Péče o ženu s výtokem

Záněty pochvy – vaginitidy – dělíme vzhledem k etiopatogenezi, vlastnostem fluoru, rozdílnosti vyšetřovacích a léčebných metod do několika skupin.

1. Mykotický zánět pochvy – vyskytuje se nejčastěji a nejběžnějším původcem je Candida albicans. Příznakem je svědění a pálení v pochvě a na zevních rodidlech, přičemž sliznice pochvy a vulvy jsou zduřelé a překrvené, pokryté bělavými povlaky až tvarohovitou hmotou. Označuje se jako MOP VI. Terapie spočívá v lokální aplikaci antimykotických krémů a vaginálních globulí, při recidivách je možná celková léčba. Důležitá jsou preventivní opatření (viz kazuistika).

2. Trichomonádový zánět pochvy – vyskytuje se zhruba ve 20 %, je často spojen se zánětem močových cest. Sliznice pochvy i vulvy jsou zarudlé. Výtok je řídký, žlutobílý, zpěněný a páchne. Žena pociťuje svědění a pálení v pochvě, někdy i při močení. Označuje se jako MOP V. Léčba je lokální i celková (Klion, Entizol), a to obou partnerů.

3. Bakteriální zánět pochvy – může být bakteriální nehnisavý, označovaný jako MOP II, který se projevuje řidším, mléčně zkaleným výtokem. Bakteriální zánět hnisavý se označuje jako MOP III, výtok je hustý, smetanově žlutý a páchne. Léčba se provádí vkládáním vaginálních tablet, jako je Furantoin, Klion, Macmiror.

4. Kapavčitý zánět pochvy – poměrně vzácný. Označuje se jako MOP IV. Výtok je hustý, zelenožlutý. Léčba pomocí antibiotik.

5. Dalším typem onemocnění, které se prezentuje charakteristickým šedavým, po rybách páchnoucím fl uorem, je bakteriální vaginóza, která se léčí například Entizolem. Na sliznicích pochvy a vulvy se mohou projevit i různé alergie se stejnými symptomy – svědění, zarudnutí, výtok.

KAZUISTIKA

Pacientka, nar. 1968, měla opakované obtíže s výtoky. Gynekologickou ambulanci navštívila v průběhu půlroku mnohokrát. Informace o ní jsem získala rozhovorem, pozorováním, ze zdravotnické dokumentace a z konzultací s lékařem. Ošetřovatelskou anamnézu jsem zpracovala podle modelu Gordonové.

Lékařská anamnéza

Rodina: dědeček – diabetes mellitus, matka -karcinom mammy v 50 letech, po ablaci a chemoterapii, žije. Osobní: běžná dětská onemocnění, mononukleóza, apendektomie v r. 1986, varixy na levé dolní končetině. Alergie – náplast. Léky -hormonální antikoncepce Cilest 5 let. Gynekologická: menarche – 13 let, cyklus pravidelný 28/5, jeden porod v roce 1994, hoch (3500 g, 50 cm), spontánně bez komplikací, UPT 2x (1990, 1998), bez komplikací. Gynekologické operace: konizace čípku v roce 2000 s benigním nálezem. Gynekologická onemocnění: asi rok opakované mykotické vulvovaginitidy, léčena Gyno-Pevaryl, Pimafucort crm., Fermalac vag. tbl., Boraxové vag. globule, Macmiror Complex.

Sociální anamnéza

Zaměstnaná, vdaná, bydlí s manželem a synem ve vlastním bytě 2+1.

Subjektivní pocity

3 dny trvající pocit pálení a svědění v oblasti zevních rodidel, bělavý výtok.

Lékařská diagnóza

Diagnostické výkony: odebrána kultivace z pochvy, krev na glykemii. Výsledek kultivace: Candida albicans +++ Výsledek glykemie: v normě Diagnóza: recidivující vulvovaginitis mycotica

Terapie

Ke zmírnění akutních obtíží proveden výtěr pochvy 3% Borglycerinem. Farmakoterapie: Jenamazol 2% crm. vag. Tři dny aplikovat na noc do pochvy Myfungar, nyní 1 tbl., dále vždy 1 tbl. týden před očekávanou menstruací po dobu 3 měsíců. Tantum Rosa k výplachům pochvy. Pacientka zvána denně po dobu jednoho týdne k výtěrům pochvy Borglycerinem.

Ošetřovatelská anamnéza

S pacientkou jsem hovořila mnohokrát, protože její obtíže byly opakované a gynekologickou ambulanci navštěvovala často. Je milá a komunikativní. Z jejího chování bylo patrné, že ji opakující se problémy velmi stresují. Pocity svědění a pálení, které provázejí mykotické infekce, pro ni byly velmi nepříjemné. Snažila se vypátrat důvod svých obtíží, a tak jsme probíraly možné příčiny: často navštěvuje bazén a obtíže přičítala znečištěné vodě.

Při dalším rozhovoru mi ale řekla, že se obtíže objevily, i když bazén nenavštívila. Dozvěděla jsem se také to, že jí často sladkosti, a tak jsem jí doporučila jídla s vyšším obsahem cukru omezit na minimum. Rovněž mi svěřila, že jí obtíže začínají narušovat osobní život a odrážejí se na vztahu s manželem.

Byla z toho rozrušená a ještě více se chtěla problémů rychle zbavit. Své manželství hodnotila jako bezproblémové, ale v poslední době pociťovala změny v manželově chování, které přičítala tomu, že musí často odmítat pohlavní styk.

Výsledky pozorování

Pacientka působí dojmem inteligentní, upravené, čistotné ženy. Obtíže jí stále více znepříjemňují život, omezují ji v několika oblastech (osobní hygiena, sport, stravování, intimní život). Postupně začala pochybovat o tom, že se jich zbaví napořád, při poslední návštěvě zapochybovala i o správnosti a dostatečnosti léčby. Její původní optimistický pohled postupně mizel a objevil se pocit nedůvěry.

Hodnocení pacientky podle Gordonové

Vnímání zdraví – pacientka svůj stav vnímala jako narušený. V minulosti se s ničím neléčila, v posledním roce se kvůli opakujícím obtížím necítí zcela zdráva. Chodívala pravidelně plavat, již nechodí. Výživa, metabolismus – má normální postavu, měří asi 170 cm a váží 65 kg. Dříve nedržela speciální dietu, nyní se snaží omezovat jídla s větším obsahem cukru. Dodržuje pitný režim, není dehydratovaná. Kůži má bez nápadných defektů. Vylučování – pacientka má pravidelnou stolici a močí bez obtíží. Aktivita, cvičení – jednou týdně cvičí v posilovně. Dříve pravidelně plavala. Hodně času věnuje rodině. Ve volnu šije a ráda chodí do společnosti. Spánek a odpočinek – se spánkem nemívala obtíže, pouze v těhotenství trpěla nespavostí. Nyní udává problémy s usínáním, které přičítá osobním obtížím, ráno se někdy cítí unavená. Vnímání – pacientka byla při každé návštěvě v gynekologické ambulanci plně orientovaná. Sebepojetí – sama sebe vidí jako vyrovnanou optimistickou osobnost, ale v poslední době se cítí být nervóznější a podrážděná. Měla sklony k pesimistickému pohledu na svůj problém, což hodnotila jako pro ni netypické. Role, mezilidské vztahy – pacientka bydlí s manželem a synem. Vztah se synem má velmi dobrý. Ve vztahu s manželem se v poslední době objevují problémy, ale stále v něm vidí oporu a důvěřuje mu. Udržuje pravidelný kontakt s rodiči a sestrou. Vztahy na pracovišti jsou dobré, má ráda kontakt s lidmi. Sexualita, reprodukční schopnost – pociťuje problémy v sexuálním soužití s manželem. Má jedno dítě, další neplánuje. Stres, zátěžová situace – dříve žádný stres nepociťovala, nyní jej má a necítí se vyrovnaná. Její onemocnění pro ni znamená zátěž. Víra, životní hodnoty – pacientka nevyznává žádnou víru. Důraz klade na fungující rodinu.

Ošetřovatelské diagnózy

Pocity svědění a pálení způsobené mykotickou infekcí Cíl: krátkodobý – zmírnit akutní pocity svědění a pálení v oblasti zevního genitálu a pochvy, dlouhodobý – tyto pocity zcela odstranit. Výsledná kritéria – pacientka udává výrazné zlepšení obtíží a do čtyř dnů úplné vymizení nepříjemných pocitů. Intervence: vysvětlit pacientce význam výtěru Borglycerinem, vysvětlit jí aplikaci výplachů pochvy, které jí přinesou úlevu, poučit pacientku o správné hygieně a mycích prostředcích k intimní hygieně. Realizace: pacientce jsem vysvětlila, že jí výtěr Borglycerinem přinese okamžitou úlevu; vysvětlila jsem jí způsob provedení výplachu pochvy přípravkem Tantum Rosa pomocí irigátoru; seznámila jsem ji s vhodnými přípravky k intimní hygieně; poučila jsem ji o nevhodnosti používání běžného mýdla k intimní hygieně. Hodnocení: při kontrole druhý den pacientka udává výrazné zmírnění svědění a pálení, za 4 dny udává vymizení obtíží.

Strach z opakování

Cíl: krátkodobý – přesvědčit pacientku, že se interval mezi infekcemi bude prodlužovat, dlouhodobý – přesvědčit ji, že se obtíží zbaví zcela. Výsledné kritérium: pacientka vidí optimisticky možnost vymizení obtíží. Intervence: vysvětlit pacientce možnosti prevence vzniku mykotické infekce; seznámit ji s vhodnou stravou, s možnostmi prevence po pobytu v bazénu, s možností preventivního užívání lokálních farmak; vysvětlit jí nevhodnost spodního prádla z umělých materiálů. Realizace: pacientce jsem vysvětlila, že jde o dočasné obtíže, proti kterým existuje prevence; seznámila jsem ji s preventivním používáním přípravku Fermalac, Tantum Rosa a Boraxových globulí; vysvětlila jsem jí, že vhodnější je bavlněné spodní prádlo a volnější oblečení; poučila jsem ji o významu zdravé výživy s omezením potravin s vyšším obsahem cukru. Hodnocení: intervaly mezi jednotlivými mykotickými infekcemi se začaly prodlužovat; strach pacientky se zmírnil, je přesvědčena, že se obtíží zbaví.

Pocit narušení intimní hygieny

Cíl: zbavit pacientku nepříjemných pocitů. Výsledné kritérium: pacientka nemá pocit nedostatečné hygieny. Intervence: poučit pacientku o možnosti užívání tzv. intimek; poučit ji o správné intimní hygieně; seznámit ji s prostředky intimní hygieny. Realizace: pacientce jsem vysvětlila, jaké prostředky intimní hygieny jsou pro ni vhodné. Hodnocení: pacientčiny nepříjemné pocity se zmírnily, má větší pocit čistoty.

Pocit stresu

Cíl: zmírnit napětí a stres pacientky. Výsledné kritérium: pacientka se necítí stresovaná, zlepšení vztahu s manželem vidí optimisticky. Intervence: vysvětlit pacientce, že její obtíže vymizí, že je důležité, aby manžela seznámila se svými zdravotními obtížemi; doporučit jí, aby mu vysvětlila důvod odmítání pohlavního styku. Realizace: pacientce jsem doporučila rozhovor s manželem. Hodnocení: při další návštěvě udává pacientka zlepšení svého vztahu s manželem; již se necítí tolik stresovaná problémy, manžel obtíže pochopil a snaží se jí pomáhat zvládat stres.


SOUHRN

Jako porodní asistentka v ordinaci závodního gynekologa se s pacientkami, které trápí problém opakovaných výtoků, setkávám denně, jde o nejčastější, velice nepříjemné obtíže. V úvodu své práce uvádím základní teoretické poznatky týkající se vaginitidy, jejích původců, základní diagnostiky a terapie. Jako praktický příklad uvádím ošetřovatelskou kazuistiku u ženy s recidivujícím výtokem.

SUMMARY

As a midwife working in an office of occupational gynecologist I daily encounter patients with repeated vaginal discharge, the most common and very unpleasant problem. In the beginning of my paper basic information on vaginitis, its causative agents, diagnosis and therapy are provided. The article includes a case study of a patient with recurrent vaginal discharge.


O autorovi: Jarmila Dlasková, Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol, Praha

Ohodnoťte tento článek!