Pelvis klub a cvičení po porodech a gynekologických operacích

Cílem Pelvis klubů je pomoci ženám trpícím nekontrolovaným únikem moči, tzn. poskytnout jim základní informace o příčinách vzniku inkontinence a o možnostech léčby s důrazem na posilování svalů pánevního dna. V ÚPMD cvičíme v Pelvis klubu třetím rokem a máme dobré výsledky. Cvičení probíhá v osmi- až dvanáctičlenné skupině jednou týdně. Klíčová slova: dno pánevní, cvičení, inkontinence, prevence

Pelvis klub a cvičení po porodech
a gynekologických operacích

SUMMARY
The goal of the Pelvis clubs is to help women who suffer from incontinence, provide information on the causes of incontinence and the modes of treatment with poinng to the importance of strengthening the muscles of the pelvic floor. The Pelvis club in UPMD has been opened for exercises for third year now and we have had good results. The exercises take place ones a week, there are 8 to 12 people in a group. Key words: pelvic floor, exercises, incontinence, prevention

Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) definujeme močovou inkontinenci jako stav nedobrovolného uniku moči, který je objektivně prokazatelný a působí sociální nebo hygienické problémy.

Cvičení se zúčastňují jak pacientky hospitalizované, tak pacientky docházející ambulantně; cvičení může být buď skupinové, nebo individuální. Na lůžkových odděleních cvičí pacientky po gynekologických operacích a po porodech. Ambulantně na rehabilitaci a cvičení docházejí pacientky z urodynamického vyšetření.

Těhotné ženy mohou cvičit od 20. týdne těhotenství. Zaměřujeme se u nich nejen na svaly dna pánevního, ale věnujeme se i dechové a cévní gymnastice. Nastávající maminky mívají problémy se zády, kyčlemi a trpí bolestmi v křížové oblasti, protože se zvětšuje prohnutí zad (lordóza) a bříško se vyklenuje v důsledku růstu dítěte. Zaměřujeme se tedy na tyto problémy, ale dbáme na to, aby těhotné ženy cvičily opatrně. Cvičení nejenže pomůže od zmiňovaných problémů, ale má také pozitivní vliv na průběh porodu.

Po porodu je vhodnější individuální cvičení. Maminkám již od prvního dne po porodu doporučujeme zaujímat polohu na břiše, která podporuje rychlejší zavinování dělohy a její správné uložení (prevence retroverze). Ženy po porodu císařským řezem mohou cvičit od druhého dne. Všem maminkám dáváme letáčky s vhodnými cviky v období šestinedělí, které mohou cvičit doma.

Na skupinové cvičení docházejí nejčastěji ambulantní pacientky, jež mají obtíže s únikem moči, se kterými posilujeme svaly dna pánevního. Při individuální léčbě problémů v oblasti dna pánevního vyšetřujeme pohybový aparát pohledem:
* sledujeme postavení spinae iliacae posteriores a spinae iliacae anteriores,
* vyšetřujeme flexi, abdukci, addukci a rotaci kyčlí – zejména m. iliopsoas a adduktory kyčle bývají často zkrácené,
* používáme měkké techniky v lumbosakrální oblasti (zlepšuje prokrvení orgánů, příznivě působí na nervovou soustavu), teprve pak přecházíme na vlastní posilování svalů dna pánevního.

Technika cvičení

První cviky zaměřené na posilování svalů dna pánevního zavedl dr. Arnold Kegel v roce 1948. Cvičení spočívalo v rychlé kontrakci svěračů. V současné době je tato metoda mnohem propracovanější. V ÚPMD zapojujeme při cvičení bránici a soustředíme se na správné dýchání. Bránice je hlavní aktivní dýchací sval. Pokud je technika dýchání správná, jde při nádechu bránice dolů a prokrvuje orgány v pánvi a v dolních končetinách. Při nádechu by se mělo břicho vyklenout, při výdechu zatáhnout a zároveň vtáhnout dno pánevní. Také procvičujeme svaly obličeje, ústa a prsty u nohou, které reflexně souvisejí se dnem pánevním. Například vsedě na balonu nebo na židli současně vtahovat dno pánevní a sešpulit rty. V rámci cvičení také posilujeme břišní, zádové a gluteální svaly. Nejlépe se nám osvědčily cviky podle Mojžíšové. Cvičení pomáhá udržet pánevní orgány ve správné pozici, má příznivé účinky při léčbě hemoroidů, zvyšuje citlivost pochvy, čímž se může zkvalitnit milostný akt, a stabilizuje držení těla.

Závěr

Předejít obtížím se svalstvem dna pánevního lze vhodnou prevencí, to znamená nenosit těžké předměty s předpaženýma rukama (například koš s prádlem, přepravku s ovocem apod.) a předcházet zánětům jak infekčním, tak z prochlazení (možná znáte rčení „s dlouhou sukní chytíš muže s fantazií, s krátkou zánět vaječníků“). Svaly pánevního dna se musíme naučit cítit a vnímat, jen tak s nimi můžeme pracovat. Jen pro zajímavost, podle akupunkturistů ovlivňuje dráha močového měchýře všechny orgány těla. Na oblast pánevního dna bychom tedy v rámci prevence různých onemocnění neměli zapomínat. Především je třeba říci, že veškeré potíže v pánevní oblasti mají velký vliv na psychiku čloI proto je důležité získat si důvěru pacienta a ukázat mu, že jsme profesionálové a může nám věřit.


O autorovi: Bohumila Drobilová, Rehabilitace, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha (rehabilitace@upmd.cz)

Ohodnoťte tento článek!