Perioperační péče a homeopatie

Homeopatické přípravky nejsou pro laickou i odbornou veřejnost již nic neznámého, ne každý ale možná ví, že mají své využití také v případě, chystá-li se pacient na nějaký chirurgický výkon. Homeopatie pak může provázet pacienta celým perioperačním obdobím a její benefity jsou četné, jak ostatně potvrzuje řada klinických studií.

Jednak zmenší pooperační bolest, urychlí resorpci hematomů a celkové zhojení ran, může napomoci v prevenci infekčních komplikací, stejně jako dokáže pomoci při běžných i méně běžných pooperačních potížích a v neposlední řadě významně zkrátí rekonvalescenci a návrat operovaného do aktivního života.
V nekomplikovaných případech mohou být homeopatické léky použity v rámci sebeléčby i člověkem, který homeopatii nestudoval, nicméně v případech specializovaných či náročných operačních výkonů nebo při homeopatické přípravě k operaci u pacientů se závažnějšími interními chorobami je ale vždy nutné obrátit se na školeného a zkušeného lékaře homeopata, který pacientovi připraví individuální předpis homeopatických léků, protože individualizace léčby je základem homeopatie.
První fází je předoperační příprava. Homeopatický lék zde napomůže prevenci traumatu tkání výkonem, prevenci krvácivých a infekčních komplikací a v neposlední řadě je možno použít i homeopatickou

„premedikaci“ čili zmenšení strachu a obav z operace. Zde je velmi často ordinován lék Arnica montana jako hlavní lék poranění tkání, jehož užívání pak přechází i do pooperačního období. Na podporu imunitního systému v rámci prevence infekce můžeme použít např. lék Ferrum phosphoricum. Ke korekci hemokoagulačních parametrů a jako prevenci perioperačních krvácivých komplikací je často ordinován lék Phosphorus. V rámci homeopatické „premedikace“ je možno pacientovi podat lék Aconitum napellus, který snižuje velmi intenzivní úzkost, neklid a strach z operace, jež jsou doprovázeny vegetativní reakcí s hypertenzí a tachykardií. Jeho účinky potvrzuje např. i studie u dětských pacientů podstupujících operaci na ORL klinice, kdy 95 % dětí bylo při příjezdu na operační sál naprosto klidných a vyrovnaných.
Druhou fází je období těsně po operaci. Zde, jakmile to dovolí stav pacienta, je prospěšné podat mu co nejdříve lék Nux vomica, který zlepšuje jaterní metabolismus a tím i eliminaci anestetik z těla, což zrychlí návrat kognitivních funkcí po anestezii a můžeme takto dosáhnout i snížení frekvence syndromu pooperační nauzey a zvracení (PONV). Po operaci i nadále je indikován lék Arnica montana pro zmírnění pooperační bolesti a zlepšení hojení tkání. K již zmíněné Arnice je možno přidat specifický lék, který odpovídá typu operace a její lokalizaci. Například u operací v urogenitální oblasti, kupř. v případě epiziotomií, zákroků na/v močové trubici, cystoskopií, urologických endoskopických výkonů, včetně operací prostaty, je indikován lék Staphisagria, kromě bolestí a pálení v močové trubici indikaci tohoto léku podpoří i pocit kapky moči neustále stékající do uretry, který pacienty velmi obtěžuje a navozuje u nich obavy z možné inkontinence. Po ortopedických operacích anebo po komplikovaných zubních extrakcích je možno přidat lék Ruta graveolens, s pozitivním účinkem na hojení periostu.
Další fází je již širší období po operaci, kdy homeopatie

může příznivě ovlivnit i psychické a duševní schopnosti po anestezii a operaci. Anestetika je nutno podat v dostatečné dávce, aby byla náležitě utlumena činnost nervové soustavy, a probouzení z anestezie je dáno odplavením anestetik z mozku do jater, kde jsou odbourána a následné metabolity jsou odstraněny z těla ledvinami. Již dlouho je znám pojem pooperační kognitivní deficit. Je to stav, kdy si člověk nemůže vzpomenout na určité věci z období před operací, nepoznává okolí a má problémy se zapamatováním nových informací. Příčiny tohoto stavu jsou vícečetné a nejsou stále ještě plně objasněny, nicméně je známo, že výskyt tohoto pooperačního kognitivního deficitu není závislý na tom, zda operace proběhla v celkové anestezii, anebo ve svodné (subarachnoidální, epidurální), pouze její výskyt je častější u starších pacientů. Ovlivnit tento stav farmaky lze jen velmi obtížně. V homeopatii ale máme dva léky, kterými je možné tyto problémy u pacientů zmírnit. Jednak je to již zmíněný Nux vomica, jednak lék Kalium phosphoricum, jenž je ideální pro pacienty, kteří se po anestezii a operaci nemohou dostat „do tempa“, mají problémy s pamětí, při pokusu o duševní práci jsou brzy unavení a nesoustředění a při pokusu více pracovat nebo číst je začne bolet hlava.
Možnosti homeopatie v perioperační péči jsou veliké, ale vždy je nutno ctít základní premisu homeopatické léčby, tedy že podobné se léčí podobným, a zachovat i základní principy klinické homeopatie. Pak bude homeopatická léčba nejen skvělou alternativou zavedených postupů, ale ulehčí stonání pacientů i ve stavech, kde farmakologická medicína zatím nemá účinnou pomoc.

Literatura k dispozici u autora.

Souhrn Článek je věnován využití homeopatické léčby v perioperačním období a jejím benefitům pro pacienta. Klíčová slova: homeopatie, perioperační péče, léčba bolesti

O autorovi| MUDr. Jaroslav Čupera, místopředseda Homeopatické lékařské asociace ARO – SJIP Nemocnice Ivančice Privátní homeopatická a akupunkturistická praxe Rosice u Brna

Perioperační péče a homeopatie
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů