Péče o komplikovanou stomii

Léčiva a potrava se mohou vzájemně ovlivňovat několikerým způsobem. Základní farmakokinetické mechanismy vlivu jsou na několika úrovních.

Zkušenosti s použitím roztoku Prontosan k výplachům a ošetřování komplikovaných stomií.

Pacient, 49 let, s chronickou myeloidní leukemií nyní v remisi. 8. 12. 2005 Kolonoskopicky zjištěna stenóza lienální fl exury. 12. 12. 2005 Pacient operován na naší klinice pro ileózní stav při infi ltraci transverza. Provedena resekce transverza s anastomózou. 16. 12. 2005 Reoperován pro sterkorální peritonitis s celkovou sepsí. Důvodem byla dehiscence anastomózy. Byla provedena revize dutiny břišní, sutura defektu a založena protektivní transverzostomie (Obr. 1). 22. 12. 2005 Pacient v septickém stavu, malnutrice. Stomie ischemická s povrchovou nekrózou (Obr. 2). Aplikován dvoudílný systém Biotrol 2S, k šetrnému a snazšímu ošetřování v pravidelných intervalech, 2krát denně na 10 minut aplikovány obložky s Prontosanem. 23. 12. 2005 Pacient reoperován pro eventraci. Provedena operační revize, sutura a restomie. 29. 12. 2005 Stomie vitální, odloučeny povrchové nekrózy, odhojeny části stehů za vzniku 2 abscesových dutin o obsahu 2 ml. Současně rána délky 35 cm, šíře 6 cm s kožními fixátory, serózně prosakuje a je zarudlá. Zavedeny obložky rány s Prontosanem 2krát denně na 10 minut a proplachy obou parastomických dutinek 2 ml Prontosanu po 12 hod. (Obr. 3 a 4). 3. 1. 2006 Stomie vitální, plně funkční, dutina směrem k ráně s čistou spodinou, začínáme ji vyplňovat granulační pastou k rychlejšímu dohojení (Obr. 5). Laterální dutinka stále hnisavě secernuje, proto pokračujeme s proplachy Prontosanem po 12 hodinách. Rána stále mírně prosakuje, kolem stehů se objevují plošky s fibrinovými nálepy a zkalenou sekrecí. Pokračujeme v obložkách s Prontosanem 2krát denně. 9. 1. 2006 Malnutrice kompenzována, peristaltika funkční, pacient plánován k překladu na IHOK. Stomie vitální, obě dutinky nyní vyplněny granulační pastou, která je denně po oplachu Prontosanem doplněna a kryta stomickou těsnicí pastou. 10. 1. 2006 Odstraněny kožní fixátory a otlaky, které pod nimi vznikly, nadále ošetřovány obložkami s Prontosanem (Obr. 6).

Závěr

Naše zkušenosti s využitím Prontosanu k výplachům a ošetřování komplikovaných stomií jsou velice pozitivní. V porovnání se zavedeným ošetřovatelským postupem a výplachy jinými roztoky je doba hojení o 1/3 kratší. Trvala 18 dnů, předpokládaná doba úplného zhojení do 25 dnů, zatímco obvykle se parastomický absces hojí, podle celkového stavu pacienta, zhruba 30-35 dnů. Další výhodou je, že Prontosan nezpůsobuje pálení, bolest ani jiné nepříjemné pocity, a tak netraumatizuje nemocného, naopak dochází k mírné úlevě, protože příjemně chladí. Jeho použití bylo tedy pozitivně vnímáno i samotným pacientem.


O autorovi: Monika Antonová, pracoviště medicíny dospělého věku Chirurgická klinika, FN Brno, (mantonova@fnbrno)

Ohodnoťte tento článek!