Podtlaková léčba ran na Královských Vinohradech

Chirurgická klinika FN Královské Vinohrady získala přístroj pro podtlakovou léčbu ran (NPWT – Negative Pressure Wound Therapy). Starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský společně se zástupkyní dodavatelské firmy Aura Medical předali tento přístroj na chirurgické oddělení, kde byl ihned uveden do provozu.

Podtlaková terapie ran představuje efektivní léčbu raných dehiscencí i trofických kožních defektů. Princip metody NPWT spočívá ve vyvinutí lokálně působícího podtlaku (doporučený podtlak je – 125 mmHg), jenž se na ránu rovnoměrně přenáší prostřednictvím materiálu, který vyplňuje spodinu (např. porózní polyuretanová pěna nebo gáza). Subatmosférický tlak na povrchu rány a pro exsudát dobře propustné materiály působí velmi příznivě na proces hojení. Přednosta Chirurgické kliniky FNKV prof. MUDr. Robert Grülich je přesvědčen, že nový přístroj zkvalitní a urychlí léčbu jeho pacientů. Podle slov ředitele FNKV Marka Zemana se metoda uplatní zvláště u diabetiků, u kterých hojení ran výrazně zefektivní.

Ohodnoťte tento článek!