktura dárců. Vzhledem k úbytku dětí klesá šance na nalezení dárce v rodině. Počet transplantací, kde je dárcem vhodný sourozenec, proto dlouhodobě spíše mírně klesá. Významně ale stoupá počet dětí, transplantovaných od dárců nepříbuzenských z českých, ale i zahraničních registrů (Německo, Francie, Itálie, Anglie, USA atd.). Transplantace od takových dárců je složitější a rizika komplikací jsou větší. Přesto se na našem pracovišti úspěšnost transplantací v posledních letech již neliší při použití sourozence či nepříbuzenského dárce. Dosahované výsledky jsou, a to bez nadsázky, především vzhledem k dlouhodobé zkušenosti transplantačního kolektivu, plně srovnatelné s předními evropskými dětskými transplantačními centry. V roce 2003 byla do plného provozu uvedena zcela nová, moderní, plně vybavená Transplantační jednotka.

Celkem deset přístrojově kompletně vybavených a plně klimatizovaných pokojů (HEPA filtrace přiváděného vzduchu) s pozitivním přetlakem významně zlepšilo prostředí pro naše pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří mohou být s dítětem celý den. O pacienty, od kojeneckého věku až po dospívající, pečuje na jednotce kromě lékařů specialistů tým složený ze zdravotních sester se zkušeností práce na jednotkách intenzívní péče, psychologů, dietní sestry, rehabilitačních pracovníku a sociální pracovnice. Komplexní péče o naše pacienty většinou nekončí jejich několikaměsíčním pobytem na jednotce. V rámci dlouhodobé dispenzární péče jsou i nadále ambulantně sledováni pod naší patronací. Někteří k nám však chodí již jen jednou ročně na pravidelná vyšetření v rámci výročních kontrol. 15 let je dostatečně dlouhá doba k bilancování. Odborné otázky řešíme průběžně s ostatními kolegy na lékařských sjezdech a sympoziích. Protože jsme však s transplantovanými dětmi a jejich rodiči strávili mnohé těžké chvíle, máme s nimi mnoho společného a zajímají nás jejich další osudy, využíváme této příležitosti nikoliv k uspořádání odborného vědeckého sympozia, ale k neformálnímu setkání pacientů, jejich rodičů a sourozenců, kteří byli často i rodinnými dárci.


Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc, přednosta KDHO, FN Motol, doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc, vedoucí lékař Transplantační jednotky KDHO, FN Motol

Ohodnoťte tento článek!