Plánovaný porod doma v ČR

Stanovisko ČLS JEP a ČAS k plánovaným porodům doma v ČR ze dne 5. 11. 2013.

Dne 27. března 2012 proběhl v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář na téma Domácí porody – krok kupředu, či zpět. Akci pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy výboru MUDr. Borise Šťastného. V reakci na uvedené jednání dne 28. března 2012 zasedal výbor Sekce porodnické analgezie a anestezie při České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (SPAA). Výbor SPAA se jednoznačně rozhodl vyjádřit svoje stanovisko ve věci „Plánované domácí porody“, zejména pak k eventuální legislativní úpravě systému poskytované péče. Stanovisko SPAA: „I u původně zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy mohou náhle nastat u matky a/nebo dítěte závažné zdraví, nebo dokonce život ohrožující komplikace. Nejčastěji se tak stává v případě akutní hypoxie/asfyxie plodu, resp. novorozence, a život ohrožujícího krvácení matky. V ČR, z hlediska geografických a klimatických podmínek, není možné zajistit pro tyto případy rychlý a nekomplikovaný transport z domácího prostředí do porodnického zařízení. V zájmu zdraví obyvatel naší země není ze zdravotních důvodů vhodné, aby nastávaly takové legislativní úpravy, které by domácí porody dále přímo podporovaly.“ S uvedeným stanoviskem SPAA byly následně obeznámeny všechny ostatní sekce ČGPS ČLS JEP a posléze i výbor ČGPS. Výbor SPAA doporučil výboru ČGPS ČLS JEP, aby společnost sekcemi schválený materiál nechala projednat všem ostatním odborným společnostem ČLS JEP, které mají s problematikou co do činění. Ke „Stanovisku SPAA“ pro plánovaný porod doma v ČR se souhlasně přidalo Předsednictvo ČLS JEP, 39 odborných společností ČLS JEP a ČAS. Stanovisko, resp. konsenzuální závěr odborných společností ČLS JEP (nejvyšší odborná zdravotnická autorita v ČR) byl následně zaslán MZ ČR. Ministr zdravotnictví ČR ve svém dopise ze dne 29. června 2012 ubezpečil ČLS JEP, že domácí porody neplánuje legislativně podporovat.
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie, ČGPS ČLS JEP

1)
R
Ohodnoťte tento článek!