Pohyblivý svátek v Ostravě

Na snímku Marie Psotkové model firmy Cadenza

Svůj profesní význam a postavení si v rámci letošních oslav Dne ošetřovatelství připomnělo více než čtrnáct set sester, laborantek a rehabilitačních pracovnic z ostravské fakultní nemocnice.

Odborné semináře součástí oslav

V březnu připravil útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNsP Ostrava pracovní setkání hlavních sester, náměstkyň a ředitelek ošetřovatelské péče z regionu Moravy a Slezska. Lektoři – Bc. Magda Škrlová a PhDr. Petr Škrla, kteří mj. vyučují na IDV PZ v Brně, si pro svoje přednášky vybrali téma organizační kultura, image sester a lidský faktor. Účastnice setkání odjížděly z Ostravy rozhodnuty zorganizovat podobné semináře také ve své nemocnici a předat získané zkušenosti ostatním sestrám.

O měsíc později se sešlo na Ostravských dnech podpůrné léčby v onkologii 176 sester z Česka, Slovenska a Polska. V sesterské sekci zaznělo v šesti blocích osmadvacet přednášek.

Dalším příspěvkem k oslavám Dne ošetřovatelství byl i květnový odborný seminář věnovaný hrudním drenážním systémům. Této akce, připravené útvarem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNsP Ostrava, se zúčastnilo na pět desítek středně zdravotnického personálu.

Nezapomenutelným zážitkem pro některé sestry a laborantky z ostravské fakultní nemocnice bylo slavnostní představení „Šumař na střeše“, které se hrálo v Divadle Na Fidlovačce 13. května. Tuto akci připravilo v rámci Dne ošetřovatelství MZ ČR.

„Ve Fakultní nemocnici pracuji téměř dvaadvacet let a takovým způsobem jsem byla oceněna za práci vůbec poprvé,“ říká Zdenka Kusýnová, staniční sestra Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí. S tím, že představení bylo nádherné, dojemné a že to byl opravdu pěkný dárek ke Dni ošetřovatelství, souhlasila i staniční sestra interní kliniky Miloslava Martínková, která do ostravské fakultní nemocnice nastoupila před pětadvaceti lety: „Velmi mě potěšilo, že jsem byla vybrána spolu s ostatními. Cením si toho, nikdy jsem na takové akci nebyla. Herci hráli s obrovským nasazením, odměnili jsme je velkým aplauzem, sem tam někomu vyhrkly i slzy dojetí…“

Kouzlo uniformy

V pondělí 15. května v atriu ostravské fakultní nemocnice náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová vítá všechny přítomné a hosty: „Po cyklu seminářů je dnešní odpoledne tou pomyslnou třešničkou na dortu, kterou přijměte, vážené kolegyně a kolegové, jako malé poděkování za celoroční náročnou a kvalitně odváděnou práci.“

Ještě dříve, než vyvrcholí oslavy Dne ošetřovatelství a vypukne velká módní přehlídka pracovních oděvů pro zdravotnické pracovníky, se slova ujímají náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal a také Růžena Wagnerová, viceprezidentka České asociace sester.

A pak má publikum oči už jen a jen pro manekýnky a manekýny, kteří předvádějí modely firmy Cadenza. Diváci mohou sledovat postupný vývoj originálních modelů: od prvních úspěšných šatů EVA, přes šaty TREND (speciální design pro velká zdravotnická zařízení) nebo romantické šaty ORIOLA, až po model roku 2000 – šaty a haleny AURELA a SILVERA.

Malé interview na závěr

Využili jsme chvilku před módní přehlídkou a požádali hosty z Prahy o krátký rozhovor. Mimo jiné jsme se zajímali, jaké jsou v současné době nejdůležitější úkoly zdravotní sestry.

Podle Růženy Wagnerové, viceprezidentky České asociace sester, by měla sestra poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči a také se kontinuálně vzdělávat. Měla by si klást do budoucna cíle, čeho všeho chce ve svém povolání dosáhnout. Jak ale paní Wagnerová podotkla, vzdělávání je ovlivňováno rovněž ekonomickou situací nemocnice. Pokud jde o úroveň ošetřovatelské péče, rozdíly v jejím poskytování určitě existují. V tomto případě záleží na technické vybavenosti, managementu nemocnice apod. Velkou pozornost by měly zdravotní sestry věnovat v současné době také připravované registraci sester.

„Práce sester je namáhavá, fyzicky i psychicky, a opravdu není doceněna,“ doplňuje Anna Chrzová, hlavní sestra Všeobecné fakultní nemocnice Praha.

Hovořilo se také o tom, že pomáhat zvládat sestrám jejich náročné cíle je právě jedním z úkolů České asociace sester, která se po sloučení s Českou společností sester stala silnou organizací. Sestra by si měla být vědoma toho, že patří k určité skupině lidí, která může být na svou profesi hrdá.

Helena Šímová

Ohodnoťte tento článek!