Plakety záchranářům předával prezident republiky

Již od roku 1999 vyhlašuje každoročně časopis RESCUE report projekt Zlatý záchranářský kříž. Letošní slavnostní ceremoniál proběhl na audienci u prezidenta republiky 14. dubna, kdy vítězové převzali cenu přímo z rukou Václava Klause.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých – a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Zlaté záchranářské kříže byly předány v kategoriích:

* Záchranářský čin laiků
* Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
* Záchranářský čin profesionálního týmu
* Nejkurióznější záchranářský čin
* Humanitní čin mimo území ČR
* Cena za výjimečný přínos pro záchranářství

Ve spolupráci s dlouholetými partnery projektu byly vyhlášeny také speciální ceny:

* Cena mediálních partnerů
* Cena policejního prezidenta
* Cena primátora hlavního města Prahy

Redakce časopisu RESCUE report obdržela do uzávěrky soutěže 120 nominací. Po vyloučení duplicitních nominací posuzovala porota hodnotitelů v prvním kole devadesát pět činů. Výsledkem letošního, opět nelehkého rozhodování bylo udělení devíti Zlatých záchranářských křížů, dvou Čestných uznání a tří speciálních ocenění.

Za všemi nominacemi jsou konkrétní činy – záchrana lidského života, toho nejcennějšího, co člověk má. Poděkování, obdiv a úcta patří všem, pocty nejvyšší těm nejlepším.

Pozornost odborníků i veřejnosti jistě zaujme například příběh mladého studenta Matěje Nováka, který zachránil mladou Vietnamku visící z okna v pátém patře panelového domu. Oceněny byly také týmy profesionálních a dobrovolných hasičů, které se velkou měrou podílely na evakuaci osob ze zatopených rodinných domů zasažených přívalovými dešti při tzv. „bleskových“ povodních.

Zlatý záchranářský kříž za rok 2009:

* Záchranářský čin laiků

– Zlatý záchranářský kříž: Matěj Novák (záchrana ženy visící z okna)
– Čestné uznání: František Kovář (bezprostřední a obětavá záchrana osob po těžké havárii dodávky)

* Záchranářský čin profesionálů jednotlivců

– Zlatý záchranářský kříž: nprap. Jan Říha (záchrana sebevraha z ledové Jizery)

* Záchranářský čin profesionálního týmu

– Zlatý záchranářský kříž: Směna B požární stanice Česká Kamenice, směna B centrální požární stanice územního odboru Děčín HZS Ústeckého kraje a členové SDH obce Horní Habartice (záchrana osob v bezprostředním ohrožení života uvězněných v domech zatopených bleskovou povodní)
– Čestné uznání: Martin Svoboda, Petr Tomeček (záchrana života 15letého chlapce topícího se v řece)

* Nejkurióznější záchranářský čin

– Zlatý záchranářský kříž: Petr Tomáš (kardiopulmonální resuscitace 13letého chlapce)

*Humanitní čin mimo území ČR

– Zlatý záchranářský kříž: pprap. Tomáš Hradil (záchrana plavce po střetu s lodním šroubem)

* Cena za výjimečný přínos pro záchranářství

– Zlatý záchranářský kříž: genmjr. Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského sboru ČR, stál u zrodu Integrovaného záchranného systému, jehož operativní úspěšnost byla prokázána v mnoha akcích
– Zlatý záchranářský kříž: MUDr. Dana Hlaváčová, ředitelka odboru krizové připravenosti MZ ČR, přispěla k etablování Integrovaného záchranného systému

* Cena mediálních partnerů

– MUDr. Milan Brázdil (záchrana muže s třískou v srdci)

* Cena policejního prezidenta

– Tereza Kostková (první pomoc muži spadlému a uvězněnému v jeskyni)

* Cena primátora hlavního města Prahy

– pprap. Josef Vosáhlo (záchrana obyvatel z hořícího azylového domu) Záštitu nad letošním ročníkem převzali prezident republiky Václav Klaus, předseda vlády Ing. Jan Fischer, CSc., ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA, ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Ing. Jaroslav Salivar, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.

Jménem vyhlašovatele soutěže, partnerů projektu a osobností, které převzaly záštitu nad letošním ročníkem, vyjadřujeme dík nejen všem oceněným, ale i nominovaným a těm bezejmenným, kteří bez nároku na odměnu každodenně nasazují své vlastní životy za záchranu spoluobčanů.

Ohodnoťte tento článek!