Plzeňská Obezitologie

Ve dnech 18.-20. 10. 2007 proběhla v Plzni celostátní konference Obezitologie 2007. Konference se aktivně účastnili lékaři, nutriční terapeuti, psychologové, inženýři, sestry a ostatní odborníci zabývající se obézními pacienty. Jedna ze sekcí byla věnována aktuální terapii obezity z pohledu internistů, chirurgů, psychologů a sester.

Z hlediska chirurgie byla diskutována témata bariatrické chirurgie, laparoskopické resekce žaludku či jeho bandáže. Velice zajímavé byly informace, týkající se problematiky práce sester s obézním pacientem, s důrazem na systematičnost a týmovou spolupráci.

Další přednášky se týkaly témat obézních pacientů v intenzivní péči, prevenci a léčbě obezity u dětí, významu psychoterapie v léčbě obezity, zavedení nových nutričních softwarových programů a nutriční edukaci. Někteří přednášející se zaměřili na bezpečné a kvalitní potraviny v podpoře snižování nadváhy i redukční režimy. Jiný blok přednášek byl věnován novinkám v genetickém výzkumu obezity.

Ohodnoťte tento článek!