Pitný režim ve stáří

Pitný režim je správné doplňování tekutin, nezbytné pro lidský organismus. Je to hlavní způsob, jak vyrovnat ztráty tekutin a minerálů v těle. Příjem tekutin je důležitý v každém věku, zejména pak ve stáří, kdy tělo zaznamenává značný přirozený úbytek tekutin. Klíčová slova: pitný režim, stáří, dehydratace, diabetes mellitus, hypertenze, selhání ledvin, vhodné a nevhodné tekutiny

SUMMARY Drinking regime means proper fluid supply which is necessary for the human body. It is the main mean how to balance fluid and mineral losses in the body. Fluid intake is important at any age, particularly in the old age when there is natural loss of fluids. Key words: drinking regime, old age, dehydration, diabetes mellitus, hypertension, kidney failure, appropriate and inappropriate liquids

Pokud má člověk pravidelný přísun dostatečného množství tekutin, je jeho organismus schopen zajišťovat nejen látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin čili vylučování škodlivých látek, které v těle vznikají. Dostatek tekutin také umožňuje plnou výkonnost doslova všech ostatních orgánů, tělesných i duševních funkcí a v neposlední řadě ovlivňuje i kvalitu pokožky.

Závažným problémem je nedostatek vody v organismu (tzv. dehydratace), který způsobuje problémy akutní i chronické povahy. Ve stáří je organismus na změny vodního hospodářství mnohem citlivější, k dehydrataci dochází poměrně snadno a rychle. Potřeba závisí na věku, životním stylu, prostředí a aktuálním zdravotním stavu. Napomáhat tomu mohou některé léky a také skutečnost, že starý člověk má nejen oslabený pocit žízně, ale často i poruchy regulace tekutin. Přispívají také psychické aspekty – obavy z nekontrolovatelného močení (inkontinence), které ho omezují v pravidelném pitném režimu.
Pokud senior dodržuje pitný režim, přiklání se častěji ke konzumaci chuťově výraznějších nápojů, jako jsou sladké nápoje a limonády, anebo pije vodu z vodovodu, do které si přidává sladké sirupy. Přijímání těchto limonád nepříznivě ovlivňuje seniorův zdravotní stav, pokud např. trpí diabetem mellitem, hypertenzí nebo oběhovými potížemi. Přírodní minerální vody zase obsahují řadu prvků, jejichž příjem je omezen nebo zakázán při některých onemocněních.

Je tedy nutno sledovat složení vody, nikoli její chuť a cenu. Starší lidé by konzumaci minerálních vod měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, který jim poradí, jakou vodou pitný režim doplnit. Pokud se senior dostaví k lékaři se zdravotními potížemi a je lékařem upozorněn, že problémy jsou zapříčiněny nedokonalým nebo nevhodným pitným režimem, často se stává, že u seniora následuje tzv. nárazový příjem tekutin, kdy se snaží pitný režim co nejrychleji „dohonit“. Tento náraz velkého množství tekutin však může být pro organismus šokem a může způsobit nadměrné zatížení ledvin, a dokonce jejich selhání. Pro správnou funkci organismu je nutný denní příjem tekutin 1,5-2 l, kde je nutné zdůraznit podstatu rovnoměrnosti, pravidelnosti a stálosti v příjmu tekutin. Do tohoto množství nemůžeme přičítat kávu, které někteří senioři vypijí během dne velké množství. Káva naopak váže vodu v těle a působí dehydrataci. Do pitného režimu nelze připočítávat ani kakao a mléko, které jsou spíše tekutou stravou.

Mezi doporučené nápoje, které jsou vhodné pro seniory, řadíme: neslazené bylinné čaje, zelený a černý čaj, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. Doporučovanou zeleninovou šťávou podle výsledků nejnovější studie provedené na australské univerzitě v Newcastle je rajčatová šťáva, která je vhodná i pro diabetiky 2. typu, u nichž se zjistilo, že rajčatová šťáva mj. snižuje riziko tvorby krevních sraženin. Dále pak neslazené přírodní džusy a kvalitní nasycená voda. Při určitých typech onemocnění je nutné, jako součást léčby, dodržování konzumace vhodných tekutin. Během své praxe na interním oddělení se často setkávám s problémem neinformovanosti o vhodných a nevhodných nápojích, a to nejen ze strany pacientů, ale i na straně jejich rodinných příslušníků. Proto považuji za nutné informovat pacienty-seniory, ale i rodinné příslušníky.

Při onemocnění ledvin, hypertenzi a pro kardiaky není vhodné zařazovat tyto nápoje: Hanáckou kyselku, Ondrášovku (vhodná při dg. osteoporóza), Aquilu, Bonaquu, Mattoni a Tomu Naturu. Naopak při hypertenzi je doporučována Magnesia, která je také účinná při bolestech hlavy a po požití alkoholu. Korunní je vhodná svým složením pro zdravé jedince, obsahem vápníku a hořčíku je velmi blízká poměru, který je doporučován k výživě. Pro celodenní popíjení s nejnižší koncentrací minerálů jsou vhodné stolní balené vody. Optimální je nápoje střídat a nezaměřovat se pouze na jeden druh. V dnešní době není problém si vybrat, protože trh nabízí škálu balených vod, čajů ovocných, černých, bylinných, rozličných nápojů a minerálek. Nejen v zimním období, kdy se zdržujeme v přetopených bytech, ale převážně v nadcházejících letních měsících by mělo být pro seniory pravidlem nosit s sebou nějaký nápoj a předcházet tak komplikacím způsobeným nedostatečným příjmem tekutin.
Důsledné a správné dodržování pitného režimu je zcela neoddělitelnou součástí zdravé výživy každého jedince a je podmínkou pro dosažení dostatečné výkonnosti organismu.


O autorovi: Lenka Vybíhalová, Interní oddělení, Středomoravská nemocniční a. s. – odštěpný závod Nemocnice Prostějov (L.li@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!