Péče o inkontinentní klienty

Václava Hertlová, staniční sestra, Domov Sue Ryder, Praha

Domov Sue Ryder byl v únoru 1999 otevřen jako nestátní sociální zařízení s 20 lůžky pro seniory, kteří potřebují zvýšenou péči, včetně ošetřovatelské. Polovina lůžek je zřízena pro klienty na dobu bez časového omezení a další jsou připravena pro klienty na respitní péči nebo po hospitalizaci na rehabilitační a rekondiční pobyty.

Staráme se o klienty, kteří mají přiznánu plnou, převážnou či částečnou bezmocnost a potřebují pomoc ve všech denních úkonech. Od otevření do konce září 1999 u nás bylo ubytováno 65 klientů. Z tohoto počtu bylo 30 plně inkontinentních, 13 jen částečně. Pouze 22 klientů bylo v základních potřebách soběstačných.

Naši klienti používají inkontinentní pomůcky, které jim předepisuje jejich praktický lékař. Velmi často mají při svém nástupu pomůcky, které nevyhovují. Převážně všichni přijdou s plenkovými kalhotkami, které mají nejvyšší savost, ale jsou také nejdražší. Počtem nestačí, protože jich lékař může předepsat jen omezené množství. Proto se v našem pracovním týmu snažíme pro klienty navrhnout optimální řešení jejich problému. Doporučíme jim, které pleny mají používat přes den, které v noci, jak často pleny vyměňovat. K tomu je nutná dobrá spolupráce s rodinou, protože je třeba některé pomůcky dokoupit. Domov je ze svých zdrojů hradit nemůže.

Dobrou zkušenost máme s používáním vložných plen i pro klienty, kteří jsou takzvaně ležící. V rámci naší péče i oni jsou přes den převlékáni do domácích oděvů a svůj čas tráví individuálními aktivitami mimo lůžko i ložnici. Pro ošetřující personál je vyměňování vložných plen snazší a může lépe dbát na pravidelné vysazování na WC.

Je třeba říci, že zpočátku se s těmito změnami naši senioři jen neradi smiřují a je zapotřebí velké trpělivosti a opakovaného vysvětlování, než jsou ochotni je přijmout. Považujeme za velký úspěch, že se našemu týmu u několika klientů podařilo soustavnou péčí a rehabilitací denní inkontinenci odbourat.

Odchází-li klient z našeho Domova, odnáší si Ošetřovatelskou zprávu, kde mimo jiné doporučujeme námi osvědčené pomůcky pro inkontinenci.

n

Ilustrační foto Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!