Podiatrická ambulance jako součást lázeňského léčení

Známý slogan „na srdce jsou Poděbrady“ není již zcela pravdivý. Léčí se zde kardiologická onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze s rizikovými faktory pro civilizační onemocnění a diabetes mellitus.

Podiatrická ambulance v lázních vznikla jako součást motivačně-edukačního pobytu pro diabetiky s diagnózou E-11.9 indikace IV/1, indikace IV/3. Indikace IV/1 je pobyt na 14 dní pro pacienty s nově diagnostikovaným diabetem. Indikace IV/3 je pobyt na 3 týdny pro pacienty s pokročilým diabetem s komplikacemi.

Každý diabetik, který přijede do lázní, projde naší ambulancí, kde je mu provedeno vstupní vyšetření tzv. Doppler. Dále je mu lékařem naordinováno ošetření v podiatrické ambulanci – zde je mu provedena odborná pedikúra zdravotní sestrou. Při ošetření je pacient individuálně edukován a poučen o ošetřování nohou. Ošetření je velice vhodné i pro nediabetiky, zvláště pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční, u kterých se projevují příznaky špatného prokrvení dolních končetin. U těchto pacientů by měly platit tytéž zásady o ošetřování nohou jako pro diabetiky. Z velkého počtu pacientů, kteří jsou ošetřeni na ambulanci, více než * trpí různými kožními infekcemi na nohou.

Predisponující faktory

* arteriální a venózní poruchy cirkulace * lymfostáza* endokrinologická onemocnění (diabetes mellitus)* poranění a mikrotraumata* periferní neuropatie.

Prostřednictvím těchto faktorů dochází k poruše kožního prokrvení, prokrvení nehtového lůžka a ke změně vazomotorických reakcí. Venózní a arteriální poruchy bývají příčinou zhoršení mikrocirkulace a následkem dochází ke změnám trofi ky kůže, která je náchylná na drobná poranění, vznik otlaků, defektů a kožních plísní a onychomykózu.

Vzhled postižených nohou

* Plosky jsou zarudlé. * Suchá, olupující se kůže. * Praskliny. * Hyperkeratózy. * Silné, deformované nehty. * Někdy i zánět akutní nebo chronický, který postihuje nehtové lůžko a ploténku.

Léčba těchto infekcí je velice zdlouhavá a výsledky někdy nesplňují očekávání. Proto je důležitý přístup a poučení pacienta. Ten musí spolupracovat, být svědomitý a trpělivý, pravidelně navštěvovat kožního lékaře. Léčba trvá až několik měsíců.

Zásady správného ošetřování nohou

* Mytí nohou každý den, pořádně vysušit, a to především mezi prsty.* Nedávat nohy do horké vody, vyzkoušet teplotu vody, nejlépe sprchovat. * Po řádném vysušení je třeba nohy prohlédnout a promazat nejlépe vazelínou nebo mastným krémem. * Nehty střihat tak, že opisují tvar prstu, zabrousit pilníčkem. * Zatvrdlou kůži, otlaky ošetřit pemzou, popřípadě ošetření odbornou pedikúrou. * Drobné poranění a trhlinky ošetřit dezinfekcí, popřípadě se obrátit na odborně vyškolenou sestru či lékaře. * Nosit bavlněné ponožky se širokým zdravotním lemem.* Nejdůležitější je nošení pohodlné obuvi, nejlépe zdravotní. * Před obutím zkontrolovat vnitřek bot, aby v botě nebyly kamínky.* Nikdy nechodit bosí.

KAZUISTIKA

Pan Oldřich, narozen 1948 Pobyt: 12. 1. až 8. 2. Diagnóza: I. 21. 0 indikace II/11 Anamnéza: ICHS, IM, chronický uzávěr RIA, ošetřen stentem, stav po virové perikarditidě. V roce 1980 DM na inzulinu s diabetickou gastroenteropatií a retinopatie.

V listopadu 2000 amputace 5. prstu na LDK pro gangrénu. Na podiatrickou ambulanci odeslán 16. 1. pro defekt na LDK se zápachem, se kterým pacient přijel na lázeňskou léčbu. Tam zjištěna onychomykóza na nehtech. Na plosce LDK rozsáhlý defekt, o velikosti 3 x 8 cm, již s intenzivním zápachem. Bylo provedeno vlastní ošetření defektu, odstranění hyperkeratóz skalpelem a lokálně přes víkend vlhké krytí s 1% roztokem chloraminu. 19. 1. proveden převaz defektu, odstranění částí postižené tkáně a odebrány vzorky na kultivační vyšetření. Defekt výrazně zlepšen. Lokálně použita dezinfekce Spitaderm, Ialugen mřížka s vlhkým krytím. Během pobytu v lázních pacient denně docházel na ambulanci k ošetření defektu, kde mu byly provedeny sterilní převazy a podle potřeby ošetřeny okraje defektu skalpelem. Defekt na LDK se velice zlepšil, léčba byla bez antibiotik; 29. 1. defekt úplně zhojen. Bylo provedeno i vyšetření Dopplerem a naměřené hodnoty nesvědčí pro ICH DK. Příčinou gangrény 5. prstu byla zřejmě onychomykóza, vznikem tlaku ve špatné obuvi na prst došlo k odloučení nehtové ploténky od nehtového lůžka a následně k přidružení infekce. Toto zapříčinilo gangrénu s amputací 5. prstu. Při hojení defektu je velice důležitá spolupráce pacienta, ale i jeho rodiny. Každá amputace na DK přispívá k nestabilitě chůze a je velkou psychickou zátěží pro pacienta. Pacient ukončil léčbu dne 8. 2. – v propouštěcí zprávě bylo doporučeno další sledování v podiatrické ambulanci (preventivní opatření vzniku dalšího defektu).


SOUHRN

Podiatrická ambulance v lázních je součástí celkového léčení u diabetiků. Cílem komplexní péče je snížit počet amputací na minimum a k tomu velice přispívá prevence a edukace pacientů.

SUMMARY

A podiatrist office in a spa is an integral part of comprehensive diabetes treatment. The goal of the comprehensive care is to decrease the number of amputations to a minimum. This can be achieved by prevention and patient education.


O autorovi: Alena Hájková, Lázně Poděbrady, a. s.

Ohodnoťte tento článek!