Péče o diabetika v domově pro seniory

Léčba diabetu 2. typu je komplexní. Sestává z dodržování diety, pohybové aktivity, užívání medikamentů, dodržování správné životosprávy, udržení správné tělesné hmotnosti. Ale jak to aplikovat u diabetiků v domově pro seniory, kteří jsou většinou obtížně mobilní nebo ležící, na sklonku svého života a mají rádi především pečivo a sladkosti? Nápomocný je zejména lidský přístup a umění se vžít do jejich pocitů a potřeb.


SOUHRN: Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost se specifiky péče o diabetiky v pobytovém zařízení sociální péče. Péče o diabetiky v domově pro seniory má své zvláštnosti vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotnické zařízení.
Klíčová slova: diabetická dieta, domov pro seniory, aplikace inzulinu

SUMMARY: The aim of the article is to acquaint the professionals with the specifics of diabetic care in a residential social care facility. The specifics are related to the fact that the residents are not treated in a healthcare facility.
Key words: diabetic diet, senior house, insulin administration


Při naší práci se opakovaně setkáváme s neinformovaností zdravotníků z jiných zdravotnických zařízení o podmínkách péče o diabetiky v domově pro seniory. Vzhledem k tomu, že některá očekávání lékařů, sester, nutričních pracovníků, ale i specialistů nelze splnit, rozhodly jsme se odpovědět na některé otázky, které jsou nám pokládány. Chceme tak nalézt cestu k vzájemnému dialogu a odstranění sporných bodů a tím zkvalitnit péči o seniora – diabetika.

Péče o diabetika v domově pro seniory

Otázka: Proč nezajistíte, aby uživatel sociální péče dodržoval dietu?

V domově probíhá systém individuálního plánování. To znamená, že uživatel si objedná jmenovitě určité služby a ty mu zařízení „ušité na míru“ poskytne. Podle diagnózy navrhneme stravování výběrem z několika druhů jídel, čtyřikrát denně. Pravidelnost stravy, její teplota a úprava je zaručena vzhledem k provozu vlastní kuchyně a dopravě tabletového systému přímo na pokoj uživatele. Diapotraviny jsou v nabídce zámeckého obchůdku přímo v domově, a to formou rozvozu zboží přímo k lůžku uživatele. Dodržování diety je pak přímo na diabetikovi samotném. Pokud bude uživatel vyžadovat nedietní jídlo a potraviny nebo z vlastní ledničky takové jídlo i potraviny konzumuje, personál mu v tom nemůže zabránit. Prevencí těchto stavů je neustálá edukace diabetika i jeho návštěv sestrou.

Že chuť bývá silnější? I zde je třeba pomalého, individuálního a kontinuálního edukačního přístupu sestry k seniorovi. Ten přichází do domova v průměrném věku 80 let, s určitými nutričními návyky, navyklý jíst po svém, opouští svůj domov, je stresován změnou místa, společenstvím a jiným rytmem denního režimu. Není jednoduché jej ihned převést na jídelníček, sestavený podle zásad racionální stravy. Je vhodné pomalu nabízet a nechat zpočátku spíše jen ochutnávat mořské ryby, rozmanité ovoce, celozrnné pečivo. Nezapomeňme, že uživatel je zde doma! V domově je nutné plně akceptovat práva a svobodu uživatele, neboť jen on má právo rozhodnout, zda bude držet přísnou dietu, nebo riskuje komplikace a dřívější smrt.

Otázka: Jak pícháte inzulin?

Inzulin v domově pro seniory aplikuje registrovaná sestra podle ordinace lékaře, který však není v zařízení trvale přítomen. Sestra zajišťuje aplikaci podle standardu péče, včasně doplňuje cartridge, jejich uložení, kontrolu exspirace. Jednotlivou dávku však není kompetentní sama upravovat. To ovšem neznamená, že není odpovědná za aplikaci inzulinu diabetikovi, který je akutně dekompenzován (v hypoglykemii). Tento stav musí umět poznat a včas reagovat. Pokles hladiny cukru může napodobovat i např. cévní mozkové příhody nebo zmatenost.

Péče o diabetika v domově pro seniory

Otázka: Neumíte samy zvládnout hypoglykemii? Ano, umíme, pokud je uživatel při vědomí a polyká.

Poskytujeme první pomoc podáním sladkých nápojů, monitorujeme glykemiih glukometrem. Nemůžeme však bez ordinace lékaře aplikovat i. v. glukózu, podávat infuze, aplikovat glukagon. To je v kompetenci lékaře. Pokud je uživatel ohrožen nebo v bezvědomí, jsme povinny přivolat LZS.

Otázka: Co jste ještě schopny pro diabetika zajistit?

Od ledna 2010 může kromě specialisty o diabetiky pečovat i praktický lékař, toto ustanovení využíváme. Sestra pomáhá seniorům při jejich pohovoru s lékařem, protože jen málokterý z nich dokáže popsat své obtíže, sledovat termíny kontrol. Monitoruje glykemie, glykovaný hemoglobin, provádí orientační vyšetření moči, kontroluje klientovu hmotnost. Je velkou výhodou, že zná zvyklosti „svých“ seniorů, o něž pečuje vždy několik let. Sestra domova pro seniory dobře zná návyky, obtíže i osobnost svěřeného seniora. Ví, kdy chodí na pravidelné procházky (pohyb a výdej energie), jaké nosí boty (prevence a včasný záchyt komplikací diabetické nohy), co bylo k večeři, zda snědl celou porci, kdy přijela rodina se zákusky (hodnotí dodržování diety).

Je schopna vypozorovat, že uživatel hůře vidí při čtení nebo jiných aktivitách, ale také to, že zapomíná brát pravidelně své léky. Dbá i na jeho psychickou pohodu, svojí přítomností a neustálým zájmem o něj mu dává pocit jistoty a bezpečí. Zná jeho zdravotní stav, choroby, zná léky, které užívá, a dokáže tak rychle reagovat na akutní změnu jeho zdravotního stavu a vyhodnotit možné komplikace. Sestra je tak schopna upozornit na symptomy, které napovídají, že pacient je suspektní z diabetu (častější pití, časté močení větších porcí moče, pocity žízně, hladu, pocení při hladovění, váhová dysbalance, poruchy prokrvení končetin, kožní mykózy, časté infekty).

Má také důležitou úlohu v neustálé edukaci diabetika o správné životosprávě, dietě, učí aplikovat inzulin, obsluhovat glukometr, zajišťuje provádění správné manikúry a pedikúry, správné oblékání a obutí. Při cvičení a rozcvičkách sestra spolupracuje s fyzioterapeutem, kontaktuje sociální pracovnici při potřebě nákupu speciální obuvi a individuálních pomůcek. Rovněž informuje aktivizační pracovnici o potřebách a zájmech obyvatele domova pro seniory (předčítání, rukodělná práce).


O autorovi: Jana Martincová, Martina Jodasová Domov pro seniory Světlo, Drhovle Jana Martincová, Martina Jodasová Domov pro seniory Světlo, Drhovle (martincovajana@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!