Platové zařazení

Jako zdravotní sestra pracuji bezmála již 20 let. Ke své práci přistupuji vždy zodpovědně, s pracovním nasazením i osobním přístupem. Odměnou za to vše mi je spokojenost našich klientů a jejich blízkých.

Během zaměstnání jsem si udělala pomaturitní specializační studium v ošetřovatelské péči v interních oborech a v současné době úspěšně zdolávám ve svém osobním volnu dálkové studium ošetřovatelství na vysoké škole. Při zařazování do platové třídy mi bylo řečeno, že mne do 9. platové třídy nemohou převést, jelikož moje pracovní zařazení není na specializačním pracovišti, nýbrž na standardním oddělení. Proč, máme-li na pracovišti některé sestry se stejným vzděláním a pracovním zařazením v 9. platové třídě a některé v 8. třídě? Jak to tedy je a bude, na co máme či nemáme nárok, pracujeme-li na “ obyčejných postech zdravotních sester“ v mnoha případech s vyšším vzděláním, než mají některé naše staniční a někde i vrchní sestry? Vím, že toto téma “ leží v žaludku“ mnoha jiným kolegyním a z různých důvodů o tom mlčí, přesto uvítám jakýkoliv názor a postřeh ostatních k danému tématu.

Monika Procházková, e-mail: prochazkovam@centrum. cz

Vaše emocionálně zabarvené sdělení mi neposkytuje dostatek informací k tomu, abych kvalifikovaně posoudila situaci. Zdá se mi, že hlavním problémem bude ten vámi zmiňovaný „dvoj í metr“. Nemohu se vyjadřovat tedy k vašemu zaměstnavateli. Mohu řídi jen obecně, že vzdělání všeobecných sester samo o sobě skutečně nezakládá nárok na zařazení do vyšší platové třídy. K tomu je nutná ještě odpovídající náplň činnosti. Podle zákona zařazuje zaměstnavatel zaměstnance podle jeho vzdělání a podle nejnáročnější činnosti, kterou po zaměstnanci požaduje. Může se tedy skutečně stát, že sestra specialistka (všeobecná sestra s atestací v interních oborech) zařazená jako směnná sestra na standardním lůžkovém oddělení bez další specializované náplně činnosti bude zařazena do 8. platové třídy. Zaměstnavatel však může i na standardním oddělení vyžadovat některé specializované činnosti, např. koordinaci péče o rány, koordinaci edukace pacientů a jejich příbuzných, školicí činnost pro vzdělávací instituce atd. Je tedy možné zařazení i na standardním oddělení v různých platových třídách.

Ohodnoťte tento článek!