Podiatrie, podologie a syndrom diabetické nohy

Podiatrie, podologie a podiatrické poradenství je realizováno jako jednotný celek – vyšetření a návrh řešení. Jedná se o fyzioterapeutické a podologické vyšetření funkce nohy, včetně návaznosti na celou dolní končetinu (koleno, kyčel, pánev) a následné stanovení preventivního nebo terapeutického programu, příp. dalších vhodných opatření. Klíčová slova: podiatrie, podologie, nohy, syndrom diabetické nohy

SUMMARY
Podiatry, podology and podiatrist counselling is provided as a complex unit – examination and treatment plan. It includes physiotherapy and podology examination of the function of the foot with its relation to the knee, hip and pelvis as well as planning of prophylactic and therapeutic programme. Key words: podiatry, podology, feet, diabetic foot syndrome

Chůze je nejpřirozenější způsob pohybu a je nezbytně nutná pro správné fungování těla i ducha. Chůze je nejzdravější forma tělesné aktivity. Je při ní zapojena polovina kosterních svalů, hlavní inzulin-senzitivní tkáně lidského organismu. Chůze vede ke zvýšenému využívání glukózy ve svalech, jejichž citlivost k inzulinu se zvyšuje.

Podiatrie se zabývá studiem nohy a komplexní péčí o kosti, svaly, klouby, kůži i nehty zdravých i nemocných nohou. Podiatrické poradenství má za úkol řešit obtíže a bolesti chodidel a nohou. Vyšetření nohou je nezbytným předpokladem pro přesné zhodnocení nejen pohybových obtíží souvisejících s chůzí, ale také při bolestech v zádech (bederní, ovšem i krční páteř). Podologie se zaměřuje již přímo na chodidla, jejich statické i dynamické vyšetření a léčbu pomocí ortopedických vložek a zdravotní obuvi. Zabývá se prevencí a léčbou bolestivých stavů a funkčních poruch chodidel ve vztahu k pohybovému aparátu jako celku.

Součástí návrhu úpravy je také základní funkční diagnostika chodidla a stanovení vhodného terapeutického programu v případě obtíží. Obtíže v oblasti chodidel je možné řešit podle charakteru a projevu. V zásadě se může jednat o dva druhy poruch. První z nich je tzv. funkční porucha, druhým pak strukturální porucha. Často se jedná o kombinaci obou.

Funkční poruchy chodidla lze řešit cíleným speciálním cvičením a pouhé vypodložení např. vložkou do boty příčinu problému neřeší. Metodou plantoskopie a plantografie se zjistí druh a stupeň deformace chodidel. Na základě plantografického vyšetření se zhotovují individuální ortopedické vložky pro děti i pro dospělé, ale i pro sportovce, diabetiky, po úrazech či operacích. V rámci podologické poradny nabízíme vyšetření plantoskopem, které zobrazí funkční poruchy v oblasti chodidel, oblasti přetížení při stoji i patologie zátěže v průběhu chůze či běhu. V rámci poradny je možné konzultovat ozdravný program péče o nohy pro děti i pro dospělé.

U strukturální poruchy se naopak neobejdeme bez kvalitní úpravy obuvi, vypodložení a kompenzace. Postavení nohy a různé odchylky od vývoje lze pomocí speciálních metod diagnostikovat a testovat. Následně pak můžeme navrhnout vhodná opatření, jako např. kompenzační cvičení či úpravy obuvi. Nejčastějším typem poškození je vpáčení špiček nohou (častá vada chůze u dětí), chůze po špičkách nebo po vnějších hranách chodidel.
Chybné postavení nohou může způsobovat některé obtíže, např. bolesti hlavy, krku, páteře, může být i příčinou bolestí kolenních a kyčelních kloubů.

Nejčastější vyšetření v podiatrii a podologii

Počítačová pedobarografie – tenzometrie: Jde o analýzu postavení nohou při statickém i dynamickém zatížení s využitím tenzometrické desky RS SCAN. Vyšetření je vhodné zejména při bolestech plosky nohy, nosných kloubů a velké zátěži nohou. Metoda spočívá ve sledování bodových tlaků na ploše chodidla. Velmi přesně zobrazuje a analyzuje zatížení různých partií chodidla při stoji, došlapu, přenosu váhy i odvíjení chodidla do další pohybové fáze kroku.

Vyšetření odhalí stav podélné a příčné klenby, zda jsou nohy zatěžovány symetricky, přetížení jednotlivých částí plosky, procentuální rozložení váhy na jednotlivých částech nohy. Výsledky tenzometrického vyšetření se pak využívají při návrhu individuálních úprav termoplastických stélek do obuvi, jež jsou základem pro vyvážený stoj a zatížení celého těla. Mohou být i podkladem pro sestavení individuálních programů cvičení se sportovním fyzioterapeutem zaměřeným na odstranění zjištěných poruch.

Pediatrie, podologie a syndrom diabetické nohy

Vyšetření na plantoskopu: Provádíme základní podiatrické vyšetření na plantoskopické desce. Zde je možné pozorovat stav chodidel ve statické poloze, odhalit disproporce a asymetrii mezi jednou a druhou nohou a také porovnat stav nohou a celého pohybového aparátu, včetně polohy pánevních kostí a ramen.

Jak se správně starat o nohy

* Neignorovat bolest nohou, včas navštívit podiatra.
* Prohlížet nohy pravidelně, dbát na veškeré změny – v barvě, teplotě, citlivosti, kvalitě nehtů, pokožky apod.
* Pravidelně nohy umývat, pečlivě vysušit a ošetřit vhodným krémem.
* Pečovat o nehty, případně vyhledat pedikéra – zarostlý nehet dokáže pořádně potrápit.
* Pořizovat si boty s podpatkem v ideální výšce kolem 3 až 4 cm.
* Investovat do dražší obuvi – koupě nekvalitních bot může přivodit řadu starostí a bolest.
* Dětem kupovat obuv pohodlnou se zpevněním okolo paty.
* Na sport volit obuv odpruženou, speciální pro určité druhy sportu.
* Střídat obuv, je možné chodit i naboso, ale jen tam, kde nehrozí riziko úrazu.

Nejčastější onemocnění a poškození nohou

Syndrom diabetické nohy: WHO definuje syndrom diabetické nohy jako ulcerace a/nebo destrukce hlubokých tkání spojené s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemie a infekce. Lokalizace je nejčastěji na části končetiny distálně od kotníků včetně kotníku. Nejčastěji se jedná o puchýře, drobné eroze, léze, malá poranění, ulcerace. Příčinou vzniku je diabetická polyneuropatie (motorická, senzorická, autonomní), nebo periferní neuropatie. Syndrom diabetické nohy se projevuje ztrátou citlivosti – vnímání bolesti, tepla, chladu, dotyku či vibrací, v době klidu (např. v noci) pálivé bolesti či brnění dolních končetin. Vzniká na podkladě nezánětlivého onemocnění nervových vláken a vždy je nutno pečlivě vyšetřit dolní končetiny (nelze rozpoznat podle anamnézy).

Vyšetření:

* tlakové čití – Semmesova-Weinsteinova monofilanemta (10 g),
* vibrační čití – ladička 128 Hz, biothesiometr,
* diskriminace – vyšetření špendlíkem (na dorsu nohy), * taktilní čití – vata (na dorsu nohy), * reflexy – reflex Achillovy šlachy,
* Neuropad – indikátorový test pro samovyšetřování.

Ischemická choroba dolních končetin: Jde o nedostatečné cévní zásobení dolních končetin (makro- a mikroangiopatie). Objevují se klaudikace (bolesti nohou – v lýtku, stehnu, které zesilují při chůzi, polevují v klidu), klidové bolesti, nehmatné periferní pulzace na DK, nálezy při vyšetření („doppler“), barevné a teplotní změny kůže. Je nutné provést neinvazivní cévní vyšetření, příp. invazivní – angiografie – měření kotníkového tlaku, palpace periferních pulzací.

Neuroischemie: Jedná se o kombinaci diabetické neuropatie a ischemické choroby DK.
Neuroosteoartropatie: Charcotova noha – těžká forma neuropatie, postihuje malé klouby nohy, způsobuje trvalé deformity, osteoporózu, mikrotraumata.
Deformity a snížená pohyblivost kloubů: Dochází k tvorbě hyperkeratóz (kalusů).
Poranění: K poraněním nohou dochází nejčastěji při chůzi naboso, z otlaků ze špatně padnoucí obuvi, z popálenin apod.

Lokální terapie: Důležitý je výběr vhodného lokálního krytí rány. Krytí s antiseptickými schopnostmi (jako prevence infekce nebo její léčba – Acticoat, Acticoat Absorbent, Bactigras; čištění rány a odstraňování nekróz – Intrasite Gel, Intrasite Conformable, Algisite M), krytí k udržení vlhkého prostředí a podporující granulaci (zvlhčuje ránu nebo absorbuje sekret z rány – Allevyn, Replicare Ultra, Cutinova Hydro), nepřilnavé kontaktní krytí (minimalizuje bolestivost při převazu – Jelonet, Cuticerin, Melolin, Trikotex, Cicaplaie). Díky tomu se snižuje frekvence převazů.

Prevence:

* určení rizikových nohou – podle vyšetření u diabetologa či podiatra,
* pravidelné denní prohlídky nohou (i mezi prsty), použít např. zrcátko,
* pravidelné mytí a pečlivé osušení nohou (teplota vody 37 °C, slabě růžový roztok hypermanganu, bylinky, speciální kosmetické přípravky),
* nepoužívat chemické látky nebo speciální náplasti k odstraňování hyperkeratóz, pro pedikúru nepoužívat ostré nástroje,
* péče o suchou kůži, pravidelné promašťování,
* vhodná diabetická obuv a ponožky, nechodit naboso, denně prohlížet obuv,
* dobrá kompenzace diabetu, vhodná dieta, nekouřit,
* přijít k lékaři včas.


O autorovi: Zdeňka Hornofová, Interní oddělení 1. B, Nemocnice Most, o. z., Krajská zdravotní, a. s. (zdenka.hornofova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!