Péče o klienty ve Švýcarsku

V září 2011 jsme realizovali další tematický zájezd studentů v doprovodu odborných vyučujících do Švýcarska, do měst Bernu, Zürichu a jejich okolí, podporovaný společností Senevita, která provozuje zařízení pro péči o seniory na území tohoto státu. Náročný program tematického zájezdu zahrnoval prohlídky jednotlivých domů pro seniory z hlediska poskytování veškeré péče, kdy úroveň poskytovaných služeb odpovídala vždy solventnosti klientů.

Z našeho pohledu zcela maximální zázemí pro seniory poskytoval Senevita Rezidens Multengut Muri b. Bern, špičkové zařízení poskytující jedno- až třípokojové rezidence pro seniory s velkými finančními možnostmi (obr. 1).

Obr.1

Zařízení je situováno v tiché čtvrti s velkým množstvím zeleně v jeho okolí. Přízemí obou domů je zařízeno ošetřovatelskými lůžky pro klienty se sníženou mobilitou, kteří mají i plynulý přístup na zahradu, jež je součástí každého apartmánu, vyšší patra pro mobilní klienty jsou řešena s balkony. Restaurace je k dispozici klientům celý den, stejně jako veškerá fyzioterapie, ergoterapie, prádelna se sušičkami, ale i sklep pro udržení správné teploty vín klientů.

Všechna navštívená zařízení mají stejné nebo podobné prostory, nabídky pro klienty a technické zázemí, tzv. „luxus“ spočívá v nadstandardním nábytku a vybavení (obr. 2 a 3). Klienti mají možnost vzít si do zařízení svůj vlastní nábytek. Ve všech zařízeních jsou chována domácí zvířata. Celodenní přístup blízkých je samozřejmostí.

Obr.2

Obr.3

Z hlediska poskytované ošetřovatelské péče v domech seniorů, kde je samostatné bydlení i oddělení ošetřovatelských lůžek, převažuje aktivní spolupráce klienta při léčebném procesu, maximální aktivizace klientů v celodenním programu, vybavení na velmi vysoké finanční úrovni, personál vedený jednoznačně k prosociálnímu chování.

V nemocničním zařízení Lindenhofspital v Bernu, jehož exkurze byla do tematického zájezdu zahrnuta a je ošetřovatelsky obdobou domů pro seniory, využívají převážně ošetřovatelských modelů Gordonové a Roperové. Výuka odpovídá vzdělávání v Německu, tedy dochází k jisté transformaci v této oblasti, je charakterizována blokovou výukou, pro odbornou praxi jsou využíváni mentoři, kteří žáky vedou v rámci 1 dne v týdnu i v učebně, kde dochází k individuálnímu opakování látky, prohlubování učiva a podpoře kritického myšlení a aktivní spolupráce studentů. Studium je ukončeno absolvováním zdravotnické školy a maturitní zkouškou, v případě tohoto navštíveného kantonu z německého, francouzského a anglického jazyka. Finanční ohodnocení švýcarských sester odpovídá přibližně více než pětinásobku (orientačně asi 6000 CHF) našeho průměrného měsíčního platu všeobecné sestry v České republice.

Pokud budeme porovnávat způsob realizace sociální péče v České republice a ve Švýcarsku, musíme přiznat, že máme ještě jistě mnoho rezerv, jak vyplývá z předešlého textu.

Úroveň závislosti v oblasti sebepéče je ve Švýcarsku rozčleněna do 12 skupin oproti našim 4 skupinám. Na tyto stupně, podobně jako v našich podmínkách, připadá definovaná finanční částka, kterou je sociální péče hrazena. Jak už bylo popsáno, úroveň vybavení jednotlivých sociálních zařízení je dána finančními možnostmi klientů. Za zmínku stojí skutečnost, že i klienti, kteří nejsou samostatně schopni financovat pobyt, jsou umístěni na jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, což je místní standard. Platba za pobyt probíhá pomocí částky důchodu klienta. Pokud ten nestačí k pokrytí výdajů zařízení, doplácí zbylou částku příslušné město. V tom vidíme rozdíl proti podmínkám v České republice, kde eventuální doplatky je v první řadě povinna hradit rodina klienta, stát přebírá zodpovědnost až ve chvíli, kdy klient žije osamocen.

Prvořadým, pro nás velmi patrným rozdílem je dostatek sociálních pracovníků a ošetřovatelského personálu. Je zde tedy prostor pro jedinečný přístup ke klientovi a přizpůsobení individuálních programů, které jsou připravovány za aktivní účasti každého z nich.

Velmi zajímavý pobyt ve Švýcarsku nás utvrdil v přesvědčení o správnosti koncepce českého ošetřovatelství na straně jedné, ale i o našich velmi omezených finančních možnostech na straně druhé. Jednoznačně byl velmi přínosný pro všechny zúčastněné studenty z hlediska získaných odborných informací a zkušeností včetně pozitivního vlivu na jejich jazykovou mobilitu.


O autorovi: Mgr. et Mgr. Ivana Duková1, Mgr. Zuzana Pohlová2, PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph. D.3 vedoucí oboru sociální činnost1, vedoucí oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel2, ředitelka školy3, SZŠ Ruská, Praha (dukova@szs-ruska.cz, pohlova@szs-ruska.cz)

Ohodnoťte tento článek!