Plošné prověřování sluchu u novorozenců

Česko jako jediné ze středoevropských zemí plošně neprověřuje sluch u novorozenců.
Ze zhruba stovky porodnic vyšetřuje sluch dětí necelá polovina, zaměřují se na rizikové děti. Vážnou poruchu sluchu má přibližně jeden novorozenec z tisíce. Čím dříve se vada odhalí, tím větší je šance, že se dítě zařadí do běžného života. Už v půlroce může dostat naslouchadlo a v roce by mohla začít příprava na voperování kochleárního implantátu u těch dětí, pro které je přístroj vhodný. Zhruba 80 % dětí s ním slyší bez odezírání, 55 % chodí do běžné školy se slyšícími spolužáky. Screening odhalí děti, které s velkou pravděpodobností slyší a které je potřeba dovyšetřit. Reakci sluchu lze zjistit velmi krátce po narození. Pokud je potřeba, provede se další vyšetření zhruba za měsíc. Screening se provádí zatím jen u rizikových novorozenců, ale třeba na severu Moravy už u všech. Odborná společnost se snaží, aby prověřování sluchu bylo plošné. Argumentuje výsledky z jiných zemí. Porovnání dvou oblastí zhruba stejně velkých ukázalo, že tam, kde byl proveden screening, 75 % dětí mělo stanovenou diagnózu v půlroce života a mohlo dostat sluchadlo, což je optimální. Kde se sluch neprověřoval, diagnóza kumulativně u 75 % dětí byla stanovena až po pátém roce života. Optimální je, aby dítě dostalo kochleární implantát mezi druhým a třetím rokem života, pak jsou výsledky nejlepší.

Ohodnoťte tento článek!