Péče o dutinu ústní klientů domova pro seniory

Dutina ústní je první částí trávicího traktu, ve které dochází ke kontaktu s potravinou a tekutinami. Z tohoto důvodu je důkladná a pravidelná hygiena dutiny ústní základem jejího samotného zdravého stavu. V domově pro seniory patří provádění péče o dutinu ústní klientů k základním činnostem sester a ošetřujícího personálu vůbec.

Tato péče musí být prováděna takovým způsobem, díky němuž bude dosaženo přijatelné úrovně ústní hygieny, tzn. dutina ústní bude čistá, její sliznice vlhká a bez známek infekce. Bakterie, které jsou nejčastěji příčinou případného zánětu, se vyskytují v zubním plaku, jejž je nutno pravidelně odstraňovat, aby bakterie svou dlouhodobou produkcí škodlivých látek nepoškozovaly nejen samotnou ústní dutinu, ale cestou krevního oběhu pak následně celý organismus. Proto u klientů, kteří nejsou (z různých důvodů) schopni sami kvalitně provádět hygienu dutiny ústní, je povinností ošetřujícího personálu zamezit tomuto poškozování klientů. Čištěním zubů se odstraňuje nejen zubní plak a drobné zbytky jídla, ale mechanicky dochází i k podpoře cirkulace krve v dásních.
Dopomoc nebo úplné převzetí péče personálem potřebují nejčastěji ti klienti domova pro seniory, kteří mají omezenou pohyblivost, porušené kognitivní funkce nebo mají problém s příjmem stravy a tekutin, čímž dochází ke snížení očistné funkce slin a navíc možnosti případné dehydratace. Problém vyvstává i v případě, kdy mají klienti různé problémy se svými zuby (viklání, zubní kaz, silný nános zubního kamene), dásněmi (zánět, vřed) nebo jim jejich zubní protéza „nesedí“ či je nějakým způsobem poškozena. Pro prevenci těchto problémů je důležité právě hodnocení stavu dutiny ústní a adekvátní způsob péče o dutinu ústní, která bude nápomocná k zamezení rozvoje infekce, a tak i nepříjemných pocitů našich klientů.

Hygiena zdravé dutiny ústní

Před samotným zavedením tohoto výkonu do péče o klienta je zásadní vstupní vyšetření, díky kterému je možné zpětně kontrolovat účelnost námi poskytované péče. Zdravá dutina ústní je ta, v níž jsou jazyk, sliznice a dásně růžové a vlhké, zuby/zubní protéza jsou beze zbytků potravy, protéza dobře sedí, je dostatečná produkce slin, rty jsou hladké a vlhké a klient nemá žádné problémy s příjmem tekutin a jídla.
Pomůcky potřebné k výkonu: Pár jednorázových rukavic, zubní kartáček a pasta, ústní voda, dvě emitní misky, ručník, kelímek s vodou pro vypláchnutí úst (při večerní hygieně i další kelímek s vodou pro uložení zubní protézy), přípravky na čištění zubní protézy a případně podle schopností klienta i trubička pro usnadnění vpravení tekutiny do úst, gáza (mulové čtverce) nebo papírové kapesníčky.
Postup: Před samotným výkonem je provedena edukace klienta, získán jeho souhlas a podpořena motivace ke spolupráci. V domově pro seniory tento výkon u nesoběstačných klientů provádí všeobecná sestra nebo pracovník sociální péče při ranní a večerní hygienické péči o klienty. Pokud jde o péči u částečně soběstačného klienta, vychází míra pomoci z potřeb klienta, kdy u některých postačí pouze dohled či rada nebo již taktní zapojení do péče o dutinu ústní, přičemž je personálem oceněna klientova snaha o nácvik soběstačnosti. U nesoběstačných klientů je tato péče plně v režii ošetřujícího personálu, kdy v případě vlastního chrupu klienta nebo jeho pozůstatků personál měkkým zubním kartáčkem s pastou jemnými krouživými pohyby směrem od dásní ke kousací ploše zubů vyčistí vnitřní i vnější povrchové části zubů včetně samotných kousacích ploch. Po vyčištění zubů je personálem zajištěno důkladné vypláchnutí dutiny ústní od zbytků zubní pasty, která by mohla dásně klienta vysušovat. Podle přání nebo zvyklostí klienta je následně aplikována ústní voda. Při aplikaci tekutin do dutiny ústní je postupováno tak, aby bylo zamezeno případné aspiraci tekutin klientem.
V případě klientů, kteří mají umělou zubní náhradu, se postupuje velmi opatrně, aby nedošlo k poškození samotné protézy. Za pomoci mulových čtverců je protéza z dutiny ústní vyjmuta a vložena do emitní misky, kde se v případě silného znečištění nechá ve vodě nejprve odmočit a následně je omyta zubním kartáčkem s pastou (ideálně přímo určených pro zubní protézy) a omyta vlažnou vodou. Jedná-li se o provádění ranní hygieny, je protéza poté vsazena klientovi zpět do dutiny ústní, večer ji ukládáme do klientova (označeného) kelímku s čistou vodou, do které také může být přidán čisticí prášek na zubní protézy. U klientů s umělou zubní náhradou je kladen zvláštní důraz na hygienu celé dutiny ústní (včetně jazyka), neboť sama protéza výrazně potlačuje její přirozenou mikroflóru, více se tvoří zubní plak a zbytky jídla se mohou dostávat pod zubní náhradu, kde dochází k jejich kvašení a následně pak nepříjemnému odéru z úst klienta. Zubní protéza je proto klientovi ráno vsazena vždy až po hygieně samotné dutiny ústní, která je stejně tak provedena i večer po jejím vyjmutí.

Zvláštní péče o dutinu ústní

Tato péče je v domově pro seniory prováděna u imobilních klientů po cévní mozkové příhodě, u umírajících, u klientů s horečkou nebo v případě patologicky změněné sliznice dutiny ústní (soor, afty, přesušená sliznice, ragády, krvácení…).
Pomůcky potřebné k výkonu: Rukavice, ručník, přípravky určené ke zvláštní péči o dutinu ústní podle ordinace lékaře (bor-glycerinový olej, Stopangin, Solcoseryl…), sterilní tampony a nádobka, sterilní peán, dvě emitní misky, buničitá vata, speciální komerčně vyráběné štětičky k ošetřování dutiny ústní (Pagavit), ruční svítilna, špátle, jednorázová podložka, pomáda na rty nebo vazelína.
Postup: Po předchozí přípravě a kontrole pomůcek sestra podle možností edukuje klienta, navlékne si jednorázové rukavice, s pomocí pracovníka sociální péče uloží klienta do zvýšené polohy a přiložením jednorázové podložky chrání lůžkoviny a oděv klienta. Pomocí peánu s tampony smočenými v léčivém roztoku sestra začíná pohyby v dutině ústní klienta na patře směrem od vnitřní strany horních zubů (dásňových výběžků) dozadu a poté od kořene ke špičce jazyka. Předsíň dutiny ústní je vytírána vlevo i vpravo směrem zezadu dopředu. Během výkonu je za pomoci dřevěné ústní špátle a svítilny kontrolován případný výskyt patologicky změněné sliznice nebo proces hojení již dříve zjištěných slizničních lézí. Péče je zakončena promazáním rtů pomádou nebo vazelínou. Po výkonu a úklidu pomůcek je proveden záznam do ošetřovatelské dokumentace. Zvláštní péče o dutinu ústní je prováděna několikrát denně podle potřeby a aktuálního celkového stavu klienta.

Závěr

Správnou a komplexní péčí o dutinu ústní lze nejen zamezit vzniku jejího onemocnění, ale i příznivě ovlivnit celkový zdravotní stav našich klientů – seniorů, kteří jsou o to více ohroženými jedinci s možným rizikem vzniku výše uvedených problémů a u nichchž dochází k celkovému klesání vitality. Proto i přes fyzickou a psychickou náročnost péče o tyto klienty by vždy mělo zůstávat prioritou, že zdravá dutina ústní tvoří základ zdraví klientů a kvalitně poskytovaná péče zabraňuje jejich následnému diskomfortu a případnému poškozování zdraví nadměrným užíváním léků k odstranění vzniklých problémů, jejichž primární příčinou byla vlastně samotná neefektivní péče o ústní dutinu. Významným zůstává i fakt, že zabránění rozvoje vzniku onemocnění dutiny ústní s dopadem na celkové zdraví šetří nejen peníze klientů a zdravotních pojišťoven, ale především osobám poskytujícím zdravotní i sociální péči jejich čas, který by tak bylo možné využít jiným způsobem.

LITERATURA

dstovacov.cz [online]. c2008. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: <http://www.dstovacov.cz/cs/>.
KELNAROVÁ, J. et al. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty.
1. ročník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 236 s., [4] s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-2830-8.
MIKŠOVÁ, Z. et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné vydání (v této podobě první). Praha: Grada Publishing, 2006. 2 sv. (248, 171 s.). ISBN 80-247-1442-6.
Workman, B. A.; Bennett, C. L. Klíčové dovednosti sester. 1. české vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.

SOUHRN

Posláním služeb Domova pro seniory Tovačov, p. o., je poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní i sociální služby, která je v nejvyšší možné míře přizpůsobena specifickým potřebám klientů. Článek nabízí stručný vhled do prováděné péče o zdravou dutinu ústní, a zvláštní péče o dutinu ústní klientů této organizace, která svým individuálním přístupem vede ke spokojenosti a zachování důstojnosti seniorů. Klíčová slova: dutina ústní, zuby, zubní náhrada, hygiena, domov pro seniory, péče

O autorovi| Mgr. Milena Ondrušková Domov pro seniory Tovačov, p. o. (ondruskova.mili@seznam.cz)

1)
R
Ohodnoťte tento článek!