Péče o ženu s endometriózou, ovariální cystou a omentální GEU

Graviditas extrauterina (GEU, mimoděložní těhotenství) vzniká při uhnízdění časného vývojového stadia zárodku mimo dělohu většinou ve vejcovodu, popř. ve vaječníku či v dutině břišní. Bývá důsledkem předchozích onemocnění, zejména zánětů, která ztěžují průchod zárodku do dělohy. Rostoucí zárodek způsobí zhruba za 6-12 týdnů prasknutí vejcovodu, či např. omenta s krvácením do břicha a stavem ohrožujícím těhotnou ženu na životě. Léčba je výhradně chirurgická.

SUMMARY Graviditas extrauterina (GEU, ectopic pregnancy) occurs when fertilized egg develops stays outside of uterus, usually in the fallopian tube, ovary or abdominal cavity. This can be due to previous illnesses, particularly inflammations that make it difficult for the egg to reach the uterus. In about 6 to 12 weeks the growing embryo will cause rupture of the fallopian tube or omentum with bleeding into abdominal cavity. The condition is life threatening, treatment surgical.

Endometrióza je výskyt ložisek sliznice dělohy v jiných částech pohlavního ústrojí nebo v dalších orgánech. Sliznice prochází stejným hormonálním cyklem jako menstruační a způsobuje ženě bolesti a jiné obtíže. Cysta je patologická dutina s vlastní výstelkou vyplněná tekutinou nebo hmotou. Ve vaječníku se tvoří vlivem pohlavních hormonů ženy.

Kazuistika: Slečna Z. Ř. (*1983) přichází poprvé do ordinace 20. 11. 2006. OA: léčená hypotenze, léky nezná, jiná onemocnění neguje. RA: bez významné rodinné zátěže. GA: před 2 roky UPT v 6. týdnu gravidity, sledována pro ovariální cystu, nerodila. FA: léčba hypotenze, Ibuprofen při bolestech. SA: dělnice, svobodná, žije s matkou v bytě.

Gynekologické vyšetření: zevní rodidla bez patologického nálezu, čípek epitelizován, děloha volně pohyblivá, citlivá, Douglasův prostor (CD) nesnížen, citlivý. UZV: děloha 7 x 3 cm, endometrium 3 mm, na levém ovariu hypoechogenita 2,4 cm, v CD 10 ml tekutiny, pravé ovarium bez patologie. Odběr krve na HCG, kontrola s výsledky odpoledne. S negativním výsledkem HCG odeslána k laparoskopickému (LSK) řešení cystické rezistence na levém ovariu a vyloučení GEU.

12. 12. 2006: kontrola a extrakce stehů po laparoskopii, LSK diagnostikována endometrióza, ložiska v pravé ovarické fosse. Doporučena hormonální terapie (Orgametril), analgetika (Dolgit), doporučen Wobenzym a vitaminy. 16. 1. 2007: bolesti v podbřišku, amenorea, po ránu nauzea, gravitest negativní. UZV: děloha 6 x 3 cm, endometrium 5 mm, ohraničené, na levém ovariu hypoechogenita 17 mm, CD bez tekutiny, pravé ovarium bpn. Odběr krve na HCG, poučena o možnosti gravidity i GEU. Další den HCG negativní, doporučen klid, analgetika (Indometacin).

5. 2.: bolesti v levém podbřišku, poslední menses asi 28. 1., od rána vertigo, nauzea, gravitest pozitivní. Pochva klidná, bez zánětu, čípek epitelizován, děloha v AVFL, pohyby dělohou citlivé, krajina adnex palpačně bez patologie. CD nesnížen, nebolestivý, citlivá báze močového měchýře. UZV: děloha 6 x 3 cm, endometrium 2 mm ohraničené, ovaria normálního tvaru a velikosti, v CD 3 ml tekutiny. Odběr krve na HCG, moč na kultivaci a citlivost. Aplikace Novalgin 1 amp. i. m.

Kontrola za 2 hod. Výsledek HCG 216 j., podezření na GEU. Odeslána na gynekologické oddělení. LSK neprokázalo GEU, sangvinolentní tekutina v CD, ruptura ovariální cysty vlevo, HCG 1300 j. 12. 2.: LSK resekce žlutého tělíska vlevo, adheziolýza, GEU neprokázáno. 15. 2.: krvácení, křečovité bolesti v podbřišku, nauzea. Děloha bez známek intrauterinní gravidity, HCG 1675 j. 16. 2.: krvácení. UZV: hemoperitoneum, LSK odsáta krev, laparotomie sekundární Pfannenstiel (abdominální řez nad symfýzou), adheziolýza, revize adnex, appendektomie, odstraněna část omenta, GEU neshledána.

Po metotrexátu pokles HCG na 9,6 j. Omentální gravidita potvrzena histologií. Pro zvracení podána antiemetika (Torecan), zjištěna středně těžká anemie(Aktiferrin). 27. 2.: rány se hojí per primam, stehy ex, močení a stolice normální, propuštěna. 5. 3.: normální nález, malá pánev vyplněná skybaly, bolestivá defekace, naordinovány Supp. glycerini, Indometacin čípky, Algifen kapky. 23. 3.: bolesti v levém podbřišku, slabě špiní, menses od února neměla, schvácená, v antalgické poloze v předklonu, břicho palpačně bolestivé v levém a středním hypogastriu, naznačeno peritoneální dráždění v levém hypogastriu.

Přichází na centrální příjem nemocnice: pochva klidná, čípek epitelizován, slabé krvácení, děloha v RVF normální velikosti, omezeně mobilní, pohyby čípkem bolestivé, oblast adnex vpravo volná, nebolestivá, bez hmatné patologické rezistence. Vlevo výrazná palpační bolestivost, hluboká palpace pro bolestivou reakci pacientky nelze. Břicho se známkami peritoneálního dráždění.

UZV: susp. obraz hematosalpinxu. Odběr krve na KO a CRP, podán Novalgin a Tralgit. Obstipace řešena klyzmatem. 28. 4.: mírně krvácí, občas bolesti v podbřišku, propuštěna domů. 7. 5.: LSK řešení hematosalpinxu. 10. 5.: extrakce stehů po LSK, rozrušení srůstů, chromopertubace, vejcovody průchodné, doporučena brzká gravidita, podán Utrogestan a vitaminy. Kontrola za 14 dní.

Závěr

Uvedená kazuistika je v naší gynekologické ordinaci ojedinělá. Pacientka si i přes nepříjemnosti udržuje dobrou náladu, úsměv na tváři a bere vše s humorem. Spolupracuje a je zodpovědná. Velice jí přeji, aby se zcela uzdravila a její těhotenství probíhalo bez komplikací.

LITERATURA
Velký lékařský slovník. Vokurka, M., Hugo, J. a kol. Praha, Maxdorf 2005.

Michaela Navrátilová, Privátní gynekologická ordinace Znojmo (michaela.zn@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!