Poděkování

Děkuji prostřednictvím časopisu Sestra sestrám ze soukromé agentury domácí péče Galium, Praha 7, Argentinská 17, zvláště sestře Milici Slenčkové, za vynikající výkony při poskytnutí odborné sesterské pomoci doma při ošetřování mého manžela. Pomoc mu byla poskytnuta nejen konkrétní profesionální péčí, např. při krevních odběrech, měření tlaku, masážích apod., ale též po stránce lidské a psychické.

Návštěvy sestry Milice Sklenčkové i ostatních sester byly pro mého těžce nemocného manžela i pro mne značnou podporou, zvláště při smutném konci jeho života byla jejich pomoc neocenitelná. Poznání, že v dnešním rozporuplném světě žijí tak vzácné a obětavé ženy, je pro mě do dalšího života posilou.

Jarmila Mojžíšková

Ohodnoťte tento článek!