Péče o imobilního pacienta v domácím prostředí

Pobyt a léčba pacienta v domácím prostředí má ve srovnání s léčbou v nemocnici spoustu pozitiv, ale i některá negativa. Cílem našeho personálu v domácí péči je umocnit veškeré pozitivní vlivy, které pobyt v přirozeném prostředí přináší a na druhou stranu eliminovat na nejnižší míru negativa (eventuálně provizoria), která by pacient v domácím prostředí mohl pociťovat.

SUMMARY

Home care has many advantages over hospitalization but it also has some negatives. The goal of our care is to enhance the positives of natural home environment and eliminate the negatives that the patient could experience.

Domácí péče funguje pod Charitou Zábřeh již 16 let v teritoriu zábřežského děkanátu, který rozlohou zaujímá zhruba 450 km2. Od několika odhodlaných nadšenců, kteří založili domácí péči v roce 1992 jako experiment Ministerstva zdravotnictví ČR, se náš tým rozrostl na čtrnáct sester, které poskytují odbornou zdravotní péči ve čtyřech střediscích našeho teritoria.Sestřičky při péči o pacienty velice úzce spolupracují s týmem pracovníků dalších projektů Charity Zábřeh tak, aby péče byla komplexní. Naše organizace je schopna zajistit u pacientů kromě ošetřovatelské také pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu, sociální poradenství a zapůjčení kompenzačních a zdravotních pomůcek.

Pacient v domácí péči bývá v důsledku svého onemocnění více či méně omezen ve své mobilitě a soběstačnosti. Většinou je pro něj přínosem, že jeho léčba a rekonvalescence může probíhat u něj doma. Vědecké studie dokazují, že vlastní sociální prostředí a blízkost rodiny pozitivně působí na psychicku člověka a hrají pozitivní roli v uzdravování. Na druhé straně je domácí prostředí určitým provizoriem nemocničního pokoje.

Pacient leží často na nízkém lůžku, které je přístupné jen z jedné strany a zpravidla má tvrdou matraci. Toalety a koupelny většinou nejsou prostorově přizpůsobeny pacientům pohybujícím se pomocí chodítek nebo invalidního vozíku. Pokud je pacient natolik imobilní, že vyžaduje péči přímo na lůžku, je pro pohodlí jeho i ošetřujících vhodné mu zapůjčit polohovací lůžko domů a umístit jej tak, aby bylo přístupné ze tří stran.

Půjčovna zdravotních pomůcek

Tam, kde u pacienta hrozí riziko proleženin, vybavíme lůžko pasivní antidekubitální matrací nebo kompresorovým antidekubitorem. Velkým pomocníkem pro imobilní pacienty jsou dva elektrické zvedáky, kterými naše půjčovna zdravotních pomůcek také disponuje. Jsou velkým přínosem především pro ošetřující personál. Zvedákem lze přesunout imobilního pacienta z lůžka na vozík, do sprchového kouta, na WC, dokonce je možný přesun ze země na lůžko. Ošetřující personál není díky tomuto zařízení vystaven velké fyzické námaze. Ušetříme tak i další sestru, která by při těchto přesunech musela asistovat. Pokud u pacienta nacvičujeme lokomoci, jsme schopni mu zapůjčit několik typů chodítek.

Podle typu postižení zvážíme, zda mu bude vyhovovat chodítko podpažní, nízké kloubové nebo kolečkové. Doma se pacient cítí většinou dobře, ale jsou lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí vyrazit ven a do společnosti. Pro ně máme v půjčovně připraveny různé typy invalidních vozíků, od mechanických až po elektrické. V případě, že by mu v cestě ven překážely schody, jsme schopni zapůjčit schodolez. I když je naše půjčovna zdravotních pomůcek bohatá a různorodá (v loňském roce jsme jich evidovali 267 kusů), není bezedná. Proto se snažíme, aby pacient neměl pomůcku zapůjčenou trvale. Naše sociální pracovnice mu pomůže pořídit zdravotní pomůcku, která se mu osvědčila, přes zdravotní pojišťovnu.

Komu vděčíme za tento komfort, který mohou pacienti v našem regionu díky půjčovně využívat? Jsou to granty, sponzoři a v neposlední řadě i výtěžek našeho posledního plesu, který byl použit na nákup polohovacích postelí. K dovybavení půjčovny významně pomohla i dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. I naši klienti přispívají na jejich obnovu malým nájmem. Občas se i u některých rodin setkáváme s velmi nápaditou, často i praktickou účastí při používání kompenzačních pomůcek. Někteří lidé dokážou využít provizorních materiálů, které jim domácnost nabízí. Vznikají tak unikátní kousky a vylepšení, která si zaslouží obdiv. Vycházejí z praktických individuálních potřeb pacienta, jež je schopna vnímat především pečující osoba. Je však třeba vždy zvážit dostatečnou bezpečnost při používání těchto podomácku vyrobených vynálezů.

Minimalizovat rizika

I přes moderní vymoženosti, které můžeme v péči o pacienty využívat, je na prvním místě samotný člověk se svými biologickými, psychickými, sociálními a duchovními potřebami, které se snažíme v rámci péče odhalit a uspokojovat. Při zavedení pacienta do péče stanoví sestra ošetřovatelský problém a následně i ošetřovatelskou diagnózu a cíl péče. Vypracuje jednotlivé ošetřovatelské intervence a plán péče, kterým se snaží jednotlivé problémy řešit.

V péči o pacienta se snažíme vždy využít jeho zbývající potenciál, který v rámci možností rozvíjíme. Není nutné mu poskytovat takovou podporu, kterou zvládne sám. Snažíme se velice úzce spolupracovat s rodinou, kterou edukujeme a zacvičujeme v péči, jež jsou schopni sami zvládnout. Velmi důležité je samozřejmě polohování a péče o kůži, kterou rodina po vhodném zacvičení většinou dobře zvládne. Informujeme i o dostatečné hydrataci a vhodné výživě, předáváme adekvátní edukační materiály.

S imobilitou pacienta většinou souvisí inkontinence, částečná nebo úplná. Snažíme se poradit vhodné inkontinenční pomůcky a kosmetiku, aby rizika byla minimalizována. Pokud má pacient zaveden permanentní katétr monitorujeme možná rizika a s lékařem situaci případně řešíme. Pokud to trochu lze, snažíme se vždy umožnit klientovi vyprazdňování v přirozené poloze. Využíváme klozetové židle, které jsou k dispozici a k zapůjčení.

Pomůžeme v každé situaci

Rodinám poskytujeme skrze sociální pracovníky i odborné poradenství, jež se týká možnosti vyřízení nárokových dávek a příspěvku na péči, vyřízení zdravotních pomůcek přes revizního lékaře a řešení dalších souvisejících sociálních problémů. Spolupracujeme nejen s praktickými lékaři, ale i se specialisty – chirurgy, psychiatry, kožními lékaři, urology. V neposlední řadě jsme schopni zajistit pacientovi pomoc i v rovině duchovní. Pokud projeví zájem, zprostředkujeme mu kontakt nebo návštěvu kněze.

Pro sesterský personál je péče o imobilního pacienta v domácím prostředí náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Jsem ráda, že existují možnosti, jak jim tuto práci ulehčit a vylepšit jejich pracovní podmínky. Naše sestřičky se stávají po určité době součástí rodiny a její velkou oporou v různých problémech, které řeší. Naší odměnou je poděkování a pochvala pacienta i rodinných příslušníků, kteří nás často zvou do svého rodinného kruhu i po ukončení péče. Doufám, že i přes velké množství legislativních změn, které se dotýkají českého zdravotnictví i sociální oblasti, bude mít naše služba a vůbec trend péče o klienty v domácnostech stále „zelenou“ a našim imobilním pacientům a jejich rodinám bude sestřička domácí péče i nadále oporou.


Marie Václavská Pavla Žváčková, Ošetřovatelská služba Charity Zábřeh (marie.vaclavska@charitazabreh.cz)

Ohodnoťte tento článek!