Péče o nemocného po totální laryngektomii

Laryngektomie je chirurgické odstranění hrtanu pro zhoubný nádor. Tento operační výkon je pro pacienta náročný jak po fyzické, tak po psychické stránce, jelikož mění jeho dosavadní pohled na aktivní společenský život. Prvořadým úkolem ošetřovatelského týmu po dobu hospitalizace je připravit pacienta na život s tracheotomickou kanylou a být mu v prvních dnech po výkonu psychickou oporou, na kterou se může s důvěrou obrátit.


SOUHRN: Příspěvek je věnován pooperační péči o pacienta po totální laryngektomii na JIP a následně na standardním lůžkovém oddělení ORL kliniky. Popisuje komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta od příjmu na oddělení, před i po operačním výkonu až po následné propuštění do domácí péče.
Klíčová slova: laryngektomie, dysfonie, mikrolaryngoskopie, spinocelulární karcinom laryngu, nazogastrická sonda, tracheotomická kanyla

SUMMARY: The article addresses postoperative care of a patient after total laryngectomy hospitalized at ICU and standard ENT unit. It describes complex nursing care from the admission, through pre and post operation, and after the patient’s discharge.
Key words: laryngectomy, dysphony, microlaryngoscopy, spinocellular carcinoma of larynx, nasogastric tube, tracheotomy cannula


Na naše standardní ORL oddělení byla 4. 10. 2006 přijata 69letá pacientka k plánované totální laryngektomii. Dne 5. 10. 2006 byla provedena kontrolní mikrolaryngoskopie, 18. 10. 2006 následoval plánovaný výkon.

Pacientka byla na našem oddělení hospitalizována pro dysfonii již v srpnu 2006. Po diagnostice spinocelulární karcinom laryngu pacientka odmítla další léčbu. Jako důvod uváděla pocit osamělosti, samoty (úmrtí manžela, nezájem rodiny) a jako bývalý zdravotník také strach z léčby a své další budoucnosti.

OA: hypertenze, ICHS, ateroskleróza
FA: Amlozek 5 mg, Aescin, Aulin 100 mg Pacientka byla na naši JIP předána z operačního sálu 18. 10. 2006 ve 12.30 hodin. Vitální funkce stabilizovány, žena byla při vědomí, probuditelná. Stěžovala si na bolest hlavy, nauzeu a později i zvracela. Podána byla antiemetika (Torecan i. v.), analgetika (Novalgin 5 ml). Vše podle ordinace lékaře. Po aplikaci těchto léků se pacientka zklidnila a usnula. Vitální funkce jsme nadále monitorovali – vše v normě. Pacientka měla ponechánu nazogastrickou sondu na spád, která odváděla žaludeční šťávy a natrávenou krev.

V den operace:

* arteriální vstup zajištěn cestou arteria radialis sin.,
* žilní katétry na LHK a PHK,
* permanentní močový katétr č. 14,
* 1krát Redonův drén,
* tracheostomická kanyla Portex č. 9 s manžetou.

Medikace na JIP: analgetika (Novalgin 5 ml i. v.), antiemetika (Torecan i. v., později Degan i. v.), antihistaminika (Dithiaden i. v.), antikoaguancia (Heparin 2500 m. j., poté Clexane 0,2 s. c.), antibiotika (Augmentin 1,2 g i. v.), krystaloidní roztok (Ringer 500 ml).
Později i léky, užívané před výkonem: vazodilatancia (Amlozek 5 mg), antitusika (Silomat sirup), antiulcerotika (Primamet i. v.), anxiolytika (Lexaurin 3 mg), venofarmaka (Detralex).

Pooperační péče na JIP

1. pooperační den: Ráno podány ATB podle ordinace lékaře, odsátí z tracheostomické kanyly a vyfouknutí manžety. Postupná vertikalizace. Ranní toaletu pacientka provedla u lůžka s dopomocí sestry. Převaz na lůžku. Tracheostomická kanyla ponechána. Kontrola Redonova drénu – odpad 110 ml. Pacientka stabilizovaná, afebrilní. Postupně jsme začali do nazogastrické sondy (NGS) podávat tekutiny a bujon. Pacientka nauzeu neudávala, ale odmítala větší množství tekutin podávaných do NGS. Podle ordinace lékaře podán krystaloidní roztok (Ringer). Pacientka byla smutná, „chce umřít“. Sestry i lékař se snažili o psychickou podporu, povzbuzení. Péče o tracheostomickou kanylu, odsávání a laváže probíhaly podle potřeby. Výměna krytí pod kanylou à 2 hodiny.

Zvlhčování vzduchu nebulizátorem. SpO2 monitorováno – v normě. Pacientka byla stále upozorňována na to, že nic nesmí polykat, sliny vyplivovat. Zajištěn byl dostatek buničité vaty a emitních misek. Zrušen permanentní močový katétr, chůzi na WC zvládla s dopomocí. Zrušena arteria radialis. Plnění ordinací lékaře. ATB po osmi hodinách i. v., analgetika podle potřeby, antikoagulancia po 24 hod. (s. c.), antihistaminika po 12 hod. (i. v.), antiemetika. Do sondy podána vazodilatancia, antitusika a večer anxiolytika.

2. pooperační den: Kardiopulmonálně stabilizována. Ranní toaletu pacientka provedla u lůžka. Převaz a kontrola operační rány. Výměna trachesotomické kanyly za Portex č. 9 bez manžety, dvouplášťová. Redonův drén sledován – přibylo 70 ml. Výměna nádoby drénu, natlakován, odváděl. NGS 3. den, plně zatěžována, sestra podává výživu. Žena stále odmítala více potravy i snahu sester naučit se pečovat o sondu sama. Sestry se ji snažily povzbuzovat. Komunikace probíhala pomocí tabulky. Žilní katétry zrušeny, zaveden nový na LHK. Celý den pacientka trpěla subfebriliemi, večer febriliemi -sledováno, podána analgetika. ATB a léky podle ordinace lékaře. Kontrola krevního obrazu. Péče o tracheostomickou kanylu, méně odsávána, pacientka se snaží vykašlávat sama, čištění vnitřního pláště kanyly podle potřeby. Výměna krytí pod kanylou po čtyřech hodinách.

3. pooperační den: Pacientka stabilizovaná, afebrilní. Toaletu provedla s dopomocí ve sprše. Převaz operační rány a kontrola Redonova drénu (odpad 40 ml). Výměna tracheostomické kanyly, odsávána, lavážována, čištění vnitřního pláště podle potřeby. Výměna krytí pod kanylou po čtyřech hodinách. NGS 4. den – bez otlaků. Strava i tekutiny podány. Žilní katétr ponechán, převázán, okolí klidné, bez známky zarudnutí. Pacientka chodící po JIP a na WC. Léky podle ordinace lékaře podány.
Pacientka se cítila lépe i více komunikovala. Začínala projevovat zájem o péči o sondu i tracheostomickou kanylu.

4. pooperační den: Pacientka stabilizována, subfebrilie 37,2 st. C, večer afebrilní. Ranní toaletu provedla s dopomocí ve sprše. Převaz a kontrola operační rány. Zrušen Redonův drén. Výměna tracheostomické kanyly. NGS 5. den – bez otlaků. Pacientka se začínala učit podávat samostatně stravu do sondy, dopomoc zajištěna. Sestry i lékař se nadále snažili o další povzbuzování. Žilní katétr 3. den převázán, okolí klidné bez známky zarudnutí. Léky podány podle ordinace lékaře, analgetika podle potřeby. Nadále probíhala péče o tracheostomickou kanylu. Výměna krytí pod kanylou po čtyřech hodinách.

5. pooperační den: Pacientka stabilizována. Naordinovány kontrolní odběry (KO, koagulace, BIOCH + CRP). Ranní toaletu provedla ve sprše. Převaz a kontrola operační rány, výměna tracheostomické kanyly. NGS 6. den – bez otlaků, převázána. Pacientka zvládala podávání stravy do sondy – s občasnou výpomocí a dohledem na množství. Léky převedeny z i. v. na tablety, podány do sondy. Žilní katétr 4. den převázán -bez známky infekce. Subfebrilie 37,1 °C.
Pátý pooperační den byla pacientka předána na standardní oddělení.

Standardní oddělení

Na oddělení byla pacientka edukována v péči o tracheostomickou kanylu. Zvládnutí samostatného podání stravy do NGS.
* 27. 10. 2006 provedena rtg pasáž jícnem -nález fistuly, NGS ponechána, zaveden rukavicový drén namísto Redonova drénu a komprese,
* 28. 10. 2006 rtg srdce, plic a interní konzilium pro dušnost, upravena antihypertenziva,
* 9. 11. 2006 po kontrolním rtg pasáže jícnem NGS zrušena, postupně do stravy přidány tekutiny a poté tekutá strava,
* dále konzultace na Masarykově onkologickém ústavu o další léčbě,
* 13. 11. 2006 pacientka propuštěna do ambulantní péče.


O autorovi: Marie Lysá Náměšť nad Oslavou (marie.lysa@email.cz)

Ohodnoťte tento článek!